PDA

View Full Version : [SưU TẦM]Rubik's cube patterns(for all cube)!!!phuc_lichking
09-05-2009, 10:31 AM
wwI54mBxKz8
ông này làm kinh thật
Bạn nhớ chú ý tên topic

thiena2909
09-05-2009, 12:20 PM
nhìn đẹp wá mà khong biết cách làm chán thiệt:(:(:(

Namphuong
11-04-2010, 07:27 PM
trông khủng quá, nhìn mà thấy lão này....

sun123
11-04-2010, 07:40 PM
ủa không thấy video đâu het vay

linhtoong
14-04-2010, 06:08 PM
đẹp thật đấy, nhưng k có công thức thì làm ntn đây?????

lkhphuc
06-05-2012, 04:51 PM
cái này là gabasoft đứng hok ta

duongminhtriet2000
06-05-2012, 05:43 PM
Cái này dễ thui mà 'lấy sticker dán vào giống vậy' là xong roài =D=D=D=D=D=D sr vì spam

hvt041162
06-05-2012, 08:18 PM
ông này giỏi thật:smile::smile::smile: