PDA

View Full Version : Method 8355 , 1 algs to slove cubekidrock2007
08-12-2010, 04:42 PM
Nói chung phương pháp này chỉ sử dụng một thuật toán ,nó bắt nguồn từ phương pháp gọi là 8355 nhưng có một số sửa đổi để dễ dàng học .Phương pháp này dựa trên 1 thuật toán ngắn gọi là sexy move và nó đây RUR’U’.
Cũng như các method khác ,đều có các quá trình để hoàn tất một cube,nhưng có một vài điểm khác biệt với phương pháp xếp theo tầng là : khi bắt đầu làm tầng 2 thì làm cạnh trước sau đó ghép góc (chỉ làm 3 cạnh chừa ra một slot để làm keyhole :D ) ,khi làm F2L thì để trống 1 slot để giải tầng cuối ,không cần phải học nhiều công thức mà chỉ cần tư duy và làm theo hướng dẫn, nghe như thế nhưng khá đơn giản.Cũng nói luôn ,method này cần một chút can đảm ở các step cuối :D


Step 1 : CROSS
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=128&r=y45x34&fd=nnnnnnnnnnnnnrnnonnnnnfnnonnonodonon
Khá đơn giản ,chỉ cần làm 4 cạnh tầng dưới là ok . nếu muốn biết cách làm thì xem hướng dẫn của anh Quyền,không hướng dẫn nữa
Step 2 : 3 CẠNH TẦNG GIỮA
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=128&r=y45x34&fd=nnnnnnnnnnnnnrrnronnnffnofnodndddodo
Nếu cạnh nằm ở vị trí này
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnrrnnrnnnnnffnfnndndddndn&alg=RUR%27U%27&ac=s&arw=U5U7U8-i6-s9
Thì làm tiếp các bước sau ,ứng với các move sau URU’R’ (repeat sexy move) hay R’FRF’
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnrrnnrnnnnnffnfnndndddndn&alg=RUR%27U%27&ac=s&arw=U5U7U8-i6-s9http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnrrnnrnnnnnffnfnndndddndn&alg=RUR%27&ac=s&arw=R7R3R6-i6-s9 http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnrrnnrnnnnnffnfnndndddndn&alg=RU&ac=s&arw=U7U5U8-i6-s9http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnrrnnrnnnnnffnfnndndddndn&alg=R&ac=s&arw=R3R7R6-i6-s9
Các hình ảnh trên ứng với move URU’R’
Nếu nằm ở vị trí ngước lại thì chỉ cần đổi công thức lại thành U’L’UL
Nếu có một cạnh nằm trong layer 2 thì chỉ cần làm RUR’U’ thì cạnh đó sẽ nằm ở layer 3.
Step 3 : 3 GÓC TẦNG 1
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=128&fd=nonouonnnnonnrrnrrnnnffnffn
Khi làm xong 3 tầng thì sẽ được cube như thế này.Ở step này thì chỉ cần áp dụng keyhole là xong
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnnrrnrrnnnffnffnddnddddddnnnllllllnn nbbbbbb&alg=DF%27U%27FD%27U&ac=s&arw=F6F8
Bây giờ ta sẽ đưa slot cần ghép vào vị trí trống như hình bên trên ,rồi làm RUR’U’ nếu bạn nào tinh ý thì chỉ cần làm RUR’ là được.Nếu cạnh vẫn bị lật thì làm tiếp RUR’U’ cho đến khi nào hoàn thành(lưu ý :ai làm RUR’ mà vẫn chưa lật được thì nhớ thêm U’ rồi mới làm tiếp RUR’U’ ).
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnnrrnrrnnnffnffnddnddddddnnnllllllnn nbbbbbb&alg=DF%27U%27FD%27UD&ac=s&arw=R0R6 đã làm move D để đưa slot edge vào slot trống.
Step 4 : GIẢI QUYẾT 3 CẠNH TẦNG TRÊN
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=128&fd=nunuuunonnrnorrnrrnonffoffn
Ở bước này bạn vẫn sử dụng tiếp sexy move
Một ví dụ về cách ghép cạnh ở tầng này:
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nunuuunnnnrnnrrnrrnnnffnffnddnddddddnlnllllllnb nbbbbbb&alg=F%27U%27FU%27RU%27R%27&ac=s&arw=F5U5U6-i2-s9http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nunuuunnnnrnnrrnrrnnnffnffnddnddddddnlnllllllnb nbbbbbb&alg=F%27U%27FU%27RU%27&ac=s&arw=U1U5U2-i6-s9http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nnnnunnnnnnnrrnnrnnnnnffnfnndndddndn&alg=R&ac=s&arw=R3R7R6-i6-s9
các hình trên ứng với công thức R U R' U'
Bạn có thể đổi sanh công thức bên L (L'U'LU) nếu màu vàng hướng bên phải chỗ slot trống .
Step 5 : GIẢI QUYẾT 2 CẠNH CUỐI
Nếu bạn đã làm xong 3 cạnh như ở hướng dẫn trên ,thì đến bước này còn 2 cạnh cần giải quyết , sẽ có 3 trường hợp xảy ra :
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nunuuununnrnrrrnrrnfnfffffnddnddddddnlnllllllnb nbbbbbb&alg=RU%27R%27UF%27UFU%27&ac=s&arw=F5U5U6-i2-s9http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nunuuununnrnrrrnrrnfnfffffnddnddddddnlnllllllnb nbbbbbb&alg=URUR%27URUR%27U&ac=s&arw=U5U7U8-i6-s9http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&fd=nunuuununnrnrrrnrrnfnfffffnddnddddddnlnllllllnb nbbbbbb&alg=UF'U'FU'F'U'FU&ac=s&arw=R4F3F5-i10-s9

Lần lượt từ trái qua phải là TH 1 -> TH 3 .Các trường hợp này các bạn có thể dễ dàng thực hiện ,nhưng mình sẽ post luôn công thức (nếu các bạn biết ryan thì có thể dễ dàng thực hiện bước này):
TH 1: R U' R' , tới đây thì bạn sẽ quay về bước 4 và làm bằng sexy move bên trái (LUL'U').
TH 2: U [R U R' U'] ,tới đây cũng quay về bước 4
TH 3: y U F2 [R U R'] F2
Step 6 : GIẢI QUYẾT 3 GÓC
Nếu ai biết conmu và conju thì sẽ làm đc bước này , nếu bt BLD thì giống với cái cycle 3 ấy
http://cube.crider.co.uk/visualcube.php?fmt=gif&size=100&alg=x2yRUR%27DRU%27R%27D2F%27U%27FDF%27UF&ac=s&arw=R6R0
Bước này cũng giống keyhole ,(RUR'U')D (URU'R') ,các bạn cứ làm lần luợt cho tới khi đúng ,nghiên cứu 1 chút sẽ thấy các góc đc lật như thế nào.Chúc thành công
Các bạn cứ đặt câu hỏi ở topic này mình sẽ giải đápmethod này do Reheart Sheu tạo ra

fei193
08-12-2010, 04:59 PM
8355 solve này bạn:D
Cách này ít người biết đến, nên ko có ai comment cho cái clip này cả^^
http://WWW.youtube.com/watch?v=rZ0AUYYjfPw&feature=player_embedded