PDA

View Full Version : Danh sách thành viên bị banthomasblack
25-05-2009, 04:03 PM
Nơi nêu tên các thành viên bị khóa nick (có thời hạn hoặc vô thời hạn) kèm với tội danh để các thành viên khác rút kinh nghiệm mà tránh.

Taylor Swift
25-07-2010, 10:41 PM
Đã ban 4 mem CuberVn96 cubera3, Nguyễn Cao Sơn và b3ancub3 trên SB. Thời hạn ban: 7 ngày. Lý do ban: nói bậy trên SB và có thái độ với mod :-<.

jackblk
01-08-2010, 09:28 PM
Đã ban trung196 trên SB. Thời hạn ban: 7 ngày. Lý do ban: spam.

Taylor Swift
06-08-2010, 04:08 PM
Đã ban .S2PhanTomS2 trên SB. Thời hạn ban 7 ngày. Tội danh: chửi thề

Taylor Swift
10-08-2010, 12:03 PM
Đã ban de tu cua tazaca97 trên SB. Thời hạn ban 7 ngày. Tội danh: nói bậy =.="

phuc_lichking
11-08-2010, 04:15 PM
Ban ATVHCM vì lýdo nói bậy.chửi tục.nói nôm na vô văn hoá

Taylor Swift
11-08-2010, 06:22 PM
Đã ban Bunz trên SB. Thời hạn ban 7 ngày. Tội danh: sử dụng ký hiệu bậy bạ, nói chung là 18+ =.="

Kevin Nguyen
14-08-2010, 06:22 PM
Đã ban s0ul_freed0m trên SB. Thời hạn 2 ngày. Lí do: chửi bậy trên SB

Kevin Nguyen
15-08-2010, 04:05 PM
Đã ban kidrock2007 và o0ozu_mjo0o trên SB. Thời hạn 2 ngày. Lí do: chửi bậy lẫn nhau trên SB.

Kevin Nguyen
17-08-2010, 01:07 PM
Đã ban .watzluv trên SB. Thời hạn 2 ngày. Lí do spam nhiều lần mà còn giả nai #:-S

Kevin Nguyen
18-08-2010, 10:08 PM
Đã ban rubikfan1996 trên SB. Thời hạn 2 ngày. Lí do: spam

Kevin Nguyen
19-08-2010, 03:47 PM
Đã ban kidrock2007 trên SB. Thời hạn 7 ngày (lần 2). Lí do spam.

Kevin Nguyen
21-08-2010, 10:12 AM
Nvt_zion đã ban sleepy trên SB. Thời hạn 2 ngày. Lí do: sử dụng tiếng lóng.

Kevin Nguyen
26-08-2010, 05:55 PM
Đã ban sniper3776 trên SB. Thời hạn: 7 ngày. Lí do: spam nhiều lần, đã tha không ban nhưng vẫn chứng nào tật đó.

Kevin Nguyen
28-08-2010, 01:03 PM
Đã ban dkmrubikvn trên forum. Thời hạn: mãi mãi. Lí do: clone nick, chửi thề...

Taylor Swift
30-08-2010, 07:55 PM
Đã ban phong96, smok3, Nguyễn Cao Sơn trên SB. Thời han: 2 ngày. Tội danh: nói bậy

Kevin Nguyen
30-08-2010, 08:12 PM
Đã ban vipxu_a7 trên ShoutBox. Thời hạn: 2 ngày. Lí do: spam, đã thông báo nhưng vẫn cứ spam.

Kevin Nguyen
31-08-2010, 12:54 PM
Đã ban Sờ Mốc, rubikvn là No.1 trên FORUM. Thời hạn: mãi mãi. Lí do: Clone nick[hr]
Đã ban ditconmerubik trên FORUM. Thời hạn: mãi mãi. Lí do: Clone nick, chửi thề.

Kevin Nguyen
01-09-2010, 07:57 PM
Đã ban haily trên ShoutBox. Thời hạn 7 ngày. Lí do: spam.

Kevin Nguyen
02-09-2010, 03:05 PM
Đã ban tikhung01 trên ShoutBox. Thời hạn: 2 ngày. Lí do: viết tiếng lóng

Kevin Nguyen
02-09-2010, 04:56 PM
Đã ban SuperCuber trên ShoutBox. Thời hạn: 2 ngày. Lí do: spam nhảm

Kevin Nguyen
04-09-2010, 01:41 PM
Đã ban yolkstar trên ShoutBox. Thời hạn: 2 ngày. Lí do: chửi thề.

Kevin Nguyen
04-09-2010, 10:14 PM
Đã ban hoanghiep64 trên ShoutBox. Thời hạn 2 ngày. Lí do: spam.

