PDA

View Full Version : Chương trình giải tối ưu 2x2x2 vs 3x3x3 - Onlinekidrock2007
02-02-2011, 07:49 PM
Link 2x2 : http://www.jaapsch.net/puzzles/javascript/cube2j.htm
Link 3x3 : http://www.jaapsch.net/puzzles/cubie.htm

Chương trình do Jaap Scherphuis viết
Các bạn cần cài Java trước khi sử dụng
Mix : để scramble ngẫu nhiên
Reset : để trở về trạng thái ban đầu
Solve : để giải trường hợp với số move ít nhất ,có kèm hình động .Bấm solve thêm một lần nữa để có solution tôi ưu hơn .
Edit : để tạo trường hợp cho cho cube
Xem thêm tại Help

Riêng chương trình này không cần cài đặt chỉ cần cài java ,có thể tạo trường hợp mà không cần scram, nhưng thời gian kiếm solution thì chậm hơn ,chỉ tạo ra đc một solution duy nhất (không nhiều bằng cube 500) .

kprsr
03-02-2011, 12:34 AM
Cái này mới đây,thanks :D

kidrock2007
05-02-2011, 07:26 PM
TEXT THỬ NHÉ ANH EM Link 2x2 : http://www.jaapsch.net/puzzles/javascript/cube2j.htm

kprsr
06-02-2011, 10:02 PM
Là test =.=

nvt_zion
06-02-2011, 10:39 PM
giải tối là giải trong bóng tối hả em :-?