PDA

View Full Version : Hàng tháng 1 mới về: 20 Zhanchi, 20 LingYun 2, 20 Guhong, 10 A3, 20 A5Trang : [1] 2 3

smartkids
29-05-2010, 02:17 PM
Chào mừng giải Hanoi Big Cube Smartkids giảm giá 10% cho Timer SpeedStack V1 2 nút xanh dương. Giá cũ 400k giảm 10% còn 360k. Free ship toàn quốc SS Timer.
http://2.bp.blogspot.com/_0jP3GnEhz6w/S5MPkRRL6XI/AAAAAAAAAKM/RAM3DiFuevE/s400/stackmat_timer.jpg


Do nhu cầu quy hoạch lại danh mục hàng, mình sẽ dần thanh lý những biến thể chủ yếu là của QJ và Lanlan
Số lượng mỗi loại từ 2-5 cục.

Giảm giá đặc biệt một số loại biến thể:
Lanlan 12 mặt, giá cũ 125.000, giá thanh lý: 106k
Megaminx QJ: giá cũ 95k, giá thanh lý: 80k
Master Magic: giá cũ 100k, giá thanh lý 85k
QJ Master Morphinx: giá cũ 65k, giá thanh lý 40k giảm 40%
Mickey 2x2 giá cũ 100k, giá thanh lý 85k
Qj Skew truncated: giá cũ 120k, giá thanh lý: 102k
Qj Skew Ultimate: giá cũ 135k, thanh lý 115k
Qj Octahedron giá cũ 75k, thanh lý 64k
QJ Dodecahedron giá cũ 75k, thanh lý 64k
QJ skew giá cũ 105k, thanh lý 89k
QJ octagon 75k giá thanh lý 64k

Thông tin chi tiết về sản phẩm, giá và tình trạng hàng vui lòng xem tại website: rubiks.vn (http://rubiks.vn/)[/color][/b]

Rubik 2x2
2x2x2 Eastsheen móc khóa: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Rubik-2x2x2/2x2x2-Eastsheen-moc-khoa.html
2x2x2 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Rubik-2x2x2/2x2x2-Lanlan.html
2x2x2 Sheng shou: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Rubik-2x2x2/2x2x2-Sheng-shou.html
Rubik 3x3
3x3x3 A1: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-A1-DIY.html
3x3x3 A3 New DIY: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-A3-New-DIY.html
3x3x3 Lunhui:http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-Dayan-4-Lunhui.html
3x3x3 A5 DIY: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-A5-DIY.html
3x3x3 C2: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Rubik-3x3x3/3x3x3-C2.html
3x3x3 Dayan Guhong DIY: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-Dayan-Guhong-DIY.html
3x3x3 F2: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-F2.html
3x3x3 Guojia: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-Guojia.html
3x3x3 MF8: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-MF8.html
3x3x3 Rubik's DIY V2: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-Rubik-s-DIY-V2.html
3x3x3 YJ Crazy foot: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-YJ-Crazy-foot.html
3x3x3 YJ mini A: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-3x3x3/3x3x3-YJ-mini-A.html
Rubik 4x4
4x4x4 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-4x4x4/4x4x4-Lanlan.html
4x4x4 Dayan MF8: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-4x4x4/4x4x4-Dayan-MF8.html
4x4x4 Shengshou: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-4x4x4/4x4x4-Shengshou.html
Rubik 5x5
5x5x5 QJ: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-5x5x5/5x5x5-QJ.html
5x5x5 YJ cỡ 6.7 cm: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-5x5x5/5x5x5-YJ-c%E1%BB%A1-6.5-cm.html
Rubik 6x6
6x6x6 YJ: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-6x6x6/6x6x6-YJ.html
Rubik 7x7
7x7x7 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-7x7x7/7x7x7-Lanlan.html
7x7x7 X-cube: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-7x7x7/7x7x7-X-cube.html
Rubik 11x11
11x11x11YX: http://rubiks.vn/index.php/Rubik-11x11x11/11x11x11YX.html
Biến thể 4 mặt
Master Morphinx QJ: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-4-m%E1%BA%B7t/Master-Morphinx-QJ.html
Pyraminx QJ tiles: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-4-m%E1%BA%B7t/Pyraminx-QJ-tiles.html
Pyramorphinx: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-4-m%E1%BA%B7t/Pyramorphinx.html
Biến thể 6 mặt:
Master Morphinx QJ:
1x3x3 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/1x3x3-Lanlan.html
3x3x4 C4U: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/3x3x4-C4U.html
Axis Yong Jun: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Axis-Yong-Jun.html
Bump YJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Bump-YJ.html
Crazy 2x3x3: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Crazy-2x3x3.html
Edge Only Hollow Cube Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Edge-Only-Hollow-Cube-Lanlan.html
Fisher: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Fisher.html
Gear cube: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Gear-cube.html
Rex cube lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Rex-cube-lanlan.html
Skew cube QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Skew-cube-QJ.html
Square 1 Guojia: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Square-1-Guojia.html
Super square 2 QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-6-m%E1%BA%B7t/Super-square-2-QJ.html
Biến thể 8 mặt
Master Morphinx QJ
8-Axis octahedron LanLan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-8-m%E1%BA%B7t/8-Axis-octahedron-LanLan.html
Octagon QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-8-m%E1%BA%B7t/Octagon-QJ.html
Octahedral Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-8-m%E1%BA%B7t/Octahedral-Lanlan.html
Octahedron QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-8-m%E1%BA%B7t/Octahedron-QJ.html
Biến thể 12 mặt
12 sides 2x2 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/12-sides-2x2-Lanlan.html
12 sides 3x3 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/12-sides-3x3-Lanlan.html
Dodecahedron QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Dodecahedron-QJ.html
Megaminx MF8 V2: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Megaminx-MF8-V2.html
Skew Diamond Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Skew-Diamond-Lanlan.html
Skew rhombic Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Skew-rhombic-Lanlan.html
Skew Truncated QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Skew-Truncated-QJ.html
Skew Ultimate QJ: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Skew-Ultimate-QJ.html
Teraminx MF8: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-12-m%E1%BA%B7t/Teraminx-MF8.html
Biến thể hình cầu
Rubik 360:
Biến thể dạng khác
2x2x2 Mickey: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/2x2x2-Mickey.html
3x3x3 Táo YJ: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/3x3x3-Tao-YJ.html
3x3x3 Trái tim: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/3x3x3-Trai-tim.html
3x3x3 Trứng: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/3x3x3-Tr%E1%BB%A9ng.html
Hungarian Babylone Tower: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Hungarian-Babylone-Tower.html
Hungarian's Ring: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Hungarian-s-Ring.html
Magic 12 Goujia: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Magic-12-Goujia.html
Magic Clock: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Magic-Clock.html
Meffert's Platypus: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Meffert-s-Platypus.html
Rubik YJ sao: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Rubik-YJ-sao.html
Super Mask 4x4x4 Lanlan: http://rubiks.vn/index.php/Bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-khac/Super-Mask-4x4x4-Lanlan.html
Link kiện rubik
Cap: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Cap.html
Cubies: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Cubies.html
Dây cước Rubik Magic: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Day-c%C6%B0%E1%BB%9Bc-Rubik-Magic.html
Sticker 2x2x2: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Sticker-2x2x2.html
Sticker 3x3x3: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Sticker-3x3x3.html
Sticker 4x4x4: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Sticker-4x4x4.html
Sticker 7x7x7: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Sticker-7x7x7.html
Sticker cho Megaminx: http://rubiks.vn/index.php/Linh-ki%E1%BB%87n-rubik/Sticker-cho-Megaminx.html
Đồ dùng hỗ trợ chơi rubik
Mat lớn Speed Stack: http://rubiks.vn/index.php/%C4%90%E1%BB%93-dung-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3/Mat-l%E1%BB%9Bn-Speed-Stack.html
Mini Mat MF8: http://rubiks.vn/index.php/%C4%90%E1%BB%93-dung-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3/Mini-Mat-MF8.html
Sili D-39 Prostaff Nhật: http://rubiks.vn/index.php/%C4%90%E1%BB%93-dung-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3/Sili-D-39-Prostaff-Nh%E1%BA%ADt.html
Speed Stacks Timer: http://rubiks.vn/index.php/%C4%90%E1%BB%93-dung-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3/Speed-Stacks-Timer.html
Đế kê rubik: http://rubiks.vn/index.php/%C4%90%E1%BB%93-dung-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3/%C4%90%E1%BA%BF-ke-rubik.html

Smartkids
Địa chỉ:
148A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Đt: 04.22431288 - 0422431299
YM: smartkidsvn
Email:smartkidsvn@gmail.com

Các bạn không ở HN vui lòng đặt hàng theo trình tự sau nhé:
1. Gọi điện hoặc SMS để kiểm tra xem còn hàng không
2. Chuyển tiền hàng và cước CPN (4x4x4 và 5x5x5 và các cục trên 150g: 25.000/cục cho các tỉnh từ Đà Nẵng ra, 30.000 cho các tỉnh từ Quảng Nam vào Nam, Các cục 3x3x3 và nhẹ hơn 150g: 15.000/cục cho các tỉnh từ Đà Nẵng ra Bắc, 20.000/cục cho các tỉnh từ Quảng Nam trở vào. Ship từ 2 cục trở lên tiền ship sẽ giảm được khoảng 25% theo đơn giá trên)
3. Email, SMS hoặc post thông báo đã chuyển tiền và thông tin tên bạn, địa chỉ nhận hàng, SĐT liên lạc, số lượng các mặt hàng bạn mua
4. Trong ngày hoặc muộn nhất là ngày hôm sau mình sẽ chuyển hàng (trừ ngày nghỉ, lễ) và thông báo cho bạn số bưu phẩm.
5. Hàng sẽ đến tay các bạn trong 24h kể từ lúc gửi nếu ở các tp lớn (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ), 48 giờ đến hầu hết các tp, thị xã khác, thêm 2 ngày nếu bạn ở huyện. Nếu chuyển Silicone thì từ Đà Nẵng trở vào hàng đến trong 60h, các tỉnh phía Bắc vẫn 48h.

Số TK: 711A29225684
Ngân hàng Công thương - Vietinbank
Chủ tài khoản: Tô Văn Bình
ĐT:0904270014

Kent_9x
25-03-2011, 04:34 AM
A smartkids có bán sticker type a rjêg ko ạ, nếu có thì hôm nào em qua mua. Sticker type f2 bay màu nhanh quá, h chơi rất khó nhìn.

khanhduy_cube
25-03-2011, 09:49 AM
sao điện thoại anh em gọi không được. em muốn đặt con lanlan 4x4 với 2 bộ sticker mà không gọi cho anh được

cubevn94
25-03-2011, 02:48 PM
anh ơi có cục 2x2 và móc khóa rubik ko ạ... nếu chưa có anh nhập về đi, khoảng đầu tháng 4 em qua lấy.

bumba123
25-03-2011, 06:54 PM
CN này có hàng chưa ạ?
à, bên CH anh có loại sticker A size nhỏ ko ạ? nếu em mua A5 thì có đc thay bộ to bằng bộ nhỏ ko anh? bộ tó nhìn xấu lắm, lại còn rễ rách, dán lệch 1 phát là đi luôn

caesar1892
26-03-2011, 12:34 PM
em đặt 1 dayan 4x4 với 1 lingyun trắng anh nhé

cuibaponline
26-03-2011, 01:56 PM
anh kiểm tra giùm em xem gói hàng của em đi tới đâu rồi anh??? hơn 1 tuần rồi mà sao chưa có nữa, em ở Củ Chi

smartkids
26-03-2011, 03:15 PM
Anh vẫn đang ở TQ, chiều CN anh về, có gì thì thứ 2 họ mới làm việc, anh sẽ hỏi và báo lại nhé.
To all: Hàng vẫn đang hết sạch các loại 3x3x3, các loại khác OK, anh không có điều kiện trả lời hết, thông cảm nhé

Chiều CN sẽ có hàng của A5 và Guhong, mf8 3x3x3 về theo đường xách tay.

tuantu94
26-03-2011, 03:28 PM
Anh cầm về cho em 1 dayan 44 đen đc không, em cần gấp quá :-<

nh0x_lucky
26-03-2011, 06:30 PM
Đại ca Bình ưi. Em lấy 1 con 2x2x2 giá 50k + 1 center cap A5 đen ship về Bắc Giang thì hết nhiu thế đại ca. Dạo nầy em bị thu máy nên k0 gọi thẳng cho đại ca được. Đành phải spam đại ca vậy. :D:D:D:D:D:D

7love
26-03-2011, 07:49 PM
Vẫn chưa có Guhong POM à anh ...Bao h` có vậy??

bumba123
26-03-2011, 09:30 PM
Anh vẫn đang ở TQ, chiều CN anh về, có gì thì thứ 2 họ mới làm việc, anh sẽ hỏi và báo lại nhé.
To all: Hàng vẫn đang hết sạch các loại 3x3x3, các loại khác OK, anh không có điều kiện trả lời hết, thông cảm nhé

Chiều CN sẽ có hàng của A5 và Guhong, mf8 3x3x3 về theo đường xách tay.

vậy nghĩa là ko có DaYan 4x4 đúng ko ạ?
tiếc quá

zhiming
27-03-2011, 04:51 AM
Anh ơi hết Lingyun rồi ah, anh có lấy về dc con nào ko em lấy 1 con đen :|

dung2408
27-03-2011, 08:45 AM
Anh có center cap của D2 không ạ, thằng bạn em chả hiểu chơi kiểu gì mới đc 1 tuần đã bay mất 1 cái cap rồi ==!, nếu anh không có thì có cap của cube nào vừa với D2 cũng đc :)

1641996
27-03-2011, 10:52 AM
Anh để em 1 bộ core ốc lò xo a3n nhé(core a5 càng tốt). Mấy hôm nữa em qua shop llq lấy

mr_apao
27-03-2011, 02:02 PM
ặc thế bao giờ mới có Guhong POM ạ? híc chờ đợi trong vô vọng gần tháng rồi anh ơi!
may mà mình đang bận ôn thi HK + thi thử nên hok có time haizz
P/s: sorry spam, anh Bình ơi nhập nhanh nhanh POM đi anh ơi:((:((:((

bboycuti96
27-03-2011, 11:00 PM
anh ơi !!! có stack dạ quang ko anh ??

kaka_bs
29-03-2011, 04:52 PM
em tưởng chủ nhật có hàng nên định lấy 1 con Guhong nhưng anh chưa về nên thôi em vẫn lấy như cũ vậy, 1 A1 + 1 chai sili nhật nha anh
khi nào có anh báo em luôn để em chuyển tiền

tsyosm
29-03-2011, 05:17 PM
anh ơi anh bán những loại sticker nào vậy.anh có bán cubesmith ko sticker ý

bin_@
30-03-2011, 04:19 PM
anh ơi anh bán những loại sticker nào vậy.anh có bán cubesmith ko sticker ý


Tiện thể nanh cóp bán sticker phát quang ko vậy

nhimkool
30-03-2011, 06:27 PM
anh ơi anh bán những loại sticker nào vậy.anh có bán cubesmith ko sticker ý


trả lời hộ anh bình : không có stick cubesmith bạn ạ :D có stick apha

slowpeper
30-03-2011, 09:00 PM
Em muon MUa (Yongjun Crazy foot 3x3x3 hàng khủng 10cm, hộp giấy, giá 85.000/chiếc)x2 Nhung em o Cà Mau Thì Chi phí như thế nào hả anh???

1641996
30-03-2011, 09:39 PM
Shop invi chuyển haiyan memory của e sang bên đội cấn. Tiện thể anh cho luôn 1 bộ core ốc lò xo a3n vào túi hajyan rồi send qua shop llq. Thứ 7 hoặc cn em qua lấy. 30k đúng ko anh?

smartkids
31-03-2011, 09:14 AM
Anh cầm về cho em 1 dayan 44 đen đc không, em cần gấp quá :-<


Hàng sẽ về trong tuần này em nhé ![hr]


Đại ca Bình ưi. Em lấy 1 con 2x2x2 giá 50k + 1 center cap A5 đen ship về Bắc Giang thì hết nhiu thế đại ca. Dạo nầy em bị thu máy nên k0 gọi thẳng cho đại ca được. Đành phải spam đại ca vậy. :D:D:D:D:D:D


Hàng của em ship 20k, cap A5 free, tổng 70k nhé.[hr]


Vẫn chưa có Guhong POM à anh ...Bao h` có vậy??


Trong tuần này có em nhé, bao giờ có sẽ có thông báo trên 4rum và YM.[hr]


Anh có center cap của D2 không ạ, thằng bạn em chả hiểu chơi kiểu gì mới đc 1 tuần đã bay mất 1 cái cap rồi ==!, nếu anh không có thì có cap của cube nào vừa với D2 cũng đc :)


Chắc là cap của cục trans sẽ vừa.[hr]


anh Bình ơi tuần sau anh lấy hàng về vậy có 55 nhái V-cube ko ạh
nếu có anh báo em để em bảo chị em qua lấy 1 con nha


Em đọc chữ ký của anh nhé ![hr]


Anh để em 1 bộ core ốc lò xo a3n nhé(core a5 càng tốt). Mấy hôm nữa em qua shop llq lấy


Anh chỉ có core a3 không ốc, core-ốc LingYun.[hr]


ặc thế bao giờ mới có Guhong POM ạ? híc chờ đợi trong vô vọng gần tháng rồi anh ơi!
may mà mình đang bận ôn thi HK + thi thử nên hok có time haizz
P/s: sorry spam, anh Bình ơi nhập nhanh nhanh POM đi anh ơi:((:((:((


POM sẽ về trong tuần cùng các hàng anh list trong chữ ký.[hr]


anh ơi !!! có stack dạ quang ko anh ??


Stack dạ quang vẫn còn nhé. em qua lấy lúc nào cũng được.[hr]


em tưởng chủ nhật có hàng nên định lấy 1 con Guhong nhưng anh chưa về nên thôi em vẫn lấy như cũ vậy, 1 A1 + 1 chai sili nhật nha anh
khi nào có anh báo em luôn để em chuyển tiền


Anh đâu có A1, Sili Nhật thì vẫn đủ.[hr]


Em muon MUa (Yongjun Crazy foot 3x3x3 hàng khủng 10cm, hộp giấy, giá 85.000/chiếc)x2 Nhung em o Cà Mau Thì Chi phí như thế nào hả anh???


Giá cube là 170/ 2 cục, ship 40k/2 cục hơn 650g mà. Tổng là 210k nhé.[hr]


Shop invi chuyển haiyan memory của e sang bên đội cấn. Tiện thể anh cho luôn 1 bộ core ốc lò xo a3n vào túi hajyan rồi send qua shop llq. Thứ 7 hoặc cn em qua lấy. 30k đúng ko anh?


Anh chỉ có core A3 k ốc 15k, còn core-ốc LY thì 30k.

1641996
31-03-2011, 11:08 AM
Thế để em 1 core a3n với ốc lò xo LY. Kèm với haiyan nhé. Tất cả bn ạ. T7 e lấy nhé

The_Death
31-03-2011, 03:13 PM
con D2 kia là con D2 của YJ hay là con D2 nàyhttp://i1022.photobucket.com/albums/af349/eltn2595/IMG0036A.jpg
2 con này là 1 hay là ntn hả anh, em vẫn chưa hiểu lắm:-S

kaka_bs
31-03-2011, 03:57 PM
em thấy ở chữ kí của anh có A1 nhưng anh ko lấy về nữa ạh
nếu có thể anh lấy hàng đi cho em lấy 1 con nha

cuibaponline
31-03-2011, 05:18 PM
sao đơn hàng về Củ Chi của em chưa có anh, anh kiểm tra lại giùm em nhá...3 tuần rồi...

dung2408
31-03-2011, 05:23 PM
con D2 kia là con D2 của YJ hay là con D2 nàyhttp://i1022.photobucket.com/albums/af349/eltn2595/IMG0036A.jpg
2 con này là 1 hay là ntn hả anh, em vẫn chưa hiểu lắm:-S


Nó là 1 mà bạn :|

N2G
31-03-2011, 06:58 PM
Anh Bình ơi chỗ anh chỉ có sili nhật vs Qj 10ml thôi ạ. Anh cho em mấy nhận xét về các loại sili nhé. Em cũng tìm đọc nhưng không chắc lắm. Nếu ko có loại khác thì để cho em 1 chai sili nhật nhé. Tuần sau em lấy. Mà em ra gửi ngân hàng Agribank( anh bảo các ngân hàng chuyển tiền cho nha) thì cần những thủ tục và giấy tờ gì của em và của anh thế ạ,

silver_mouse
01-04-2011, 09:07 AM
Anh Bình ơi, anh còn Lanlan 4x4x4 , Yongyun 3x3x3 D2 VVGOO-II Speed Edition. và cục 3x3x2 không anh. T7 này có hàng không anh

Dan_choi_rubik
01-04-2011, 09:45 AM
bao giờ có hàng vậy anh.hôm nay 1/4 rùi mà:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:

smartkids
01-04-2011, 11:14 AM
Thế để em 1 core a3n với ốc lò xo LY. Kèm với haiyan nhé. Tất cả bn ạ. T7 e lấy nhé


Em vẫn không hiểu à. Core A3 k ốc 15k, core-ốc LY 30k.[hr]


bao giờ có hàng vậy anh.hôm nay 1/4 rùi mà:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:


Vì nhiều lý do nên hàng về chậm, có thể hôm nay có, có thể mai, có thể tuần sau.[hr]


Anh Bình ơi, anh còn Lanlan 4x4x4 , Yongyun 3x3x3 D2 VVGOO-II Speed Edition. và cục 3x3x2 không anh. T7 này có hàng không anh


Thứ 7 có cả các hàng đó nhé ![hr]


con D2 kia là con D2 của YJ hay là con D2 nàyhttp://i1022.photobucket.com/albums/af349/eltn2595/IMG0036A.jpg
2 con này là 1 hay là ntn hả anh, em vẫn chưa hiểu lắm:-S


Anh không hiểu con này là con nào. D2 là con hộp ghi VVGOO-II của YJ.[hr]


em thấy ở chữ kí của anh có A1 nhưng anh ko lấy về nữa ạh
nếu có thể anh lấy hàng đi cho em lấy 1 con nha


Nếu lấy đc thì anh không lấy 1 con, nếu lấy được 1 con thì anh đã lấy nhiều rồi.[hr]


Anh Bình ơi chỗ anh chỉ có sili nhật vs Qj 10ml thôi ạ. Anh cho em mấy nhận xét về các loại sili nhé. Em cũng tìm đọc nhưng không chắc lắm. Nếu ko có loại khác thì để cho em 1 chai sili nhật nhé. Tuần sau em lấy. Mà em ra gửi ngân hàng Agribank( anh bảo các ngân hàng chuyển tiền cho nha) thì cần những thủ tục và giấy tờ gì của em và của anh thế ạ,


Thủ tục là mang tiền ra ngân hàng và ghi thông tin của ng nhận vào giấy và nộp tiền.
Nhận xét là nên mua D-39. Mua QJ tiền ship bằng tiền hàng. Ship của D-39 là 30k cho 100- 300km, 25k cho dưới 100km từ HN.[hr]


sao đơn hàng về Củ Chi của em chưa có anh, anh kiểm tra lại giùm em nhá...3 tuần rồi...


Phải cái này không em ?
Ba Đình 13:44 15/02/2011 Ba Đình đóng gói đến Trung tâm khai thác 1
Trung tâm khai thác 1 19:51 15/02/2011 Trung tâm khai thác 1 đóng gói đến Trung tâm khai thác 3
Trung tâm khai thác 1 10:19 16/02/2011 Nhận tại Trung tâm khai thác 1
Trung tâm khai thác 3 08:25 18/02/2011 Nhận tại Trung tâm khai thác 3
Trung tâm khai thác 3 02:54 19/02/2011 Trung tâm khai thác 3 đóng gói đến Củ Chi
Củ Chi 07:03 19/02/2011 Nhận tại Củ Chi
Củ Chi 07:14 19/02/2011 Lê Thành Tú phân công phát 19/02/2011 07:14 bưu tá TRẦN MINH HIỀN
Củ Chi 15:15 19/02/2011 Phát thành công

1641996
01-04-2011, 12:16 PM
Nếu ốc LY lắp vừa core a3n thì anh cho em 1 core a3n và 1 bộ LY 30K nhé. Cho vào túi cùng hajyan memory và chuyển hộ em qua shop bên llq nhé.tất cả 45k[hr]
Anh nhận được haiyan chưa nhỉ? Nó báo thế này Phát thành công 31/03/2011 15:00

N2G
01-04-2011, 12:57 PM
Anh ơi. Thế em ko cần ghi thông tin người gửi ạ. Thế anh bít ai gửi mà ship.
À em thấy D-39 ko xịt được cho con tàu 25k phải ko ạ. Còn loại nào xài được không anh. Em thì ít cube ( hiện tại có cục C3) định mua về xịt cho lũ bạn toàn xài 25k mà lại thấy ko được. mình em xịt chừng nào mới hết.:-/
Còn loại nào xài được không anh.

cuibaponline
01-04-2011, 03:54 PM
sao đơn hàng về Củ Chi của em chưa có anh, anh kiểm tra lại giùm em nhá...3 tuần rồi...


