PDA

View Full Version : Mất Dayan GuhongKyleTheCuber
27-01-2011, 09:40 PM
Hôm offline 23/1 mình bị mất 1 con Dayan Guhong, lúc off cũng có hỏi mà không thấy nhiều người trả lời.
Đặt điểm của cube:
- Cube dùng sticker V5 rất mới.
- Cube dùng core Alpha 1.
- Cube đã được mod egde và corner.
- Cube dùng CRC808 nên không có vết trắng trong cube.

Ai lấy nhầm cube trả cho mình nhé.

KyleTheCuber
30-01-2011, 08:28 PM
Có ai cầm nhầm không lên tiếng cái?

volcano1997
30-01-2011, 08:46 PM
=))=))=))=))=))=))
Ai c anh kia xin tr l c :)):))[hr]
=))=))=))=))=))=))
ai lấy của anh kia xin trả lại cái :>:>:>:>