PDA

View Full Version : [HCM] Nguyễn Hiền, CVA vào đây Q11rubikrazer
23-03-2011, 09:40 PM
anh em nào học trường CVA Q11 hay Nguyễn Hiền vào web rubik của trường Nguyễn Hiền Tại đây (http://s4.zetaboards.com/rubiknguyenhien)
Nếu ai vào google serch cũng sẽ thấy nhưng sẽ có 2 cái là freebb và zetaboards thì vào zetaboards chứ cái freebb thì bỏ rùi. :D:D:D:D:D:D

Taylor Swift
23-03-2011, 10:17 PM
anh em nào học trường CVA Q11 hay Nguyễn Hiền vào web rubik của trường Nguyễn Hiền Tại đây (http://s4.zetaboards.com/rubiknguyenhien)
Nếu ai vào google serch cũng sẽ thấy nhưng sẽ có 2 cái là freebb và zetaboards thì vào zetaboards chứ cái freebb thì bỏ rùi. :D:D:D:D:D:D


Lại dịch vụ tạo forum free =.=", nếu muốn sao ko nói, a làm cho cái forum =.="