PDA

View Full Version : Đố mấy bácpro_rubik
20-05-2009, 10:20 PM
Em đố mấy bác quay sao được mỗi mặt 3 màu thẳng hàng.

nhatelecom
21-05-2009, 07:44 AM
U2 R2 D2 U2 R2 D2 E
or U2 R2 D2 U2 R2 D2 M

Toàn.DC
21-05-2009, 07:53 AM
Thử cái này xem : M U M U M U2 M' U M' U M' U2

i love rubik
23-05-2009, 02:38 PM
cái này nữa nè: R' L' D2 R2 L2 D2 R' L' E

nhatelecom
23-05-2009, 09:11 PM
Rất tiếc phải move topic này vì nó không liên quan đến chủ đề của box mà ở bên mục pattern nhiều hơn