Phải cái này không em ?
Ba Đình 13:44 15/02/2011 Ba Đình đóng gói đến Trung tâm khai thác 1
Trung tâm khai thác 1 19:51 15/02/2011 Trung tâm khai thác 1 đóng gói đến Trung tâm khai thác 3
Trung tâm khai thác 1 10:19 16/02/2011 Nhận tại Trung tâm khai thác 1
Trung tâm khai thác 3 08:25 18/02/2011 Nhận tại Trung tâm khai thác 3
Trung tâm khai thác 3 02:54 19/02/2011 Trung tâm khai thác 3 đóng gói đến Củ Chi
Củ Chi 07:03 19/02/2011 Nhận tại Củ Chi
Củ Chi 07:14 19/02/2011 Lê Thành Tú phân công phát 19/02/2011 07:14 bưu tá TRẦN MINH HIỀN
Củ Chi 15:15 19/02/2011 Phát thành công
[/quote]


Nhưng chính xác là đến giờ emvẫn chưa có hàng, mà hình như không phải cái này anh ơi, đơn hàng : maigc 8, magic 12, 2 core ốc Ling Yun....anh kiểm tra lại xem nhá, đơn hàng trên hình như em nhận được rồi.

smartkids
01-04-2011, 06:32 PM
Nếu ốc LY lắp vừa core a3n thì anh cho em 1 core a3n và 1 bộ LY 30K nhé. Cho vào túi cùng hajyan memory và chuyển hộ em qua shop bên llq nhé.tất cả 45k[hr]
Anh nhận được haiyan chưa nhỉ? Nó báo thế này Phát thành công 31/03/2011 15:00


Anh đã nhận rồi, chiều thứ Bảy em đến LLQ lấy nhé.[hr]


Anh ơi. Thế em ko cần ghi thông tin người gửi ạ. Thế anh bít ai gửi mà ship.
À em thấy D-39 ko xịt được cho con tàu 25k phải ko ạ. Còn loại nào xài được không anh. Em thì ít cube ( hiện tại có cục C3) định mua về xịt cho lũ bạn toàn xài 25k mà lại thấy ko được. mình em xịt chừng nào mới hết.:-/
Còn loại nào xài được không anh.


Em hỏi như em bé thế, ng ta đưa form cho mà không điền đủ thì đừng mong chuyển được tiền.
D39 k ăn mòn cube nào cả. Ít ra là anh đã thử những cục 1ok anh bán.

N2G
01-04-2011, 07:01 PM
Thanks anh. 1 lọ 130k +30k ship là 160k ạ, Xịt vừa phải thì cube tàu cũng được chứ anh.(loại 25k ý);)

selectmenu
01-04-2011, 07:04 PM
anh ơi, sao có người bảo trên HÀ NỘI hết hàng rùi mà.

smartkids
02-04-2011, 02:27 PM
anh ơi, sao có người bảo trên HÀ NỘI hết hàng rùi mà.


Thế có nghĩa là họ nói sai rồi. ANh chỉ thiếu Guhong POM, A3, F2, C3 AV Feng 3x3x3 trans so với catalog.[hr]


Thanks anh. 1 lọ 130k +30k ship là 160k ạ, Xịt vừa phải thì cube tàu cũng được chứ anh.(loại 25k ý);)


Em cứ phải xịt thử rồi mới biết, anh làm sao biết cục 25k của em nó như thế nào mà bảo được hay không được, nhỡ nó làm bằng bột mỳ thì sao ???

caesar1892
02-04-2011, 03:08 PM
Anh Bình ơi,thế là đã có hàng mới về chưa ạ,em đặt một Dâyn 4x4 và 1 lingyun trắng ạ.

xizon
02-04-2011, 09:20 PM
A Bình,a còn Rubik's DIY (W) với Guhong k?:-/

volcano1997
02-04-2011, 09:22 PM
chỗ anh còn stack v2 với cả V-cube 5 không :-/:-/:-/
Có xúc liền 2 món =))=))=))

hgly
02-04-2011, 09:30 PM
Anh Bình ơi, em đặt 2 guhong POM đen , 1 guhong thường đen, 2 A5 feng, anh gửi luôn cho em mấy cái nắp center A5 đợt trước nhé :)
Cảm ơn anh nhiều.

volcano1997
02-04-2011, 09:46 PM
ơ đặt gì nhiều vậy anh, Cho em 1 cục guhong ;));));));))

hgly
02-04-2011, 09:49 PM
ơ đặt gì nhiều vậy anh, Cho em 1 cục guhong ;));));));))

:| sax e, a mua hộ thui :D

kprsr
02-04-2011, 10:01 PM
Anh ơi bao h mới có vcube 5 hả anh?

duylonghg95
03-04-2011, 08:37 PM
Có hàng chưa anh
V5 giá bao nhiêu vậy?

phanquoctoan
04-04-2011, 03:26 PM
Seo mấy hàng mới chưa cập nhật giá vậy bạn :X

tuoiteenvodoi
04-04-2011, 06:22 PM
Anh ơi có silicon 30k không anh ?[color=#FF0000][size=3]

pigeon1
05-04-2011, 10:26 AM
còn keychain 3x3x3 k a?
222222222222222222222222222222 short[hr]
còn keychain 3x3x3 k a?
222222222222222222222222222222 short

silver_mouse
05-04-2011, 03:56 PM
còn loại 2x3x3 nào rẻ không anh :(
hôm vừa rồi em mua guhong + lanlan 4x4x4 rồi. Tưởng 2x3x3 rẻ hỏi thử, thấy ghi giá 185k :O
em thấy hình như có loại 50k cơ mà nhỉ :-?

nhimkool
05-04-2011, 04:22 PM
còn loại 2x3x3 nào rẻ không anh :(
hôm vừa rồi em mua guhong + lanlan 4x4x4 rồi. Tưởng 2x3x3 rẻ hỏi thử, thấy ghi giá 185k :O
em thấy hình như có loại 50k cơ mà nhỉ :-?


185k là loại crazy ~.~

pigeon1
05-04-2011, 06:15 PM
còn loại 2x3x3 nào rẻ không anh :(
hôm vừa rồi em mua guhong + lanlan 4x4x4 rồi. Tưởng 2x3x3 rẻ hỏi thử, thấy ghi giá 185k :O
em thấy hình như có loại 50k cơ mà nhỉ :-?


=> đấy là crazy Dayan mà :-)
cục 2x3x3 QJ chỉ 50k thui

Jerry ViKing
05-04-2011, 06:17 PM
Đã có set Vcube chưa a
e đợi mãi rồi :-s

silver_mouse
06-04-2011, 10:23 PM
còn loại 2x3x3 nào rẻ không anh :(
hôm vừa rồi em mua guhong + lanlan 4x4x4 rồi. Tưởng 2x3x3 rẻ hỏi thử, thấy ghi giá 185k :O
em thấy hình như có loại 50k cơ mà nhỉ :-?


=> đấy là crazy Dayan mà :-)
cục 2x3x3 QJ chỉ 50k thui185k là loại crazy ~.~

vậy à bác, thế mà hôm đi mua, bà bán hàng nhồi luôn cho mình cục 185k :-o
mua 2x3x3 về sưu tâp thêm thôi mà.

mr_apao
07-04-2011, 11:59 AM
ai chà chà tình hình là đã qua đầu tháng 4, bác Bình ơi giờ này bác đang ở đâu? sao mãi mà hàng chưa về thế ạ?

caesar1892
07-04-2011, 05:48 PM
Hàng về rồi mà bạn,anh Bình bận nên không online.Ai mua gì cứ ra 148a Đội Cấn ý,mình vừa mua hôm trước xong

heomad
07-04-2011, 07:02 PM
a lấy cho em 2 móc khóa 3x3 a1 nha. (a cho em biết giá với tiền ship luôn nha a)


trần quang tuấn.
276, phan châu trinh, quận hải châu, đà nẳng

wazowski
07-04-2011, 07:17 PM
về rubik diy chưa a e còn đặt 1 cục :)

1641996
07-04-2011, 11:05 PM
Anh chuyển hộ em con haiyan memory , 2 core a3n vs 2 bộ core ốc lò xo LY qua shop bên llq nhé.15x2+30x2=90k. T7 or t8 tuần này em lấy(viết nick e lên túi cho dễ lấy).thanks anh

smartkids
08-04-2011, 07:51 PM
Anh chuyển hộ em con haiyan memory , 2 core a3n vs 2 bộ core ốc lò xo LY qua shop bên llq nhé.15x2+30x2=90k. T7 or t8 tuần này em lấy(viết nick e lên túi cho dễ lấy).thanks anh


OK, mấy hôm anh có việc bận không ra CH nên chưa chuyển cho em. Thông cảm nhé !

wazowski
08-04-2011, 07:55 PM
Đã về rb's DIY v2 chưa hả a . giá thành bao nhiều :)

duylonghg95
08-04-2011, 08:11 PM
Anh con C4U đen không ạ? .

zonzongl
08-04-2011, 08:14 PM
cái site của a hả????????
chúc mừng a phát
hình như load hơi lâu thì phải

à
cái dây cước bán thế nào hả a??
20k 1 bộ 16 cọng hay sao???

mr_apao
08-04-2011, 08:33 PM
hàng đã về >:D<>:D<>:D< hì hì anh Bình ơi cho em
2 Guhong POM = 440k
1 A3 New = 160k
10 đế kê phát quang = 60k
Tổng: 695k
Có đc giảm đồng nào hok ann? :D

mastercuber98
08-04-2011, 08:41 PM
Cho em đặt 1 em Guojia Magic 8 nhá anh xem còn hàng ko

smartkids
08-04-2011, 09:21 PM
Anh Bình ơi,thế là đã có hàng mới về chưa ạ,em đặt một Dâyn 4x4 và 1 lingyun trắng ạ.


Hàng đã về nhé, em xem tại rubiks.vn nhé.

Jerry ViKing
08-04-2011, 09:26 PM
A k 0nl mấy hum rùi
bh a mới lập web cho CH ạ :D

cuibaponline
08-04-2011, 09:26 PM
A k 0nl mấy hum rùi
bh a mới lập web cho CH ạ :D


rubiks.vn wed đấy, ông này cận thị nặng lắm rồi :)):))

smartkids
08-04-2011, 09:32 PM
A Bình,a còn Rubik's DIY (W) với Guhong k?:-/


ANh còn cả em nhé, cập nhật hàng mới trên rubiks.vn nhé.

smartkids
08-04-2011, 09:37 PM
chỗ anh còn stack v2 với cả V-cube 5 không :-/:-/:-/
Có xúc liền 2 món =))=))=))


Cả 2 món anh đều chưa có, hẹn em lần nhập hàng sau nhé, chi tiết hàng mới em xem trên rubiks.vn nhé

1641996
08-04-2011, 09:45 PM
Anh chuyển hàng của e qua số 49 ngõ 389 llq nhé. Lúc đấy e lại phải đi học ko lấy được.

cuibaponline
08-04-2011, 09:59 PM
Rubik 360 của anh là hãng nào mà rẻ dữ thế:-W:-W:-W

gaconvn
08-04-2011, 10:03 PM
Rubik 360 của anh là hãng nào mà rẻ dữ thế:-W:-W:-W


không phải của rubik's :-<

smartkids
08-04-2011, 10:22 PM
Anh chuyển hàng của e qua số 49 ngõ 389 llq nhé. Lúc đấy e lại phải đi học ko lấy được.


