PDA

View Full Version : [3x3x3 SPEED] Ngô Thái Vinh Phúc (22s77)shiro93
02-05-2009, 03:26 PM
iateZ10Phac
em mới làm đây, không biết như thế nào, vì em làm lần đầu mong a em thông cảm:D^^

nanotek2711
02-05-2009, 03:39 PM
single àh nếu là average thì hay lắm

Toàn.DC
02-05-2009, 03:58 PM
Giỏi lắm :) Nhưng anh nghĩ lần sau em nên để cube xuống, bấm nút rồi cầm lên giải sẽ hay hơn :)

shiro93
02-05-2009, 04:23 PM
ok a, để em luyện tập chút nữa rùi post cái quay Average lun:D

vuaquyen92
02-05-2009, 06:54 PM
Speed ổn em nên luyện thêm finger trick U2 nữa là thành tích sẽ cải thiện thêm đó:)