PDA

View Full Version : Tổng hợp các bài về rubik magic, master magic, ultra master magicmastercuber98
12-01-2011, 08:55 AM
Do mình thấy các bài viết về họ hàng nhà magic này khó tìm nên mình quyết định làm 1 bài tổng hợp lại. Vì là lần đầu nên mấy bác chém nhẹ thôi nha.
Rubik's magic
Cách giải:
http://WWW.youtube.com/watch?v=-JNu5t53Ocw
Restring:
Phần 1
wHX1jw1qSTA
Phần 2
1R65oiiIGFg
Phần 3
TGlHaSNKMuU
Phần 4
2QqE0A-11sc

Master magic

Cách giải:
http://WWW.youtube.com/watch?v=3O248jaZqXE
Còn đây là loại gắn ngược dây với master magic
http://WWW.youtube.com/watch?v=m8YUIATmS3U
1 số video khác cho anh em tham khảo
http://WWW.youtube.com/watch?v=AI1YBbZUySg
Restring:
Phần 1
http://WWW.youtube.com/watch?v=TOMzDRDPU9I&feature=related
Phần 2
http://WWW.youtube.com/watch?v=T89yO9OaOwI&feature=related
Phần 3
http://WWW.youtube.com/watch?v=TCVlZNpQEK0&feature=related

Ultra master magic

Cách giải:
Type A
http://WWW.youtube.com/watch?v=Esipd_qgHm0
Type B
http://WWW.youtube.com/watch?v=1wkRWdOTY9w
Type C
http://WWW.youtube.com/watch?v=QfmhwxHPkKw
Type D
http://WWW.youtube.com/watch?v=Ibk70B1LTLE
Còn restring thì mình còn đang tìm kiếm có gì sẽ update sau

my090499
28-01-2011, 07:49 AM
Này anh!

Làm thế nào để cái rubik magic chuyển sang màu đen như trên nhỉ[hr]

mastercuber98
28-01-2011, 12:21 PM
Này anh!

Làm thế nào để cái rubik magic chuyển sang màu đen như trên nhỉ[hr]


Ý bạn là sao nhỉ mình không hiểu

wochuy91
18-05-2011, 08:02 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=OCVqZfrIWb0&feature=feedu
người trong clip chính là Ernie Pulchny hiện đang giữ kỷ lục 1.68s