Lúc nào em tiện thì qua 279 LLQ lấy, anh bận không chuyển giú em đc.

1641996
08-04-2011, 10:39 PM
Anh chuyển hàng của e qua số 49 ngõ 389 llq nhé. Lúc đấy e lại phải đi học ko lấy được.


Lúc nào em tiện thì qua 279 LLQ lấy, anh bận không chuyển giú em đc.


ok. Sáng mai anh chuyển qua nhé. Để em xem lấy dc ko

mastercuber98
09-04-2011, 08:16 AM
Anh Smartkid kiểm tra lại hàng giùm em xem còn 1 em Guojia Magic 8 đen nào ko

Namphuong
09-04-2011, 08:37 AM
C4U gas có 160.000 thôi ạ??? (em thấy ghi c4u v2, k biết ý anh có phải con gas-asisted k) :-ss

pdts19
09-04-2011, 11:54 AM
anh còn em Meffert's Platypus có hình pucca như thế này hem https://lh4.googleusercontent.com/__OubGuE8sww/TZrL8t2D6yI/AAAAAAAAB6Y/9RU3fn75n4g/s200/Platypus.jpg

:D đang định tặng quà sn

kaka_bs
09-04-2011, 12:47 PM
anh bình ơi em muốn đặt 1 con A1 và 1 chai sili nhật
cộng cả ship nữa là bao nhiêu ạ ? ở bên rubiks.vn em ko thấy có sili là sao anh
lúc nào chuyển đc anh báo để em chuyển tiền nha
àh mà nếu có QJ megaminx anh bảo em để em lấy luôn 1 con nha

iamquang95
09-04-2011, 04:53 PM
Sáng nay em vs bạn em mua 2 con. K biết anh Bình là ai nhỉ?

The_Death
09-04-2011, 04:55 PM
Sáng nay em vs bạn em mua 2 con. K biết anh Bình là ai nhỉ?


Anh Bình là cái ông cao cao gầy gầy đeo kính ý;))

gaconvn
09-04-2011, 04:59 PM
Sáng nay em vs bạn em mua 2 con. K biết anh Bình là ai nhỉ?


Anh Bình là cái ông cao cao gầy gầy đeo kính ý;))


anh Bình chưa có ở cửa hàng, nãy ra thì nghe chị bán hàng bảo thế.

Mà đợt hàng mới này có khá nhiều lỗi anh Bình ạ :-?

iamquang95
09-04-2011, 04:59 PM
Em chả biết :P. Có 1 chị bán hàng vs có 1 anh ra bán cho thằng bạn em cái rubik chưa lắp. Chả biết có phải k :P

The_Death
09-04-2011, 05:01 PM
mà tại sao hình trên web die hết vậy anh:|

iamquang95
09-04-2011, 05:02 PM
Sáng nay em vs bạn em mua 2 con. K biết anh Bình là ai nhỉ?


Anh Bình là cái ông cao cao gầy gầy đeo kính ý;))


anh Bình chưa có ở cửa hàng, nãy ra thì nghe chị bán hàng bảo thế.

Mà đợt hàng mới này có khá nhiều lỗi anh Bình ạ :-?


Đúng rồi. Sáng nay ra mua 2 cục GuHong. Em 1 cục thì ok. Nhưng cục còn lại thằng bạn em bị lỗi. Thế là nó mua loại chưa lắp đó anh.

smartkids
09-04-2011, 05:20 PM
Anh Smartkid kiểm tra lại hàng giùm em xem còn 1 em Guojia Magic 8 đen nào ko


Anh chỉ có Magic 8 đỏ em nhé. Màu đen phải đợi lần nhập hàng sau may ra có.[hr]
Sáng nay em vs bạn em mua 2 con. K biết anh Bình là ai nhỉ?


Anh Bình là cái ông cao cao gầy gầy đeo kính ý;))


anh Bình chưa có ở cửa hàng, nãy ra thì nghe chị bán hàng bảo thế.

Mà đợt hàng mới này có khá nhiều lỗi anh Bình ạ :-?


Đúng rồi. Sáng nay ra mua 2 cục GuHong. Em 1 cục thì ok. Nhưng cục còn lại thằng bạn em bị lỗi. Thế là nó mua loại chưa lắp đó anh.


Lỗi là thế nào nhỉ ?[hr]


mà tại sao hình trên web die hết vậy anh:|


Có cái nào die đâu, anh xóa hết đi cho nhẹ, và đỡ rối mắt, ai cần xem hình thì truy cập Rubiks.vn[hr]


anh bình ơi em muốn đặt 1 con A1 và 1 chai sili nhật
cộng cả ship nữa là bao nhiêu ạ ? ở bên rubiks.vn em ko thấy có sili là sao anh
lúc nào chuyển đc anh báo để em chuyển tiền nha
àh mà nếu có QJ megaminx anh bảo em để em lấy luôn 1 con nha


Bên rubiks.vn anh mới cập nhật hàng mới, hàng tồn chưa cập nhật nên em chưa thấy Sili.
135+130+40k ship nhé. Megaminx QJ anh chưa có, khi nào có anh báo.[hr]


anh còn em Meffert's Platypus có hình pucca như thế này hem https://lh4.googleusercontent.com/__OubGuE8sww/TZrL8t2D6yI/AAAAAAAAB6Y/9RU3fn75n4g/s200/Platypus.jpg

:D đang định tặng quà sn


Con này có đấy, nhưng hình như mỗi loại chỉ có 1-2 con nên nếu em muốn chọn hình thì nên mua sớm.

1641996
09-04-2011, 05:28 PM
Anh bây giờ đang ở cửa hàng đội cấn ạ?

smartkids
09-04-2011, 05:28 PM
C4U gas có 160.000 thôi ạ??? (em thấy ghi c4u v2, k biết ý anh có phải con gas-asisted k) :-ss


Không phải gas-add nhé, nếu có anh đã ghi.[hr]


hàng đã về >:D<>:D<>:D< hì hì anh Bình ơi cho em
2 Guhong POM = 440k
1 A3 New = 160k
10 đế kê phát quang = 60k
Tổng: 695k
Có đc giảm đồng nào hok ann? :D


Em muốn giảm giá mà lại hỏi anh ở chỗ này hả ?

gaconvn
09-04-2011, 05:34 PM
C4U gas có 160.000 thôi ạ??? (em thấy ghi c4u v2, k biết ý anh có phải con gas-asisted k) :-ss


Nó là Cube4you 3x3x3 DIY Speed Cube nhé.

iamquang95
09-04-2011, 05:41 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.

The_Death
09-04-2011, 05:53 PM
em vào bằng cả ie7 và google chrome thì đều không xem được ảnh trên rubiks mà anh:|

Jerry ViKing
09-04-2011, 06:22 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.


Mới mua nó thế đấy,bạn để ốc sao cho k pop là đc
chơi tầm 1,2 tuần là cut bt :)

iamquang95
09-04-2011, 06:27 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.


Mới mua nó thế đấy,bạn để ốc sao cho k pop là đc
chơi tầm 1,2 tuần là cut bt :)


K. Cái đấy là bạn em. Em mua cái GuHong khác nhưng ngon :X

smartkids
09-04-2011, 06:38 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.


Em chắc là mình lắp đúng chứ ??? Trước khi nghĩ là nó bị lỗi hãy nghĩ là mình lắp sai !

wazowski
09-04-2011, 06:42 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.


Em chắc là mình lắp đúng chứ ???


theo mình thỳ bt Gh vs LY phải sili vào mới chơi đc . k sili 2 cục ẻo lắm . làm hit 808 vào k muốn rời e nó luôn ^^!

iamquang95
09-04-2011, 06:42 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.


Em chắc là mình lắp đúng chứ ???


Cái này là lắp sẵn mà anh.

smartkids
09-04-2011, 06:47 PM
Cái con GuHong í anh. Lúc chưa siết ốc thì lỏng vật. Lúc siết xong thì k cut góc đc. Vs cả lúc quay nó cứ kiểu làm sao í anh. Kiểu quay mà nó rít rít. K phải do chưa break.


Em chắc là mình lắp đúng chứ ???


Cái này là lắp sẵn mà anh.


Vậy em nói thế này có nghĩa là gì.
Nếu cục của bạn em lỗi, bạn em phải là ng có ý kiến lên đây hoặc ra CH, nếu cục của em nói là OK thì anh k ý kiến gì.Đúng rồi. Sáng nay ra mua 2 cục GuHong. Em 1 cục thì ok. Nhưng cục còn lại thằng bạn em bị lỗi. Thế là nó mua loại chưa lắp đó anh.

iamquang95
09-04-2011, 07:05 PM
À. Nó đổi cái chưa lắp rồi anh ạ. Em chỉ nói thế thôi chứ em có làm gì đâu ạ :|

smartkids
09-04-2011, 07:10 PM
À. Nó đổi cái chưa lắp rồi anh ạ. Em chỉ nói thế thôi chứ em có làm gì đâu ạ :|


Em nên để ý lời nói, anh đọc những gì em nói thì chỉ thấy bạn em mua hàng của anh bị lỗi, cục của em lúc đầu nói OK, sau nói không cut đc, không thấy gì khác.

wazowski
09-04-2011, 07:12 PM
anh bình lên cái rubiks.vn sửa lại cái giá cục dayan 44 nhé . trên đó 420k lận . làm e tưởng cục dayan khác @@!

smartkids
09-04-2011, 07:18 PM
anh bình lên cái rubiks.vn sửa lại cái giá cục dayan 44 nhé . trên đó 420k lận . làm e tưởng cục dayan khác @@!


Không có gì nhầm lẫn em ạ, giá mới nó vậy đấy, ai còn hàng cũ thì bán giá cũ thôi, em xem các trang bán hàng online đều lên 23.99 USD rồi.

iamquang95
09-04-2011, 07:19 PM
À. Nó đổi cái chưa lắp rồi anh ạ. Em chỉ nói thế thôi chứ em có làm gì đâu ạ :|


Em nên để ý lời nói, anh đọc những gì em nói thì chỉ thấy bạn em mua hàng của anh bị lỗi, cục của em lúc đầu nói OK, sau nói không cut đc, không thấy gì khác.


Em xin lỗi. Em sẽ xem lại cách nói của em :(

cuibaponline
09-04-2011, 07:31 PM
anh bình lên cái rubiks.vn sửa lại cái giá cục dayan 44 nhé . trên đó 420k lận . làm e tưởng cục dayan khác @@!


Không có gì nhầm lẫn em ạ, giá mới nó vậy đấy, ai còn hàng cũ thì bán giá cũ thôi, em xem các trang bán hàng online đều lên 23.99 USD rồi.


may là mình mua lâu rồi, giá gì mắc thế nhỉ, giá xăng tăng chăng :)):)):))

The_Death
09-04-2011, 08:01 PM
diy v2 chỉ có màu đen thôi đúng k anh?

kaka_bs
09-04-2011, 08:52 PM
ok thứ 2 em chuyển tiền anh chuyển hàng cho em nha
anh gửi địa chỉ trường em có đc ko ạh
nếu đc anh bảo em em ghi địa chỉ nha
mà 305k bớt 1 chút đc ko anh;;);;) cho nó tròn^:)^^:)^^:)^

kaka_bs
10-04-2011, 11:49 AM
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppp ppppp
anh Bình ơi on đi:-S:-S:-S#:-S#:-S#:-S

smartkids
10-04-2011, 12:39 PM
diy v2 chỉ có màu đen thôi đúng k anh?


Đúng rồi, chỉ có màu đen em ạ.[hr]


uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppp ppppp
anh Bình ơi on đi:-S:-S:-S#:-S#:-S#:-S


Có VD gì em cứ PM 4rum hoặc YM.[hr]


ok thứ 2 em chuyển tiền anh chuyển hàng cho em nha
anh gửi địa chỉ trường em có đc ko ạh
nếu đc anh bảo em em ghi địa chỉ nha
mà 305k bớt 1 chút đc ko anh;;);;) cho nó tròn^:)^^:)^^:)^


Anh gửi địa chỉ nào cũng đc, vấn đề là gửi về trg liệu có bạn nào nhận hộ em thì anh không chịu trách nhiệm đâu.

