PDA

View Full Version : một vài clip về F2lzonzongl
05-12-2010, 04:33 PM
lang thang trên Youtube em tìm thấy vài clip về F2l đây
có ng post rùi thì em sr. hihi B-) B-)
part 1
gbhC3CjcI_Y&feature=channel
part 2
9GpA3WM6d-8&feature=channel

some intuitive:
ltRk3QjGtmg&feature=channel

il_divo_95
06-12-2010, 11:12 PM
>:D<>:D<>:D< thanks, mình đang cần. hì hì !!

duongtrumok0
11-12-2010, 10:41 AM
hjxhjx không hiểu gì hết, khó quá, em quay theo chiều từ trên xuống quen rồi, h quay ngược không nhìn được

Devilbringger
11-12-2010, 10:53 AM
ko nhìn dc thì từ bỏ ước mơ chơi speed đi, còn vẫn mún chơi speed thì "ráng cắn răng" mà học

zonzongl
11-12-2010, 02:29 PM
hjxhjx không hiểu gì hết, khó quá, em quay theo chiều từ trên xuống quen rồi, h quay ngược không nhìn được


tập dần sẽ quen thui bạn ah
cái gì cũng phải từ từ
ko ai sinh ra đã giỏi ngay cả