PDA

View Full Version : cách xếp hình chử "V"anhkhoa505
24-04-2009, 09:55 AM
bác nào biết cách xếp tất cả các mặt thành hình chử "V" phần còn lại là hình vuông không?viết công thức lên cho anh em tham khảo với

ConanEdogawa
30-04-2009, 10:09 AM
hj!!1 cái này thì phải tự tìm tòi thôy, thật ra là mún lật góc hay hoán vị ntn cần sử dụng các ct để làm đc như thế: saU đây là cách của mình, hơi dài vì tự nghĩ ra mà

Đầu tiên mục đích là lật 2 góc đối ở cube

+ lấy mặt trắng làm F nhá: R' D L D' R D L' D' x D2 R2 D L D' R2 D L' D y L D' R' D L' D' R D x D2 L2 D' R' D L2 D' R' D L2 D' R D'

Bc'' Típ the0 là bạn lật cạnh .
+bạn lấy mặt Vàng làm F ( sa0 cho khối góc c0á màu Vàng là ở trên mặt U)

d' L' x'2 R L' F' R' L D2 R L' F' R' L2 D' ( lật đc 2 cạnh màu vàng lên rồi đó^^)

+ Ban lấy mặt màu trắng làm F ( sa0 cho khối góc c0á mày trắng năm trên mặt U)

d R x'2 R L' F R' L D2 R L' F R2 L D ( lật xong 2 cạnh màu trắng^^)

bây h bạn dùng công thức chữ 0 để đổi tâm là xong ...=.=

Baoquoc007
04-05-2009, 12:30 PM
Các anh nên coi bài của em nha, có rất nhìu kiểu patterns đó:
http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=1169

anhkhoa505
07-05-2009, 05:25 PM
hj!!1 cái này thì phải tự tìm tòi thôy, thật ra là mún lật góc hay hoán vị ntn cần sử dụng các ct để làm đc như thế: saU đây là cách của mình, hơi dài vì tự nghĩ ra mà

Đầu tiên mục đích là lật 2 góc đối ở cube

+ lấy mặt trắng làm F nhá: R' D L D' R D L' D' x D2 R2 D L D' R2 D L' D y L D' R' D L' D' R D x D2 L2 D' R' D L2 D' R' D L2 D' R D'

Bc'' Típ the0 là bạn lật cạnh .
+bạn lấy mặt Vàng làm F ( sa0 cho khối góc c0á màu Vàng là ở trên mặt U)

d' L' x'2 R L' F' R' L D2 R L' F' R' L2 D' ( lật đc 2 cạnh màu vàng lên rồi đó^^)

+ Ban lấy mặt màu trắng làm F ( sa0 cho khối góc c0á mày trắng năm trên mặt U)

d R x'2 R L' F R' L D2 R L' F R2 L D ( lật xong 2 cạnh màu trắng^^)

bây h bạn dùng công thức chữ 0 để đổi tâm là xong ...=.=


cảm ơn bạn nhiều
minh mới tìm dc trên mạng công thức ngắn thôi, bạn làm thử nha:BRBU'LUB2R2U'R'FD'F'R2U[hr]


hj!!1 cái này thì phải tự tìm tòi thôy, thật ra là mún lật góc hay hoán vị ntn cần sử dụng các ct để làm đc như thế: saU đây là cách của mình, hơi dài vì tự nghĩ ra mà

Đầu tiên mục đích là lật 2 góc đối ở cube

+ lấy mặt trắng làm F nhá: R' D L D' R D L' D' x D2 R2 D L D' R2 D L' D y L D' R' D L' D' R D x D2 L2 D' R' D L2 D' R' D L2 D' R D'

Bc'' Típ the0 là bạn lật cạnh .
+bạn lấy mặt Vàng làm F ( sa0 cho khối góc c0á màu Vàng là ở trên mặt U)

d' L' x'2 R L' F' R' L D2 R L' F' R' L2 D' ( lật đc 2 cạnh màu vàng lên rồi đó^^)

+ Ban lấy mặt màu trắng làm F ( sa0 cho khối góc c0á mày trắng năm trên mặt U)

d R x'2 R L' F R' L D2 R L' F R2 L D ( lật xong 2 cạnh màu trắng^^)

bây h bạn dùng công thức chữ 0 để đổi tâm là xong ...=.=
[hr]


hj!!1 cái này thì phải tự tìm tòi thôy, thật ra là mún lật góc hay hoán vị ntn cần sử dụng các ct để làm đc như thế: saU đây là cách của mình, hơi dài vì tự nghĩ ra mà

Đầu tiên mục đích là lật 2 góc đối ở cube

+ lấy mặt trắng làm F nhá: R' D L D' R D L' D' x D2 R2 D L D' R2 D L' D y L D' R' D L' D' R D x D2 L2 D' R' D L2 D' R' D L2 D' R D'

Bc'' Típ the0 là bạn lật cạnh .
+bạn lấy mặt Vàng làm F ( sa0 cho khối góc c0á màu Vàng là ở trên mặt U)

d' L' x'2 R L' F' R' L D2 R L' F' R' L2 D' ( lật đc 2 cạnh màu vàng lên rồi đó^^)

+ Ban lấy mặt màu trắng làm F ( sa0 cho khối góc c0á mày trắng năm trên mặt U)

d R x'2 R L' F R' L D2 R L' F R2 L D ( lật xong 2 cạnh màu trắng^^)

bây h bạn dùng công thức chữ 0 để đổi tâm là xong ...=.=

Baoquoc007
05-06-2009, 09:44 AM
Nếu muốn có chữ V thì vào bài này:http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=1624