Namphuong
10-04-2011, 12:49 PM
vậy con c4u v2 là con nào thế ạ? theo em biết thì v1 là loại cấu trúc classic, v2 là gas????

kaka_bs
10-04-2011, 01:12 PM
vâng ạh
mai em chuyển tiền anh gửi hàng cho em nha
anh gửi địa chỉ này nè"nguyễn xuân đức lớp 11B2 THPT bỉm sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hoá"(tên em)
tầm mấy ngày là có hàng về ạh[hr]
trưa mai em gửi tiền anh kiểm tra rồi gửi hàng luôn cho em nha
địa chỉ em ghi ở trên đấy rồi ạh

kaka_bs
11-04-2011, 01:36 PM
hôm nay ngân hàng họ lại nghỉ anh bình ạh
chắc thứ 4 họ làm việc em mới gửi tiền cho anh đc
anh giữ hàng cho em nha

1641996
11-04-2011, 06:03 PM
Anh ơi sao hàng ngoài cube chỉ có đúng 1 core a3n màu vàng mà vẫn lấy 90k(anh lấy hộ e bảo là ng bán nói là cả tiền shjp). Đúng ra ko có LY thì 1 core a3n chỉ 15k thôi chứ ạ

mr_apao
11-04-2011, 07:26 PM
anh Bình ơi 2 ngày rồi mà chẳng thấy hàng đâu hichix :20::20:

tuansando
11-04-2011, 09:49 PM
anh ship hàng cho em chưa ạ? Nguyễn Vũ Ngọc Tuân, 241 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn NInh, Khánh Hòa

bathanh_bg
12-04-2011, 08:07 AM
A ơi trên rubiks.vn có yoyo à. cho e láy 1 con nhá :d. A lấy cho e 1 center cap guhong nhá. a tính cho e 2 thứ ấy

Naul
13-04-2011, 12:10 PM
hi, Bạn còn Octahedron QJ 75K màu đen ko vậy?
Nếu có, ship đến HCM là binhieu?

thanks!

kaka_bs
13-04-2011, 01:00 PM
em gửi tiền rồi đó anh
anh kiểm tra rồi gửi hàng cho em nha
địa chỉ em đã ghi ở trên rồi ạh

nh0x_lucky
13-04-2011, 04:28 PM
Em đã gửi 270k vào tài khoản của anh để mua 1 con A5, 1 con 2x2x2 (50K) và 1 center cap A5 (tất cả đều mầu đen). Em Là Lương Tiến Mạnh - Địa chỉ: 89 - Nguyễn Thị Lưu - Ngô Quyền - Bắc Giang. Anh gửi sớm hộ em nha. >:D<>:D<>:D<

kaka_bs
13-04-2011, 09:56 PM
:(:(:(:-S:-S:-S:(:(:(:-S:-S:-S

smartkids
14-04-2011, 10:52 AM
Em đã gửi 270k vào tài khoản của anh để mua 1 con A5, 1 con 2x2x2 (50K) và 1 center cap A5 (tất cả đều mầu đen). Em Là Lương Tiến Mạnh - Địa chỉ: 89 - Nguyễn Thị Lưu - Ngô Quyền - Bắc Giang. Anh gửi sớm hộ em nha. >:D<>:D<>:D<


Anh đã nhận đc tiền và sẽ gửi hàng chiều nay nhé.
ANh cần số ĐT của em, vì địa chỉ này là địa chỉ của Thành thì phải.[hr]


diy v2 chỉ có màu đen thôi đúng k anh?


Đúng rồi em ạ, hiện tại thì chưa có Sticker nên nếu em lấy thì dùng tạm Sticker Alpha, cuối tháng 4 anh gửi bù Sticker.[hr]


A ơi trên rubiks.vn có yoyo à. cho e láy 1 con nhá :d. A lấy cho e 1 center cap guhong nhá. a tính cho e 2 thứ ấy


Bạn em tên Việt đang đặt hàng của anh, nếu gửi cùng nhau thì đỡ tiền ship.[hr]


hi, Bạn còn Octahedron QJ 75K màu đen ko vậy?
Nếu có, ship đến HCM là binhieu?

thanks!


Còn bạn ạ, tiền ship là 20k cho 1 cục nếu bỏ hộp, nếu giữ lại hộp thì 30k.[hr]


anh bình ơi anh gửi hàng chưa ạh
sốt ruột wá
anh gửi nhanh nha anh em đang cần


Anh đọc tất cả post của em thì không biết em mua hàng gì. Chắc là em hỏi hàng thì qua Đt hay Ym rồi nhắn tin về việc chuyển tiền qua PM.
Anh đã nhân đc tiền rồi, em chuyển thông tin về hàng của em lên đây để anh chuyển hàng.
Topic của anh là toipc dính, em không cần và không nên up làm gì, cẩn thận bị Warn.

Naul
14-04-2011, 11:06 AM
ok, vậy mình đặt 1 con màu đen nha. TC:= 95K luôn ship phải ko?
hôm nay chuyển tiền, chuyển xong mình nhắn tin cho bạn.

thanks

(pm: bạn up cái hình con Octahedron QJ mình đặt nhé, sợ gởi nhầm con khác or nhầm tên con khác thì khốn (râu ông nọ cắm cằm bà kia) :D )

nh0x_lucky
14-04-2011, 04:49 PM
Ah em quên. Hôm nọ cm vội quá. ^^!. ĐT em là: 0168 808 9498. ^^! Anh gửi sớm hộ em nhá. ^^!:D:D

anmaydiwaytau
15-04-2011, 05:46 PM
anh ơi có c3 ko ạ??
sao ở trang 1 em ko thấy

nero123
15-04-2011, 08:25 PM
a ơi em đang cần 1con F2 đen và 1 con rubik's diy,vậy còn ko vậy anh ?
em ở Ninh Bình thì tiền ship hết bao nhiêu vậy

devilevil123
17-04-2011, 01:44 AM
ANh Bình ơi , con này có cube màu xanh dương ko ah :-? 3x3x3 C4U Speed cube DIY: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Rubi...e-DIY.html

nh0x_lucky
17-04-2011, 04:15 PM
Anh Bình ơi. Anh gửi hàng cho em chưa vậy anh. Em chờ lâu quá ah! Anh gửi nhanh giúp em vs được k0? Thanks anh. ^^! :D:D

hoalongntc
18-04-2011, 10:05 AM
Anh Bình, anh còn QJ 4x4 mini màu trắng không? Em đang muốn mua một con. Với lại anh còn loại 4x4 nào hàng nhái ES mà kích thước bằng QJ mini không, YJ chẳng hạn, em xem trên web thì không thấy. Em cần tầm 3 con loại này nữa.

smartkids
18-04-2011, 06:16 PM
ok, vậy mình đặt 1 con màu đen nha. TC:= 95K luôn ship phải ko?
hôm nay chuyển tiền, chuyển xong mình nhắn tin cho bạn.

thanks

(pm: bạn up cái hình con Octahedron QJ mình đặt nhé, sợ gởi nhầm con khác or nhầm tên con khác thì khốn (râu ông nọ cắm cằm bà kia) :D )


Bao giờ chuyển tiền xong thì bạn nhắn tin hoặc Pm nhé. Hình thì bấm vào cái link cạnh cube sẽ sang trang rubiks.vn để xem chi tiết.
Nội dung:
Tên bạn
Địa chỉ
ĐT:
Hàng mua bao gồm:[hr]


Anh Bình, anh còn QJ 4x4 mini màu trắng không? Em đang muốn mua một con. Với lại anh còn loại 4x4 nào hàng nhái ES mà kích thước bằng QJ mini không, YJ chẳng hạn, em xem trên web thì không thấy. Em cần tầm 3 con loại này nữa.


QJ mini thì anh còn, 4x4x4 cỡ nhỏ thì ngoài QJ anh chỉ có Shengshou 4x thôi nhé.[hr]


Anh Bình ơi. Anh gửi hàng cho em chưa vậy anh. Em chờ lâu quá ah! Anh gửi nhanh giúp em vs được k0? Thanks anh. ^^! :D:D


Hàng của em đã gửi cùng 1 Yoyo của Thành nhé.[hr]


ANh Bình ơi , con này có cube màu xanh dương ko ah :-? 3x3x3 C4U Speed cube DIY: http://rubiks.vn/index.php/Mua-hang/Rubi...e-DIY.html


Anh có màu đen-trắng và vàng nhạt phát quang thôi nhé.[hr]


anh Bình ơi anh gửi hàng cho em chưa ạh(A1+sili=305k đã gửi tiền)
mà sao dạo này anh ít on vậy mà có on thì cũng ko reply bài:-/


Sorry em nhé, dạo này anh bận quá, hàng Sili đang hết từ hơn 1 tuần nay, em đợi anh đến 30.4 anh chuyển cùng nhé.[hr]


a ơi em đang cần 1con F2 đen và 1 con rubik's diy,vậy còn ko vậy anh ?
em ở Ninh Bình thì tiền ship hết bao nhiêu vậy


Rb's DIY anh vừa hết hàng, F2 thì 160k, ship hàng 25k/cục, 30k/ 2 cục về Ninh Bình.[hr]


anh ơi có c3 ko ạ??
sao ở trang 1 em ko thấy


Anh không có nên em không thấy đấy. 30/4 sẽ có C3 nhé.

mr_apao
18-04-2011, 07:52 PM
anh Bình ơi 30/4 - 1/5 cửa hàng của anh có mở cửa hok ạ?

smartkids
20-04-2011, 06:40 PM
anh Bình ơi 30/4 - 1/5 cửa hàng của anh có mở cửa hok ạ?


Anh chỉ nghỉ 5 ngày Tết âm thôi, còn lại bán hàng bình thường.[hr]


thôi thế cũng được anh Bình ạh
đành chờ nữa vậy:([hr]
nếu đc thì anh lấy hàng nhanh rồi chuyển cho em càng sớm càng tốt nha[hr]
tên hàng và địa chỉ anh đã ghi chưa ạh
Em tên là Đức


OK. Có hàng là anh gửi em ngay. Thông cảm cho anh nhé.

smartkids
20-04-2011, 06:52 PM
anh có nhập guhong màu nữa k anh =((


Anh đang có Guhong Sticker-less thôi, Guhong màu thì chắc 30-4 mới có.

Vince
23-04-2011, 05:23 PM
anh có cubies của A5 k ạ, em bị mất 1 miếng edge :((

smartkids
23-04-2011, 05:44 PM
anh có cubies của A5 k ạ, em bị mất 1 miếng edge :((


Anh có đấy, em ra 148 Đội Cấn, 10k 1 cubies[hr]


anh có nhập guhong màu nữa k anh =((


Anh sẽ nhập đợt 30-4 này

Vince
24-04-2011, 04:06 PM
Em ở tp.hcm :(. Bùn thế nhỉ:((

Vince
24-04-2011, 04:52 PM
ai vậy chỉ giúp mình với. 20k để ảnh vào đây đưa có khi còn rẻ đấy :))

vantatdt
28-04-2011, 11:56 PM
anh ơi, cho em hỏi chút, anh có loại rubik nào mà kích thước nhỏ hơn A3 new ko anh? em cầm cục này ko vừa tay cho lắm, em để ý hình như guhong nhỏ hơn thì phải sao đó anh nhỉ?
tiện thể em xin hỏi con A3 thir ở chỗ anh giá bao k vậy?

devil_kenio
30-04-2011, 10:44 AM
có loại nào đi kèm công thức như C3 ko anh?

whatsubman
30-04-2011, 10:47 AM
anh ơi anh có mảnh tâm màu vàng không ạ?em bị pop xuống cống rồi anh có miếng dự phòng không ạ?rubik của em là A5

kaka_bs
30-04-2011, 12:28 PM
anh Bình ơi hàng về chưa ạh
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

hoalongntc
01-05-2011, 08:38 AM
Anh Bình, em đặt 1 QJ mini trắng nha. Ngân hàng làm việc lại em sẽ chuyển tiền.

Địa chỉ : Nguyễn Hữu Tùng - 324/9/1 Lê Hồng Phong (Qua Cơ khí H&T rẽ phải) - Nha Trang.
ĐT : 0979 393 787

Khi nào gửi tiền xong em SMS cho anh. Nếu hết màu trắng anh reply lại cho em nhé, em không lấy màu đen.

