PDA

View Full Version : Cuộc thi Cross lần thứ VIkidrock2007
27-02-2011, 09:44 AM
Thông báo : Sắp tới sẽ có hình thức tính điểm đăng tên lên top forum :D

Nội quy tham gia game show giải cross


A. Luật:
Người chủ trò sẽ đưa ra 1 scramble bất kỳ, và những người chơi sẽ trả lại những bước solve mà mình nghĩ là tối ưu nhất. "Tối ưu" có thể được xét trên trong những yếu tố sau:
- Số bước hoàn thành cross là tối thiểu
- Dễ finger trick (mọi người nhóm move lại luôn)
- Có X-cross (sau khi cross hoàn thành dc luôn cặp F2L nào đó)
- etc...
Thời gian của 1 lượt chơi: 1 tuần
Người chịu trách nhiệm đánh giá công thức giải: Người chủ trò
Bổ sung:
-Xcross 10 move mới được tính
-Scramble có thể để ở bất kì hướng nào nhưng khi solve thi bắt buộc phải có cross (xcross) ở 1 trong 6 mặt
-Khi viết công thức thì bắt đầu tính từ mặt sau khi mình tráo xong nếu muốn đổi mặt khác để solve thì cần phải viết rõ bước xoay cube xyz

B.Phần thưởng:
- Đó là khả năng cross cho những mem muốn cross <7 move hay xcross <10 move
- Kiếm thanks từ các thành viên mới
- Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lãn nhau
-v..v(nếu có nhà tài trợ )

Scramble và Diagram tuần này


Scramble : U' F U' L2 B' U F' L' B L' R' B2 L' D' R' U2 L' B' D' U2 R' D' R D2 L

(http://alg.garron.us/?alg=&ini=U-_F_U-_L2_B-_U_F-_L-_B_L-_R-_B2_L-_D-_R-_U2_L-_B-_D-_U2_R-_D-_R_D2_L%0A&name=Cross_Contest(Rubikvn)&animtype=solve)


Bấm vào scram để xem diagram luôn nhé
Sử dụng http://alg.garron.us/ để test solution nhé :D

sun123
27-02-2011, 10:09 AM
y' z' F2 L B R' u R' 6 moves (http://alg.garron.us/?alg=y-_z-_F2_L_B_R-_u_R-&ini=U-_F_U-_L2_B-_U_F-_L-_B_L-_R-_B2_L-_D-_R-_U2_L-_B-_D-_U2_R-_D-_R_D2_L)
y' z' F2 L B R' u R F R2 F' ( 9 moves - X-cross) (http://alg.garron.us/?alg=y-_z-_F2_L_B_R-_u_R_F_R2_F-&ini=U-_F_U-_L2_B-_U_F-_L-_B_L-_R-_B2_L-_D-_R-_U2_L-_B-_D-_U2_R-_D-_R_D2_L)
xx-cross (12 moves) (http://alg.garron.us/?alg=y-_z-_F2_L_B_R-_u_R_F_U_R_U-_R2_F-&ini=U-_F_U-_L2_B-_U_F-_L-_B_L-_R-_B2_L-_D-_R-_U2_L-_B-_D-_U2_R-_D-_R_D2_L)

duylonghg95
27-02-2011, 11:03 AM
z y2 L F2 L F y R' F R F D ( 9 move - X-cross) (http://alg.garron.us/?alg=z_y2_L_F2_L_F_y_R-_F_R_F_D&ini=U-_F_U-_L2_B-_U_F-_L-_B_L-_R-_B2_L-_D-_R-_U2_L-_B-_D-_U2_R-_D-_R_D2_L%0A&name=Cross_Contest%28Rubikvn%29&animtype=solve)

giunda
09-06-2011, 01:41 PM
sắp chiến tranh rồi đây, hix, thi cử gì nữa[hr]
sắp chiến tranh rồi đây, hix, thi cử gì nữa,
:D

wochuy91
09-06-2011, 02:17 PM
z y2 F2 L F' R D 5 moves
p/s: chưa bao giờ biết làm xcross