PDA

View Full Version : Avg 3 of 5 22.64svipxu_a7
11-11-2010, 07:21 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=OudEW-D9B6c

devilevil123
11-11-2010, 07:26 PM
Cái này từ hồi Felik còn 30s tn ... :O

knight1122
11-11-2010, 07:50 PM
hình như nó xài A1 thì phải
(này thì sót )