À quên, anh báo cho em cái giá.

smartkids
02-05-2011, 08:33 AM
Anh còn 1 cục màu trắng nhé ! Địa chỉ giống ngày xưa anh gửi hàng cho Sleepy thế.[hr]


anh Bình ơi hàng về chưa ạh
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(


Hàng đã về em ạ. Anh cập nhật lên rubiks.vn ngay.[hr]


anh ơi anh có mảnh tâm màu vàng không ạ?em bị pop xuống cống rồi anh có miếng dự phòng không ạ?rubik của em là A5


Anh có đấy, khi nào qua CH lấy thì gọi điện cho anh.[hr]


có loại nào đi kèm công thức như C3 ko anh?


Có mấy loại của YJ 35 k nhé, nhưng mà không có màu, chỉ đen trắng, chữ nhỏ.[hr]


anh ơi, cho em hỏi chút, anh có loại rubik nào mà kích thước nhỏ hơn A3 new ko anh? em cầm cục này ko vừa tay cho lắm, em để ý hình như guhong nhỏ hơn thì phải sao đó anh nhỉ?
tiện thể em xin hỏi con A3 thir ở chỗ anh giá bao k vậy?


Em có thể chọn MF8, LingYun, A5 đều nhỏ hơn A3 nhé.

vantatdt
02-05-2011, 08:58 AM
Anh còn 1 cục màu trắng nhé ! Địa chỉ giống ngày xưa anh gửi hàng cho Sleepy thế.[hr]


anh Bình ơi hàng về chưa ạh
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(


Hàng đã về em ạ. Anh cập nhật lên rubiks.vn ngay.[hr]


anh ơi anh có mảnh tâm màu vàng không ạ?em bị pop xuống cống rồi anh có miếng dự phòng không ạ?rubik của em là A5


Anh có đấy, khi nào qua CH lấy thì gọi điện cho anh.[hr]


có loại nào đi kèm công thức như C3 ko anh?


Có mấy loại của YJ 35 k nhé, nhưng mà không có màu, chỉ đen trắng, chữ nhỏ.[hr]


anh ơi, cho em hỏi chút, anh có loại rubik nào mà kích thước nhỏ hơn A3 new ko anh? em cầm cục này ko vừa tay cho lắm, em để ý hình như guhong nhỏ hơn thì phải sao đó anh nhỉ?
tiện thể em xin hỏi con A3 thir ở chỗ anh giá bao k vậy?


Em có thể chọn MF8, LingYun, A5 đều nhỏ hơn A3 nhé.


còn cục A3 thirt thì giá bao nhiêu vậy anh?

hoalongntc
02-05-2011, 06:42 PM
Anh còn 1 cục màu trắng nhé ! Địa chỉ giống ngày xưa anh gửi hàng cho Sleepy thế.

Trước Sleepy tính mở đại lí Nha Trang, em góp vốn với nó chút thôi. Nó học 12 nên không dám nhận hàng, sợ mẹ thấy thì ... :)) Thành ra gửi chỗ nhà em.

Em lấy thêm một bộ ghép hình 3D trái tim nhé anh. Tổng cộng cả ship là bao nhiêu để em gửi.

whatsubman
02-05-2011, 06:45 PM
anh ơi sao không nhập dâyn guhong POM ah` hay linkyun vậy<toàn nhập guhong ah` chán quá :(

smartkids
02-05-2011, 09:42 PM
anh Bình ơi anh đã gửi hàng cho em chưa ạh?
đợi lâu wá:(


Em gửi tiền cho anh lúc nào vậy ?[hr]


anh ơi sao không nhập dâyn guhong POM ah` hay linkyun vậy<toàn nhập guhong ah` chán quá :(


POM anh vẫn còn, có thêm Dayan 4 đó em, với Guhong sticker less và Guhong màu đó.[hr]
Anh còn 1 cục màu trắng nhé ! Địa chỉ giống ngày xưa anh gửi hàng cho Sleepy thế.

Trước Sleepy tính mở đại lí Nha Trang, em góp vốn với nó chút thôi. Nó học 12 nên không dám nhận hàng, sợ mẹ thấy thì ... :)) Thành ra gửi chỗ nhà em.

Em lấy thêm một bộ ghép hình 3D trái tim nhé anh. Tổng cộng cả ship là bao nhiêu để em gửi.


100+55+35k ship là 190 em nhé.

devil_kenio
02-05-2011, 11:09 PM
C3 hôm nay em qua còn ko có công thức cơ. chán.

dung2408
03-05-2011, 12:23 PM
Maru Sticker Maze giá bao nhiêu hả anh :)

anmaydiwaytau
03-05-2011, 06:09 PM
anh ơ anh có bán riêng sticker của f2 va a5 ko??

smartkids
03-05-2011, 06:18 PM
em gửi cho anh cách đây cả nửa tháng rồi mà, 1 cục A1+1 sili nhật là 305k cả ship
anh bảo hết sili nên đợi cuối tháng 4 hàng về rồi gửi 1 thể
anh kiểm tra lại giùm em nha(nến cần thì anh bảo em chụp hoá đơn gửi tiền cho nha,nhưng em lại ko thạo về vấn đề up ảnh lắm, anh cố kiểm tra lại hộ em)
địa chỉ em ở trang 8 nha, em ngại up lại lắm


Uh, tại nhiều việc quá nên anh không thể nhớ được ngay vụ của em, để anh gửi ngay bây giờ. Cho anh cái ĐT của em nhé, địa chỉ này thì OK rồi. nguyễn xuân đức lớp 11B2 THPT bỉm sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hoá"(tên em)[hr]


C3 hôm nay em qua còn ko có công thức cơ. chán.


Nó cũng chán ngang các cục khác thôi mà.[hr]


Maru Sticker Maze giá bao nhiêu hả anh :)


Maze sticker maru giá 40k nhé, giá của mũi tên, và xúc xắc cũng như vậy.[hr]


anh ơ anh có bán riêng sticker của f2 va a5 ko??


Không coe em ah, có sticker Alpha 15k, Cubesmith 40k, Twist (Cubesmith quality) 30k nhé.

anmaydiwaytau
03-05-2011, 08:16 PM
anh ơ anh có bán riêng sticker của f2 va a5 ko??


Không coe em ah, có sticker Alpha 15k, Cubesmith 40k, Twist (Cubesmith quality) 30k nhé.


vậy có cái nào vừa vs f2 ko a??
mà anh có bán riêng center cap của gear cube ko??

tuansando
03-05-2011, 09:33 PM
anh ơi, anh gửi 3 bộ Stick cho em chưa ạ? Nguyễn Vũ Ngọc Tuân, 241- hùng vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh K.Hòa. Em cần stick lắm, sợ mua stick anh ko tiện, em mua con Mf8 để anh gửi kèm, bây h lại thiếu, mấy cube nhà em gẻ lở hết rồi :((:((:((:((

bumba123
03-05-2011, 09:45 PM
anh Bình ơi bao giờ mới có Vcube 5, 6, 7 ạ?
mà anh có định nhập Lubix về ko?

sun123
03-05-2011, 10:26 PM
stack của anh là ver 2 hay 1 vậy anh

hoalongntc
04-05-2011, 03:12 PM
100+55+35k ship là 190 em nhé.


Em chuyển tiền rồi nha anh. Anh kiểm tra lại giùm em.
Hàng anh gửi ghi đầy đủ địa chỉ của em nhé, khu em có 2 nhà chung số đó, không ghi rõ gửi nhầm nhà mất.

Địa chỉ : Nguyễn Hữu Tùng - 324/9/1 Lê Hồng Phong (Qua cơ khí H&T rẽ phải) - Nha Trang

ĐT : 0979 393 787

super-rubik
04-05-2011, 03:44 PM
X-cube44 và sticker CS giá bao nhiêu hả anh ?

smartkids
04-05-2011, 05:52 PM
anh ơ anh có bán riêng sticker của f2 va a5 ko??


Không coe em ah, có sticker Alpha 15k, Cubesmith 40k, Twist (Cubesmith quality) 30k nhé.


vậy có cái nào vừa vs f2 ko a??
mà anh có bán riêng center cap của gear cube ko??


Cả 3 loại đều vừa[hr]


anh ơi, anh gửi 3 bộ Stick cho em chưa ạ? Nguyễn Vũ Ngọc Tuân, 241- hùng vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh K.Hòa. Em cần stick lắm, sợ mua stick anh ko tiện, em mua con Mf8 để anh gửi kèm, bây h lại thiếu, mấy cube nhà em gẻ lở hết rồi :((:((:((:((


OK, em chờ thêm vài ngày nữa, thư thường đi hơi chậm.[hr]


anh Bình ơi bao giờ mới có Vcube 5, 6, 7 ạ?
mà anh có định nhập Lubix về ko?


Anh đang đặt hàng nhưng bên TQ vẫn chưa có hàng nên vẫn phải chờ, anh cũng chưa nhập trực tiếp từ Hy Lạp đc.[hr]


stack của anh là ver 2 hay 1 vậy anh


Của anh là V1 nhé, có màu xanh dương và màu đen-nút phát quang.[hr]
100+55+35k ship là 190 em nhé.


Em chuyển tiền rồi nha anh. Anh kiểm tra lại giùm em.
Hàng anh gửi ghi đầy đủ địa chỉ của em nhé, khu em có 2 nhà chung số đó, không ghi rõ gửi nhầm nhà mất.

Địa chỉ : Nguyễn Hữu Tùng - 324/9/1 Lê Hồng Phong (Qua cơ khí H&T rẽ phải) - Nha Trang

ĐT : 0979 393 787


OK, anh gửi ngay chiều tối nay.

wazowski
04-05-2011, 06:01 PM
Nếu mua lẻ 1 bộ stick cs a có ghip k hay mấy bộ trở lên ??

smartkids
04-05-2011, 06:30 PM
X-cube44 và sticker CS giá bao nhiêu hả anh ?


X-cube 750k, CS sticker giá 40k.[hr]


Nếu mua lẻ 1 bộ stick cs a có ghip k hay mấy bộ trở lên ??


Mua bao nhiêu cũng ship em ạ, nhưng ship qua CPN/ thư bưu chính, không ship hàng trực tiếp.[hr]


Nếu mua lẻ 1 bộ stick cs a có ghip k hay mấy bộ trở lên ??


Mua bao nhiêu cũng ship em ạ, nhưng ship qua CPN/ thư bưu chính, không ship hàng trực tiếp.

1641996
04-05-2011, 06:38 PM
Dayan Lunhui có những màu gì ạ. sao giá ở shop ảnh rẻ vậy

smartkids
04-05-2011, 06:44 PM
Dayan Lunhui có những màu gì ạ. sao giá ở shop ảnh rẻ vậy


Lunhui có màu đen và trắng, giá 220 USD tương đương 10 USD đâu phải là rẻ, mới ra nên bên sx bán đắt hơn những hàng cũ chứ đúng ra giá các loại Dayan phải xấp xỉ bằng nhau, nhỉnh hơn 10-20k thôi.

1641996
04-05-2011, 06:46 PM
nếu ship sang Hà Đông thì tất cả bn ạ. nhà em ở số 131 trần đăng ninh hà đông hà nội. hôm trước còn thừa 60k. trả bằng thẻ điện thoại được không ạ

smartkids
04-05-2011, 07:14 PM
nếu ship sang Hà Đông thì tất cả bn ạ. nhà em ở số 131 trần đăng ninh hà đông hà nội. hôm trước còn thừa 60k. trả bằng thẻ điện thoại được không ạ


ở HD thì tốt nhất em cố gắng qua CH mua, anh k ship dc xa thế, hợc là anh gửi bưu điện.

super-rubik
06-05-2011, 01:20 PM
Anh có 6 cái center của A5 ko ?

killua_bmt
06-05-2011, 01:42 PM
Mình ở TPHCM, muốn mua hàng của bạn mà ko có tài khoản ngân hàng thì phải làm sao?

dung2408
06-05-2011, 07:54 PM
Bạn chỉ cần ra ngân hàng Viettin bank rồi gửi tiền vào tài khoản của anh Bình là được, không cần có tài khoản ngân hàng đâu, Gửi xong thì báo cho anh Bình số tiền đã gửi + cần mua loại gì, địa chỉ nhà, sđt là xong

Tran Tuan Nghia
06-05-2011, 10:11 PM
anh có nhận xét gì về DAYAN 4x4 và X_CUBE 4 con nào tôt hơn ?

killua_bmt
06-05-2011, 10:28 PM
mình có thể mua qua đại lý smk ở TPHCM dc ko? mình thấy trong diễn đàn có một bạn nhận làm đại lý smk ở TPHCM.

lalasax
08-05-2011, 09:11 AM
mình muốn mua 1 cục rubik 3x3x3 ngon ngon tý thì nên mua loại nào đây bạn ?

devilevil123
08-05-2011, 09:12 AM
Anh có còn Lanlan 2x2 màu đen vs 1 bộ sticker cho 22 ko ?

super-rubik
08-05-2011, 09:14 AM
anh có nhận xét gì về DAYAN 4x4 và X_CUBE 4 con nào tôt hơn ?


Chú cứ thất giá tiền là biết :)) :))
X-cube44 mình chưa chơi còn Dayan4 thì dễ pop khi nới lỏng :D

smartkids
08-05-2011, 11:36 AM
Anh có 6 cái center của A5 ko ?


Anh k có đủ em ạ.

hunter.rubik
08-05-2011, 11:40 AM
anh có stick rubikvn ko??? mà anh có ship ở khu vwcj hà tây cũ ko ạ???

smartkids
08-05-2011, 11:40 AM
anh có nhận xét gì về DAYAN 4x4 và X_CUBE 4 con nào tôt hơn ?


Chú cứ thất giá tiền là biết :)) :))
X-cube44 mình chưa chơi còn Dayan4 thì dễ pop khi nới lỏng :D


Anh không chơi speed nên khó đánh giá chính xác, X-cube thì nhỏ hơn và khó pop hơn, tốc độ cũng khá hơn, cut cũng khá hơn. Có gì anh tham khảo thêm bên speedsolving.

hunter.rubik
08-05-2011, 11:41 AM
anh có stick rubikvn ko??? mà anh có ship ở khu vực hà tây cũ ko ạ???

smartkids
08-05-2011, 11:42 AM
anh có stick rubikvn ko??? mà anh có ship ở khu vwcj hà tây cũ ko ạ???


Anh ship qua bưu điện em ạ.[hr]


Bạn chỉ cần ra ngân hàng Viettin bank rồi gửi tiền vào tài khoản của anh Bình là được, không cần có tài khoản ngân hàng đâu, Gửi xong thì báo cho anh Bình số tiền đã gửi + cần mua loại gì, địa chỉ nhà, sđt là xong


Anh đính chính là ra Ngân hàng nào cũng đc, nhưng ra Viettin thì vào tk anh nhanh hơn.

hunter.rubik
08-05-2011, 11:45 AM
anh có stick rubikvn à!! mà có vừa vs F2 ko??? hum trước em qua chỗ anh mua mới dk có 6 ngày mà đã bị ghẻ rùi tại chơi nhiều wá:((:((:((

smartkids
08-05-2011, 11:45 AM
mình muốn mua 1 cục rubik 3x3x3 ngon ngon tý thì nên mua loại nào đây bạn ?


Bạn nên dùng C2, C3, F2 ngon một tý, nếu muốn ngon hơn tý nữa thì Guhong, A5, Lunhui[hr]


anh có stick rubikvn à!! mà có vừa vs F2 ko??? hum trước em qua chỗ anh mua mới dk có 6 ngày mà đã bị ghẻ rùi tại chơi nhiều wá:((:((:((


Em mua bộ CS 40k về chơi bền hơn nhiều nhé.[hr]


Anh có còn Lanlan 2x2 màu đen vs 1 bộ sticker cho 22 ko ?


Anh còn nhiều nhé.[hr]


mình có thể mua qua đại lý smk ở TPHCM dc ko? mình thấy trong diễn đàn có một bạn nhận làm đại lý smk ở TPHCM.


Trong SG thì có Sleepy làm đại lý bán hàng cho anh, xem xem ở đây nhé.http://rubikvietnam.com/forum/Thread-HCM-Dai-ly-Smartkids-tai-HCM-va-Mien-Nam?page=7

zogi
08-05-2011, 11:48 AM
a ơi..a có định nhập móc khóa 3x3 nữa ko...e muốn mua của a vì tốt hơn ở ngoài..liệu a có nhập nữa ko..khoảng bao h có ạh..:72:

hunter.rubik
08-05-2011, 11:57 AM
Em mua bộ CS 40k về chơi bền hơn nhiều nhé.[hr]
[quote=devilevil123]
anh có bán ak? mà CS là j thế anh?

kaka_bs
08-05-2011, 11:58 AM
là sticker cubesmith đó....................................short..... .............[hr]
cho em hỏi luôn còn 55 YJ ko anh Bình

tuantu94
08-05-2011, 12:08 PM
Anh bình ới con megaminx đen em mua sáng nay bị thiếu mất 1 cái title ở mặt tím, may mà em mua thêm 1 bộ, giờ dán lại bằng gì đây anh ?

hunter.rubik
08-05-2011, 12:11 PM
a BÌnh off rùiI-)I-)I-)I-) mà tình hình off thi đấu thế nào rùi anh Kira???

vietcuibap123
08-05-2011, 12:26 PM
anh ơi ở smartkids có nhập haiyan memory không ạ :( ? chả nhẽ toàn phải mua trên mạng a`

kaka_bs
09-05-2011, 05:27 PM
anh Bình ơi em nhận được hàng rồi
cảm ơn anh ạh:)

smartkids
09-05-2011, 05:35 PM
Anh bình ới con megaminx đen em mua sáng nay bị thiếu mất 1 cái title ở mặt tím, may mà em mua thêm 1 bộ, giờ dán lại bằng gì đây anh ?


Anh trả lời qua SMS rồi nhé, lúc nào tiện thì qua CH lấy bù cái tím, em cứ dùng keo 502 mà dán, đặt tile đúng vị trí rồi nhỏ 1 chút keo vào mép tiles cho keo thấm vào trong, đừng nhỏ keo trước vì nếu nhỡ tay thì không chỉnh lại vị trí đc.[hr]


anh ơi ở smartkids có nhập haiyan memory không ạ :( ? chả nhẽ toàn phải mua trên mạng a`


Đúng rồi em ạ, hàng HM anh không có nguồn nhập. Nó cũng không phải là cục phổ biến lắm nên cũng khó để nhập nhiều.

FunnyBoy
09-05-2011, 06:41 PM
Anh có còn miếng edge của lingyun ko anh, có thì chiều mai em lấy luôn
Vs lại Sili loại nào hợp vs A5 với lại LY, cả V cube thì tốt

knight1122
09-05-2011, 08:54 PM
a Bình ơi sửa lại Dayan lunhui chứ a :D
chúc a đắt khách

smartkids
10-05-2011, 11:48 AM
Anh có còn miếng edge của lingyun ko anh, có thì chiều mai em lấy luôn
Vs lại Sili loại nào hợp vs A5 với lại LY, cả V cube thì tốt


Anh không có V nên không dám chắc, nhưng A5 và LY thì D-39 Sili Nhật dùng tốt cả. Edge của Lingyun anh có cả màu trắng màu đen nhé. Có cả center, coner nữa.[hr]


a Bình ơi sửa lại Dayan lunhui chứ a :D
chúc a đắt khách


Sửa là ntn nhỉ ? Sr anh không hiểu ý em.

phuthuyanhtrang98vn
10-05-2011, 11:53 AM
a Bình ơi sửa lại Dayan lunhui chứ a :D
chúc a đắt khách


Sửa là ntn nhỉ ? Sr anh không hiểu ý em.

chắc là sửa giá;)),bên anh toàn 210k mà

hunter.rubik
10-05-2011, 12:00 PM
anh SMk có ship ở hà đong ko???

dung2408
10-05-2011, 12:26 PM
a Bình ơi sửa lại Dayan lunhui chứ a :D
chúc a đắt khách


Sửa là ntn nhỉ ? Sr anh không hiểu ý em.

chắc là sửa giá;)),bên anh toàn 210k mà


Đừng bao giờ so sánh và thắc mắc giá cửa hàng này đắt hơn cửa hàng nọ, trừ khi cái giá đó quá cao (hoặc quá thấp ;))) so với mặt bằng chung.
Có khi Knight đọc nhầm tưởng anh Bình viết sai tên Lunhui :-/

smartkids
10-05-2011, 04:10 PM
anh SMk có ship ở hà đong ko???


Anh có ship qua CPN Viettel nhé.

hunter.rubik
10-05-2011, 05:42 PM
là sao anh???:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/

vietcuibap123
10-05-2011, 05:58 PM
có dayan guhong không ạ em đang định 15-5 đi mua?:D[hr]
p/s:không phải POM đâu ạ guhong thôi em thấy chơi đằm tay hơn :D

smartkids
11-05-2011, 06:02 AM
GH luon co hang em ah. short ....[hr]
@hunter: la qua dich vu chuyen phat nhanh do em. hom sau toi, anh ban qua nen khong ship xa dc.[hr]
hinh nhu dong ho cua forum nhanh hon 45 ph so voi gio vn

hunter.rubik
11-05-2011, 01:23 PM
anh gửi hàng thì bao giờ thì nhận dk hả anh??:-/:-/

smartkids
11-05-2011, 03:23 PM
Anh không để ý kỹ nhưng thường thì không quá 2 ngày đến thành phố thị xã lân cận HN.

hunter.rubik
12-05-2011, 01:05 PM
em gửi tiền cho anh thì làm thế nào??????/

devilevil123
12-05-2011, 01:09 PM
em gửi tiền cho anh thì làm thế nào??????/


Anh ra chi nhánh của Viettin Bank .. rồi chuyển tiền vào tk của a Smk :D

hunter.rubik
12-05-2011, 01:10 PM
thế anh ý gửi lại ntn????????????:-/:-/:-/

devilevil123
12-05-2011, 01:15 PM
Anh chỉ cần gửi đúng số tiền là được .... còn tiền thừa thì ra ngân hàng họ sẽ trả lại cho anh :P

hunter.rubik
12-05-2011, 01:18 PM
anh SMK gửi hàng lại như thế nào ???:-/:-/

devilevil123
12-05-2011, 01:19 PM
Haizz ..anh smk sẽ gửi hàng qua đường bưu điện ... gửi đến nhà cho a ...:|

hunter.rubik
12-05-2011, 01:23 PM
thanks! thế bạn nhiu tuổi:-/:-/

smartkids
12-05-2011, 04:18 PM
Những thông tin về việc Mua hàng từ xa đều có thể xem ở trang 1 em nhé.

wochuy91
12-05-2011, 05:30 PM
anh ơi sao k nhập thêm móc khóa 3x3, em thấy nhiều người đang tìm mua mà

smartkids
12-05-2011, 08:03 PM
Hiện móc khóa 3x3x3 không có hàng để nhập, chẳng bù hồi trc có mỗi móc 3x3 thì nhiều ng hỏi móc 2x2 vì kêu móc 3x3 trông rối mắt.

hunter.rubik
13-05-2011, 03:37 PM
anh còn CS chứ??? mà ship hà đông có mất phí ko anh???:-/:-/:-/:-/

smartkids
13-05-2011, 04:31 PM
anh còn CS chứ??? mà ship hà đông có mất phí ko anh???:-/:-/:-/:-/


còn em ạ, anh ship qua đường thư thường thì không mất phí, còn nếu thuê xe ôm thì ship nhiều hơn tiền hàng.

