PDA

View Full Version : Kevin Hays 6x6x6 Ave of 3 2:15.91dung271994
25-10-2010, 10:07 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=rY7EzDYLKrk&feature=player_embedded

đối thủ xứng tầm của halczuk hiện đứng thứ 4 TG ( single)
FT ảo thật @@ thằng này định phá cả average và single 6x6x6 chăng @@

p0ywave
31-10-2010, 06:07 PM
Phục tài spam bạn thanhdemon thật

V-cube 6 mod của nó ngon thật