PDA

View Full Version : [Max Iovane] PLL Attack 28.82s



KyleTheCuber
06-11-2010, 04:11 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=GClPlTMZ7tI

programmer_94
06-11-2010, 04:14 PM
W.O.W :O:O:O:O:O so perfect >:D<>:D<>:D<

o0ozu_mjo0o
06-11-2010, 04:38 PM
nhìn như con gái mà sao tay trâu thiệt:))

vipxu_a7
06-11-2010, 06:03 PM
Chữ A hơi lâu tí :(

Chơi Rubik mà ông ấy mặt nhăn.,tếu thôi rồi :))

Mad
06-11-2010, 06:06 PM
:)):)) Nhìn cái mặt lúc làm mấy cái cuối thì thím đỡ =))=))

zitkolong9999
13-11-2010, 05:54 PM
Mặt lão này lúc solve lúa vãi>:)>:)>:)

nh0x_lucky
14-11-2010, 09:04 PM
Lợi lủng nhe hết ra. ;)) Chịu chết. Nhưng bái phục ông này thật. FT quá kinh khủng :(