PDA

View Full Version : Chỉ e CT 2 partten nàyßjn
22-05-2009, 10:38 AM
các a chỉ giúp e ct làm ra 2 partten này với .THANKS

TonyHuy1208
22-05-2009, 10:59 AM
Công thức hình thứ nhất nè bạn::D U2 D2 F2 B2 R2 L2
Bạn có thể vào đây để xem thêm http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=307

firewolf_knight
22-05-2009, 11:29 AM
tonyhuy nhìn kĩ lại đi, cảo đổi ba màu đó, cái nbì thì mình ko bik mình làm theo cách là làm chữ thập ba màu sau đó đổi tâm, có cái thứ hai thì mình làm small cube in a cube + đổi tâm ( chữ O)
p/s mình kím dùm bạn gùi nè, thứ nhất là: B R U2 B- R- MD · R- L MD- R U B2 L- U- MD- MF

thandia
22-05-2009, 03:40 PM
cái của bạn có trong đây:
http://www.rubikaz.com/patrones1.html
http://www.rubikaz.com/patrones2.html
http://www.rubikaz.com/patrones3.html
và nhiều cái khác nữa
p/s: máy cần cài java http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Baoquoc007
22-05-2009, 04:14 PM
Cái thứ nhất
Checkerboards of order 3
F B2 R' D2 B R U D' R L' D' F' R2 D F2 B'
Cái thứ 2
Twisted chicken feet
F L' D F' U' B U F U' F R' F2 L U' R' D2