PDA

View Full Version : Ai biết về CFOP thì trình bày cho mình với!



rubik_191
05-11-2010, 07:09 PM
Lâu rồi mình không vào lai forum, lúc trước mình giải cách Fridrich . Nghe nói có cách giải CFOF nào nữa đó , vậy bạn nào biết thì cho mình cách giải ấy nha >:D<>:D<>:D<

detucuatazaca97
05-11-2010, 07:12 PM
fridich LÀ Cross- F2l- OLL- PLL= CFOP đó anh :D

rubik_191
05-11-2010, 07:20 PM
CFOP đó sao !!! cám ơn bạn :D:D[hr]
CFOP đó sao !!! cám ơn bạn :D:D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![hr]
CFOP đó sao !!! cám ơn bạn :D:D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tut4ever
09-11-2010, 05:44 PM
chết cười quá !! ;)
chắc trc bạn chỉ học fri kiểu rút gọn roài nếu ncao chắc bạn sẽ biết thui