PDA

View Full Version : [Simon Westlund] 3x3x3 Average of 12: 9.97anhkhoi159
01-11-2010, 09:01 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=zqitZHG9baM

Cube: Guhong

If I scrambled wrong on a few scrambles that's probably because I was so tired :P
Solves 3-14 are 9.97 avg of 12.

Average of 12: 9.97
1. 9.20 U R F' D2 F2 U' R' U B' U2 F' R2 F D' B F U L2 D' L D2 R B' D2 U'
2. 10.30 F' R' D U F' U' L R' U2 B' U B' D F2 R' B2 L B2 R' L2 U L F L2 B'
3. 9.79 D' B L2 F U R' F2 U' L' D2 R' D L' R D2 U2 R L' U B L U2 F' R F2
4. (11.41) D U2 L' R2 U D R U R' B R' L' B2 U' F U' F' D' L' F' B2 R D2 B F2
5. 11.37 D2 B2 L2 B' L U' L F' U2 R' L' B D2 R' D2 F2 B' D F2 R' B F' D U R
6. 9.47 R' B L' U F' B U2 R L' F' D2 B2 U' L' F' R L D U2 B R F2 R D2 U2
7. (7.35) U D2 F2 B2 R F' R D' U D2 R2 D2 F2 U D' B R F2 R2 B' L' B F U' B2
8. 10.67 R U2 F2 U' R' U' F D' F L U2 D' F' U F2 R F' L' R2 B U' L U B R
9. 9.52 B2 U' L' F2 R2 L' D' F' D' R2 L2 B R' L' U F2 L B' F2 D R B' F2 R2 D'
10. 9.41 F R' L' U2 B' L2 F B D R2 B2 U2 L2 B2 U F2 D B F R2 L2 B2 L B' D2
11. 9.79 D2 F L2 U2 R' L' B L U' R2 L F2 L R2 U D' F B2 L2 U L' F R2 U F'
12. 10.23 R F2 D R' B' F R' U' L' D2 R' L U F' L2 B2 F2 R U2 B2 L2 D2 U' F D2

yolkstar
01-11-2010, 09:02 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

nhox.blue
01-11-2010, 09:16 PM
bạn yolk spam nhé =.= /
7. (7.35) U D2 F2 B2 R F' R D' U D2 R2 D2 F2 U D' B R F2 R2 B' L' B F U' B2
:O #:-S

dung271994
01-11-2010, 09:26 PM
xem trên speed solving hết r :-j