PDA

View Full Version : RU' ???detucuatazaca97
04-01-2011, 07:01 PM
theo mọi người tại sao khi khối rubik (chẳng hạn như 3x3,4x4,...) có số lần RU' là 63 mà số lần RU' của megaminx lại là... 36 :-?

tuantu94
04-01-2011, 07:05 PM
Vì 1 mặt của megaminx có phải là hình vuông đâu.

zonzongl
04-01-2011, 07:05 PM
chà chà
1 vấn đề nan giải đây
hixhix

lxhxxnxxx
04-01-2011, 07:09 PM
chà chà
1 vấn đề nan giải đây
hixhix


Chém =) cho ra vẻ =).
Cấu trúc 2 cục khác nhau thì số lần quay lại trạng thái ban đầu khác nhau chứ sao.
Muốn biết tại sao chính xác là con số ấy thì xem số lần quay về lặp trạng thái của từng góc, từng cách là biết.

Namphuong
04-01-2011, 07:09 PM
36 và 63 :-?, hơi khó nhỉ, hỏi anh titikid xem sao :D

kidrock2007
04-01-2011, 10:21 PM
DE TU :CHÚ CỨ SPAM BOX NÀY NHIỀU VÀO ,THẾ NÀO CŨNG ĐC LÀM MOD THÔI :-J
HỒI TRƯỚC CÓ ĐỌC QUA MẤY CÁI DỤ LẬP NÀY ,có công thức tính hay sao ấy