PDA

View Full Version : làm sao để tạo tài khoản trên twsierpuzzlerubikvn2100
28-11-2010, 06:27 PM
mình vừa lên trang twisterpuzzle tại tài khoẳn, nhưng nó nói phải mấy ngày nữa, hoặc là sẻ bị xóa lặng lẻ
vậy là sao :( mình hông hiểu
mình muốn lên đó up mấy cái album twist, vậy mà sáng giờ tạo tài khoản vẩn chưa vô được, với lại tiếng anh mình dở lắm, ai giúp mình với