PDA

View Full Version : Erik`s Pyraminx tutorial, keyhole method. Beginner/advanced/expertsun123
11-12-2010, 07:24 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=z_CvrT5NFWY

chúc mọi người thành công

kidrock2007
11-12-2010, 07:25 PM
cũng đang làm theo cách này được 11s :D :D :d

Anhxtan
11-12-2010, 10:55 PM
Clip này mới quá, thanx em. Để down HD về nghiên cứu

devilevil123
12-12-2010, 07:49 AM
Thanks 1 phát ... Cái này hay đấy :)) :-bd

p0ywave
12-12-2010, 08:10 AM
Được đấy
Về thử học
Cố gắng sub 10 pyraminx

Học 3 kiểu pyraminx xem có skip nhiều hơn k

zonzongl
12-12-2010, 04:36 PM
tk bác bác phát
mog sub 10 vs con pyra 25k