PDA

View Full Version : [SPEED 3x3x3] Trần Hữu Gia Huy (0983160569) single 34.92si love rubik
25-05-2009, 07:58 PM
OKQKn24Rsa8
link: http://WWW.youtube.com/watch?v=OKQKn24Rsa8
Cái này em post giùm chứ ko phải em quay đâu. Có gì mấy bro cứ nhận xét nhé :D

shiro93
25-05-2009, 08:01 PM
Fingertrick khá ổn:D, chăm chĩ luyện tập thêm F2L, còn PLL ráng nhai hết CT là ok:D, sub< 30s liền