PDA

View Full Version : Patterns for 4x4x4Baoquoc007
20-05-2009, 03:00 PM
Nhân tiện hôm nay đang rãnh, em xin đưa lên vài patterns cho 4x4x4, các anh đọc rùi cho nhận xét nha!
Mà nếu thấy hay thì cho em cái nút thanks nữa:P
Quy ước ký hiệu của 4x4x4 : http://www.randelshofer.ch/rubik/revenge/notation/randelshofer_eng.html
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/15761243328930.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190556.html)
4 Peaks 6 Diagonals
D L’ F (MD’ ML MD ML’) (MU MR’ MU’ MR) F’ L D’
D’ L B2 L’ F’ L B2 L’ F D
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/36351243328933.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190559.html)
1 Small Edge Triangle
U F R’ MF2 R F’ R’ MF2 R U’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/73691243328936.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190560.html)
Triskelion
L D2 B D2 F’ R’ D R2 F R B2 D’ R2 D2 R’ B
(MU ML MU’ ML’) F B L2 U2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/66491243328939.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190561.html)
2 Peaks
MB2 MD2 TL2 (U F2 L2 D’ L’ D L’ F U’ F) TL2 MD2 MB2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/79861243328941.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190562.html)
1 Ring (2x2x2)
F’ ML2 F R2 MB U’ MB’ TD’ MB U MB’ TD R2 F’ ML2 F
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/94141243328944.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190564.html)
2 (Cube in a)3 Cube
F SU L’ B2 L SD F U SR2 U’ L2 F2 TF TU TR’ TU2 TR TU’ TF TU TR2 TF2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/32021243328946.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190565.html)
2 Cube in a Cube With 6 Cube in a Cube
U B’ U F’ R F R’ U’ B R F’ R’ F U MU2 TR2 TU TF’ TU2 TR’ TU TR2 TU2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/14111243328949.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190568.html)
2 Chessboard Cubes (2x2x2)
TB TR2 TB’ TU TL2 TU’ TB TR2 TB’ TU TL2 MU’ F R’ MF2 R F’ R’ MF2 R U’D’ B’ L MB2 L’ B L MB2 L’ D
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/71161243328952.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190570.html)
Reverse Ripple
U D R’ L’ F2 (WR’ WU WR WU’) (MR’ MU MR MU’) F2 L R D’ U’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/40821243328954.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190571.html)
1 Tetrahedron in a Cube (3x3x3)
F2 U2 R’ (MF’ U2 MF MD MF’ U2 MF MD’) R U2 F2
U F R’ (MB2 R F’ R’ MF2 MB2 R F R’ MF2) R F’ U’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/43141243328956.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190573.html)
4 Small Rings
F’ ML2 F R2 MB U’ MB’ TD’ MB U MB’ TD R2 F’ ML2 F
TU TR’ TF2 TR TB TR’ TF2 TR TB’ MU’ B R’ F2 R B’ R’F2 R U’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/35241243328959.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190574.html)
4 Tetrahedrons 6 Diagonals
U2 L F B R F’ B’ L’ U2 F R’ L’ B’ R L B’ R U’ L U R’D’ R L’ D L U’ R’ U L’ MF’ B’ TR2 TU’ TR2 TU2 TR’ TU2 TF
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/46691243328962.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190576.html)
Asymmetric Anaconda
TR’ TU TB2 TU’ MF’ TU TB2 TU’ MF TR R’ F’ MR’ F2 MR F MD’ F2 MD R
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/26/04/33731243328965.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6190577.html)
1 Double Edge Flip
MU2 B2 MU2 (MU2 R2 MD R2 MD’ F2 MU F2 (R2 MU)2) MU2 B2 MU2
À với lại bài này con kèm theo 1 file word, nếu ai down thì cứ thoải mái ạ!

t.i.
22-05-2009, 08:20 PM
không thấy hình!!coi lại coi bạn ơi

Baoquoc007
23-05-2009, 10:35 AM
Ừm...
Có hình mà, anh coi lại đi.;)

t.i.
29-05-2009, 03:38 PM
ê nhóc!! coi lại cái ct thứ 2 cho anh coi, sao mà L D' D' L

Baoquoc007
01-06-2009, 01:56 PM
D'D' nghĩa là D2 đấy ạ:P

t.i.
05-06-2009, 10:33 AM
cho anh hỏi WU là sao vậy quốc?

Baoquoc007
05-06-2009, 03:00 PM
À, cám ơn anh Thành đã nhắc em quên giải thích, WU là xoay nguyên 2 hàng ở giữa.

vdnhnguyen
06-06-2009, 08:07 PM
TD là gì?
SU là gì?
TL là gì?

nhiều cái lạ quá, em không làm dc :(

Baoquoc007
07-06-2009, 09:16 AM
TD là xoay cả D lẫn hàng phía trên D.
Su là xoay cả U lẫn D'.
Tương tự với những cái còn lại.:D

ndhung
09-06-2009, 10:35 AM
Cám ơn bạn rất nhiều vì đã cung cấp những công thức rất hay.