PDA

View Full Version : Các công thức CLL (2x2x2)pahnanh97
02-01-2011, 11:17 PM
CT phía dưới các video

Gw4ewLOvQ9E

Có 2 cách: 1 cho tay trái :(U2) L' U' L U' L F' L F' L' U2 L
1 cho tay phải :R' U' R U' L U' R' U R' F2 R

m7VxJKHi7fs&NR=1

L' U R U' L U R

e_iWzeP-EHM&feature=related

R U2 R' U' R U' R'

Xa9IW6ZeEGY&feature=related

F' L F L' U2 L' U2 L

7thNOwVGpvs&feature=related

R U2 R' U2 R' F R F'

bA-NkfqXsfQ&feature=mfu_in_order&list=UL

[U'] R U R' D R U' R U R' U R'

Ejq2e5pcBdU&feature=related

R2 U2 R U2 R2

Lz6CuNi9va0&feature=related

CT: 1.F (RUR'U')*3 F'
2.F (URU'R')*3 F'

4WCIoaROpIU&NR=1

R U R' U R U L' U R' U' L

tnhppms5qqY&feature=related

R' U2 R y R' U R' U' R U' R

eGFU1enhNh0

R' F R2 U' R2 U' F U R

L7CxADZmXek

F R' F2 R2 U R' y' R U2 R'

4CmEOweqbKo

R' U' R' F2 U F' R F'

inshb6WVGL0

R U R' F' (RUR'U') R U R'

cxXr9kMuHNw

F (RUR'U')*2 F'

1A_yKpZg_iU

R U R' U R D' R U' R' F'

itNR_nSrpFM

R U' R' F R' F R U R' F R

c44KzoOLQ4g

R U' R U' R' U R' y R U2 R'

QCDT65CnFu8

R U2 R' U' R U R' U2 R' F R F'

Xe5N8DzlMiA

R' U2 R U R' U' R U2 L U' R' U

MbO1l8JZrME

R U2 R' U' y' R2 U' R' U R2

0PflQvmJaK8

(U) L' U2 L U y' R2 U R U' R2[hr]

VilJpWswpw4

F R U' R' U' R U R' F'

m-6vOm8Uhqg

F' L' U L U L' U' L F

foX7GJgMt0w

R' U2 R U (R' U' R U) * 2 R' U R

b1hXtF9roHU

(U2) L' U2 R U' R' U2 L R U' R'

yUjJZ2L-rcQ

(U) L F' z' R' U R' U' R U' R

9M50gX7DzPc

(U2) R' U R' U2 R U2 R' U R2 U' R'

VIUuttRmv9Q

R' U R U2 R2 F R F' R

VYK5xT6C8co

F U' R U2 R' U' F2 R U R'

NOS7q_OF0EA

R U R' U' R' F R F'

2QvGp1soPAg

R U R' U' y' R' U' R

q3AxTf2I3fw

F RUR'U' F'

FWWXXtFDAZ0

R2 U L' U2 R U' x U L' U2 R U' L U R

P-siXlmHl_g

x' R' U R' U2 R U2 R' U R2 U' R'

hdcW4Be9oZY

(U' x) U' R U' R U R' U F U'

KZxxdcIxblo

R2 U' R U R2 U y R U2 R'

1JbC1BmGC1E

(U2) R2 U R' U' R2 U' y' R' U2 R

Tuy công thức nhiều nhưng RẤT dễ nhớ và dễ FT nên các bạn đừng nản chí!

GunNhox
02-01-2011, 11:26 PM
Cái này có ng post rồi ... post 1 đống clip thế này load lâu và lag lắm ....

p/s: http://www.rubikvietnam.com/forum/Thread-CLL-cho-2x2

pahnanh97
03-01-2011, 09:32 AM
Có video hướng dẫn anh, cho một số người chưa hiểu có thể xem mà. VỚi lại video nhẹ kinh khũng thé mà anh bảo lag à.

GunNhox
03-01-2011, 12:12 PM
Có video hướng dẫn anh, cho một số người chưa hiểu có thể xem mà. VỚi lại video nhẹ kinh khũng thé mà anh bảo lag à.


Em nên cho tất cả từng clip 1 vào code sau cho đỡ lag


abc

sẽ đc

Gw4ewLOvQ9E&feature=player_embedded

24/7_i.miss_you
03-01-2011, 01:39 PM
thanks cho phananh phát
anh đang cần :)

hcuber
03-01-2011, 04:18 PM
anh gơi ý thêm là các speed chuyên nghiệp hay làm 1 lần slow và 1 lần fast em nên thử làm thế để tiện trổ tài FT chứ nhỉ :-?

gkhmpg
11-07-2012, 06:24 PM
Sao không up hình ấy, cho đỡ phải load vid luôn :confuse: Vid để ẩn, đi kèm :chaymau: