PDA

View Full Version : Cần một văn bản quảng cáo forumkidrock2007
06-11-2010, 03:28 PM
Mình cần 1 đoạn văn bản để quảng cóa cho forum .Muốn làm lắm nhưng văn hơi ngu,vả lại không kiếm được chút không khí để chém gió .Nên cần anh em giúp viết ,nếu không thì cung cấp gió hay ý kiến để người khác chém ý lộn viết .=))=))=))