Kevin Nguyen
07-09-2010, 01:18 PM
Đã ban gaconvn, phong96, Yukito, atvhcm456 trên ShoutBox. Thời hạn: gaconvn, Yukito, atvhcm456 2 ngày, phong96 7 ngày. Lí do: spam

Kevin Nguyen
13-09-2010, 08:24 PM
Đã ban lovelyboy1712 trên ShoutBox. Thời hạn: 2 ngày. Lí do: spam emoticons

Kevin Nguyen
16-09-2010, 08:25 PM
Đã ban haily trên Shoutbox. Thời hạn: mãi mãi (lần thứ 3). Lí do: chửi bậy

Kevin Nguyen
16-09-2010, 10:21 PM
Đã ban de tu ca tazaca97 trên Forum. Thời hạn: 1 tuần. Lí do: Thái độ lồi lõm, chống chế, sử dụng SB nói nhảm quá mức. (Có hình ảnh bằng chứng)

Kevin Nguyen
23-09-2010, 07:57 PM
Đã ban vipxu_a7 trên ShoutBox. Thời hạn: 7 ngày. Lí do: spam emoticons

Kevin Nguyen
25-09-2010, 10:54 PM
Đã ban de tu cua tazaca97 trên ShoutBox. Thời hạn: mãi mãi. Lí do: nói bậy...

ga fi tiu
25-09-2010, 11:13 PM
Đã ban kprsr 2 ngày. Lí do: nói bậy

Kevin Nguyen
05-10-2010, 10:49 PM
Đã ban edmond_dantes (13714) trên ShoutBox. Thời hạn 2 ngày: Lí do: spam.
Trung Italy sửa cái link User Profile lại nhé, chả thấy ID sao unban :|

ga fi tiu
10-10-2010, 03:06 PM
Đã ban ntjna (10432) trên ShoutBox. Thời hạn 2 ngày: Lí do: nói bậy.

Kevin Nguyen
13-10-2010, 08:08 PM
Đã ban nhimkool(13009) trên ShoutBox. Thời hạn 2 ngày. Lí do: Spam.

phuc_lichking
24-10-2010, 05:42 PM
Ban Gunnhox ID:8513. 3 ngày:lí do nói bậy,sửa tên mod

ga fi tiu
24-10-2010, 07:29 PM
Đã ban lecuong9691213 (11772) trên ShoutBox. Thời hạn 5 ngày: Lí do: nói bậy, thái độ thách thức không biết sợ.

Kevin Nguyen
26-10-2010, 07:57 PM
Đã ban ntduyphuong (14379). Thời hạn 2 ngày. Lí do spam nhảm.

Kevin Nguyen
28-10-2010, 04:41 PM
Đã ban atvhcm456 và GunNhox trên ShoutBox. Lí do: atvhcm456 chửi mod nhiều lần, đã tha nhưng vẫn chứ chửi. Ban 7 ngày (lần 2). GunNhox: sửa tên mod, chửi mod. Ban 7 ngày (lần 2).

Kevin Nguyen
28-10-2010, 07:58 PM
Đã ban atvhcm456 trên FORUM. Thời hạn 7 ngày. Lí do chửi MOD là đồ mất dạy.

vuaquyen92
12-11-2010, 05:41 PM
Ban vĩnh viễn thanhdemon1311
Lý do: Spam, Clone (thanhdemon_1311), viết không dấu, nick cũ chửi bậy

Kevin Nguyen
24-11-2010, 11:03 AM
Đã ban kidrock2007 trên ShoutBox. Thời hạn: mãi mãi. Lí do: spam emoticons (lần 3)

Kevin Nguyen
26-12-2010, 09:41 PM
Đã ban nhox.blue (8687) trên ShoutBox. Thời hạn: 3 ngày. Lí do: Nói bậy( S H I T)

Kevin Nguyen
12-01-2011, 07:03 PM
nvt_zion đã ban Kevin Nguyen trên ShoutBox. Thời hạn: permanent. Lí do: chửi bậy. >:)

nvt_zion
16-01-2011, 08:52 AM
nvt_zion đã ban GunNhox trên SB. Thời hạn 3 ngày. Lí do nói bậy

nvt_zion
02-02-2011, 12:44 PM
gaconvn đã ban cupid(7020) trên SB. Thời hạn 3 ngày. Lý do: nói bậy

nvt_zion
05-02-2011, 06:52 PM
nvt_zion đã ban ZzDarkZz (14400) trên SB. 3 ngày . Nội dung thô tục, dù chưa xem nhưng có cái tiêu để rất phản cảm

Kevin Nguyen
05-02-2011, 09:45 PM
Đã ban Kira trên ShoutBox. Thời hạn 2 ngày. Lí do: Thái độ trơ tráo, sai mà còn không biết lỗi.

kieuphong
14-05-2011, 05:42 PM
Đã ban thành viên rubikfan1996 1 tuần vì lý do nói bậy.