PDA

View Full Version : THCS Ngoc Lam dau vao day lam quenchuanhthang
26-12-2010, 10:48 AM
:Pai da tung va bay gio van con la HS THCS Ngoc Lam thi pm 38775189

jackblk
26-12-2010, 10:49 AM
Ghi có dấu bạn ơi :-<

chuanhthang
26-12-2010, 10:49 AM
minh hoc lop 8A1 truong THCS Ngoc Lam lop co Thuy day

@đề nghị bạn ghi có dấu.