PDA

View Full Version : [Gia Lai] Mem của Hùng Vương vô đây nào!!!torres
07-11-2010, 08:18 PM
Các mem của HVCC( Hùng Vương Cubing Club) đâu vô đây ghi tên cái nào!!!

HVCC cũng nên có topic riêng không nên qua chỗ của PKCC nữa:D với lại bên topic của PKCC em cũng chẳng biết ai ở HVCC cả nên qua đây bào danh để còn biết nhau để đến lúc PKCC vs HVCC khỏi "chém" nhầm nhau;;).

teolupk
07-11-2010, 08:57 PM
bên HV hình như có 4rum rồi màh ~_~

zonzongl
08-11-2010, 01:13 PM
Các mem của HVCC( Hùng Vương Cubing Club) đâu vô đây ghi tên cái nào!!!

HVCC cũng nên có topic riêng không nên qua chỗ của PKCC nữa:D với lại bên topic của PKCC em cũng chẳng biết ai ở HVCC cả nên qua đây bào danh để còn biết nhau để đến lúc PKCC vs HVCC khỏi "chém" nhầm nhau;;).


được rồi đấy chú ah`
chém vs chẳng ko chém
để 1 2pic thui
để chi cho nhiều
mất công vô nhiều để coi thảo luận lắm
rùi lỡ có các mem của các trường khác nữa thì sao
nói chung là vô lại box của gia lai là OK rùi
đc chớ????

pokemoner
11-11-2010, 03:32 PM
vô 2pic của tao đi Đức, later comer thì lose forever thôi ;)) ;))
mở lắm rồi cứ phải vô 2 2pic ak