GOLD
15-05-2011, 06:23 PM
Anh ơi có lunhui chưa gián màu ko

smartkids
15-05-2011, 06:48 PM
Anh ơi có lunhui chưa gián màu ko


Chưa lắp anh cũng có, lắp chưa dán cũng có, lắp dán rồi chưa Sili cũng có, lắp - dán - Sili rồi cũng có, tùy ý thượng đế.

uchihatobe
15-05-2011, 07:14 PM
a a có lọ sili chưa đợi mãi chưa thấy a tl . a thấy a tl lâu quá e sắp tập tennis rồi nếu a còn ,mai mang ra cơ quan bố e sđt bố e nè : 0904112684 hôm trước a mang rồi đó

smartkids
15-05-2011, 07:36 PM
a a có lọ sili chưa đợi mãi chưa thấy a tl . a thấy a tl lâu quá e sắp tập tennis rồi nếu a còn ,mai mang ra cơ quan bố e sđt bố e nè : 0904112684 hôm trước a mang rồi đó


Ok, đã có Sili Nhật rồi em, mai anh mang qua gửi bố em. mà vụ của em là ntn anh không nhớ ? Lần trước lúc bố em mua là anh chưa có Sili à ?

uchihatobe
15-05-2011, 07:38 PM
uhm e mua
shengchou 2x2x2
Pyramix
dayan đó
còn thiếu mỗi cái sili thôi thấy bố e bảo thế

MèoĐãngTrí
15-05-2011, 10:51 PM
anh ơi anh có bán edge dự trữ của Pyraminx k ạ :D bạn em làm rơi nó bị vỡ mất edge xanh biển-vàng. Lần trc cũng bị rơi nhưng em lấy keo 502 dán lại đc nhưng lần này vỡ ra cả mảnh nhỏ em lười dán quá :D

smartkids
16-05-2011, 09:05 AM
anh ơi anh có bán edge dự trữ của Pyraminx k ạ :D bạn em làm rơi nó bị vỡ mất edge xanh biển-vàng. Lần trc cũng bị rơi nhưng em lấy keo 502 dán lại đc nhưng lần này vỡ ra cả mảnh nhỏ em lười dán quá :D


Anh có đấy, edge của Pyraminx QJ trắng, tiles, giá 10k/viên.

A4VôĐối
16-05-2011, 04:01 PM
anh ơi! nếu mua 1 bộ sticker thì có thể ship qua đường thư nổi ko?:-/

Tran Tuan Nghia
16-05-2011, 04:06 PM
anh ơi Dayan 4x4 là 420k hay là 320k vậy ?

dandyboykb
17-05-2011, 01:54 AM
anh ơi anh có nhận giữ hàng ko, cuối tháng 5 này người nha` em đi công tác ra HN rồi tới thẳng shop mua luôn có dc ko, em sợ để lâu hết hàng mất:) thanks anh nhiều

MèoĐãngTrí
17-05-2011, 11:18 AM
anh ơi anh có bán edge dự trữ của Pyraminx k ạ :D bạn em làm rơi nó bị vỡ mất edge xanh biển-vàng. Lần trc cũng bị rơi nhưng em lấy keo 502 dán lại đc nhưng lần này vỡ ra cả mảnh nhỏ em lười dán quá :D


Anh có đấy, edge của Pyraminx QJ trắng, tiles, giá 10k/viên.


vâng ạ em cần QJ tiles trắng may quá a lại có :D chiều t4 em sẽ qua anh lấy ạ :D e cảm ơn anh trc :D

GOLD
17-05-2011, 06:07 PM
anh Smk ơi anh gửi cục A5 cho em chưa cục dán cubesmith âý....................anh gưỉ nhanh giùm em nha đang cân` gâp"

smartkids
17-05-2011, 06:36 PM
anh ơi anh có nhận giữ hàng ko, cuối tháng 5 này người nha` em đi công tác ra HN rồi tới thẳng shop mua luôn có dc ko, em sợ để lâu hết hàng mất:) thanks anh nhiều


Anh chưa biết em mua gì mà, thường thì chỉ có 1 số ít hàng là cần giữ, còn lại thì số lượng hàng đủ để bán đến cuối tháng em ạ.[hr]


anh Smk ơi anh gửi cục A5 cho em chưa cục dán cubesmith âý....................anh gưỉ nhanh giùm em nha đang cân` gâp"

Ok, anh gửi ngay chiều tối nay mà.[hr]


anh ơi Dayan 4x4 là 420k hay là 320k vậy ?


340k em ạ.

dandyboykb
17-05-2011, 06:54 PM
anh ơi anh có nhận giữ hàng ko, cuối tháng 5 này người nha` em đi công tác ra HN rồi tới thẳng shop mua luôn có dc ko, em sợ để lâu hết hàng mất:) thanks anh nhiều


Anh chưa biết em mua gì mà, thường thì chỉ có 1 số ít hàng là cần giữ, còn lại thì số lượng hàng đủ để bán đến cuối tháng em ạ.[hr]nếu dc anh giữ hộ em 1 con shengshou 4, 1 yj 5x5 (vcube mac), với 1 con yj mini 3 ha anh. cuối tháng này ng` nha` em wa HN mua luôn:-S. địa chỉ là ở 148 Đội Cấn phải ko anh? thanks anh nhìu, ở HCM ko có shengshou 4 nên tiện wa HN mua luôn:D

smartkids
17-05-2011, 07:19 PM
anh ơi anh có nhận giữ hàng ko, cuối tháng 5 này người nha` em đi công tác ra HN rồi tới thẳng shop mua luôn có dc ko, em sợ để lâu hết hàng mất:) thanks anh nhiều


Anh chưa biết em mua gì mà, thường thì chỉ có 1 số ít hàng là cần giữ, còn lại thì số lượng hàng đủ để bán đến cuối tháng em ạ.[hr]nếu dc anh giữ hộ em 1 con shengshou 4, 1 yj 5x5 (vcube mac), với 1 con yj mini 3 ha anh. cuối tháng này ng` nha` em wa HN mua luôn:-S. địa chỉ là ở 148 Đội Cấn phải ko anh? thanks anh nhìu, ở HCM ko có shengshou 4 nên tiện wa HN mua luôn:D


>:D< tất cả hàng em hỏi đều còn nhiều và không cần giữ hàng thì vẫn còn hàng để bán cho em.

dandyboykb
17-05-2011, 08:17 PM
anh ơi anh có nhận giữ hàng ko, cuối tháng 5 này người nha` em đi công tác ra HN rồi tới thẳng shop mua luôn có dc ko, em sợ để lâu hết hàng mất:) thanks anh nhiều


Anh chưa biết em mua gì mà, thường thì chỉ có 1 số ít hàng là cần giữ, còn lại thì số lượng hàng đủ để bán đến cuối tháng em ạ.[hr]nếu dc anh giữ hộ em 1 con shengshou 4, 1 yj 5x5 (vcube mac), với 1 con yj mini 3 ha anh. cuối tháng này ng` nha` em wa HN mua luôn:-S. địa chỉ là ở 148 Đội Cấn phải ko anh? thanks anh nhìu, ở HCM ko có shengshou 4 nên tiện wa HN mua luôn:D


>:D< tất cả hàng em hỏi đều còn nhiều và không cần giữ hàng thì vẫn còn hàng để bán cho em.

Thanks anh nhìu:D

Tran Tuan Nghia
17-05-2011, 09:56 PM
anh ơi anh có nhận giữ hàng ko, cuối tháng 5 này người nha` em đi công tác ra HN rồi tới thẳng shop mua luôn có dc ko, em sợ để lâu hết hàng mất:) thanks anh nhiều


Anh chưa biết em mua gì mà, thường thì chỉ có 1 số ít hàng là cần giữ, còn lại thì số lượng hàng đủ để bán đến cuối tháng em ạ.[hr]


anh Smk ơi anh gửi cục A5 cho em chưa cục dán cubesmith âý....................anh gưỉ nhanh giùm em nha đang cân` gâp"

Ok, anh gửi ngay chiều tối nay mà.[hr]


anh ơi Dayan 4x4 là 420k hay là 320k vậy ?


340k em ạ.


Anh sửa lại giá tiền của con dayan 4x4 dùm em ở trên website : rubiks.vn (http://www.rubiks.vn)

Kevin Nguyen
18-05-2011, 07:21 AM
Order 1 cuc. 4x4x4 QJ mini, 1 cuc. YJ mini A, Bao' gia' dum` em luon. Tien ship rieng cho moi cuc. va` gia' moi~ cuc. nha anh. Sau khi anh reply em pm yahoo address sau.

smartkids
18-05-2011, 07:54 AM
QJ mini anh hết mini YJ thì 45k ship 20K.

Kevin Nguyen
18-05-2011, 08:38 AM
Vay anh lay' em 2 cuc LanLan 4 cung duoc. Bao' gia' dum cho em. Yj thi em lay' 2 cuc 1 den 1 trang' nha anh.

Rubik_NMN
18-05-2011, 08:45 AM
Stick CS bao nhiêu tiền hả anh?

hcuber
18-05-2011, 09:26 AM
Stick CS bao nhiêu tiền hả anh?


40k thôi
mà stick CS loại gì hả anh
có nhiều loại mà :D

smartkids
18-05-2011, 09:46 AM
Anh chỉ có CS standard nhé, 40k Còn 3 bộ
@Kevin: lanlan 4x thi 130, shengshou 120, mini YJ chỉ có màu trắng. ship 1 cục 20, 2 cục 25, 3 cục 35k.

Kevin Nguyen
18-05-2011, 10:24 AM
ok anh, mai em gui tien cho anh, em lay' 2 lanlan 4 trang', 2 yj trang'. Tong tien la 350k, ship.... Ti' em pm address cho anh.

smartkids
18-05-2011, 10:27 AM
@Kevin 4 cục ship 35k nhé, nhắn tin tên và đc cho anh sau khi chuyển tiền nhé

GOLD
18-05-2011, 10:42 AM
anh ơi tôí hôm qua anh gưỉ cuc A5 ngươì ta có nhân ko em sơ họ giao vê` ko kip vì em ơ NT lân mà thư" 6 đi òff rôì:((:((

smartkids
18-05-2011, 08:30 PM
anh ơi tôí hôm qua anh gưỉ cuc A5 ngươì ta có nhân ko em sơ họ giao vê` ko kip vì em ơ NT lân mà thư" 6 đi òff rôì:((:((


Người ta nhận ngay, từ HN sẽ đi 1 chặng bằng máy bay (anh k biết đi đến ĐN hay đến HCMC) rồi đến Nha Trang bằng ô tô nên chắc là kịp.

Devilbringger
18-05-2011, 08:31 PM
anh gửi gì cho em thì gửi thông qua cho anh Toàn bên thegioirubik dùm nha :)

smartkids
18-05-2011, 08:35 PM
anh gửi gì cho em thì gửi thông qua cho anh Toàn bên thegioirubik dùm nha :)


Ok, vậy anh gửi 2 chai: 1 chai là D-39 1 chai là H-23 là hàng mới của Prostaff nghe nói tốt hơn cả D-39 để em và các bạn dùng thử nhé. Em có thể chia sẻ với ai mà em muốn.

zhiming
18-05-2011, 09:18 PM
Có Sili mới hả anh? :-/ E lên xịt thử cho e phát dc ko? ;;);;)

MèoĐãngTrí
18-05-2011, 09:19 PM
em đã lấy 1 edge blue-yellow của Pyraminx ở cửa hàng mình lúc chiều hình như lúc đó a đang bận :D
nhân tiện cho em hỏi a có C4U màu xanh lá cây không ạ :D ?

kaka_bs
18-05-2011, 09:27 PM
bây giờ mua cube có được khuyến mãi sticker dự phòng ko anh:D

smartkids
18-05-2011, 09:53 PM
Anh có km bao giờ đâu, bộ nào có 2 cái thì anh để 2, cái nào có 1 thì để 1.[hr]
@ mèo: anh có đen/ trắng thôi.
@zhi: mai em qua thử nhé.

uchihatobe
18-05-2011, 10:32 PM
A Mai ông e ra cửa hàng đổi Thành 555 loại 150k đc ko a smk

smartkids
18-05-2011, 10:57 PM
ok mai em bảo ông em qua đi nhé

killua_bmt
19-05-2011, 02:07 AM
A có ý định nhập Lunhui màu ko?

Tran Tuan Nghia
19-05-2011, 12:33 PM
thế anh còn dayan 4x4 không hả anh ?

smartkids
19-05-2011, 01:53 PM
@ kill: anh đanh nhập lunhui màu, muộn nhất 1/6 có. @ Trần anh còn nhiều Dâyn 4x nhé, đủ đen Và trắng.

vantatdt
19-05-2011, 03:21 PM
anh ơi, cho em hỏi là 1 bộ core+ốc lò xo C4U giá bao nhiêu hả anh?
nếu vẫn giữ ốc+lò xo của A3n thay cho A3n mà dùng core C4U được ko? anh có bán lẻ ko ạ, cục A3n của em có hiện tượng tuồn core.

hgly
19-05-2011, 04:09 PM
Anh còn Lunhui và core A5 không ạ?