PDA

View Full Version : Đã ai thấy rubik lày chưa!kakachickenfly
28-10-2010, 07:58 AM
đây anh em cùng xem, ảo vô cùng >:)
http://WWW.youtube.com/watch?v=5c6FgadHgOo&feature=player_embedded

còn cái này là thành phố đc tạo bởi rubik
http://WWW.youtube.com/watch?v=kAJjxf7g8zQ&feature=player_embedded

luckyluck29
28-10-2010, 08:16 AM
rubik có thể tạo nên những điều phi thường >:D<:-*B-)

knight1122
28-10-2010, 08:17 AM
clip 2 lão ft cũng ngon đấy
ôi em muốn có thành phố đó=P~=P~=P~

detucuatazaca97
28-10-2010, 08:54 AM
em chỉ cần các cubies của cái rubik số 1 thôi =P~=P~

kilyerzoom_loser
28-10-2010, 10:34 AM
đây anh em cùng xem, ảo vô cùng >:)
http://WWW.youtube.com/watch?v=5c6FgadHgOo&feature=player_embedded

còn cái này là thành phố đc tạo bởi rubik
http://WWW.youtube.com/watch?v=kAJjxf7g8zQ&feature=player_embedded


ảo thật

tikhung01
29-10-2010, 04:49 PM
clip đầu khúc cuối bị pop=))=))