PDA

View Full Version : xin chỉ dạy BLDvantatdt
18-04-2011, 05:54 PM
mọi người có thể giúp mình khoản BLD được ko? mình nghiên cứu mấy hôm rồi chưa được.
ai đã thành thạo rồi xin giúp mình với, nhận mình làm đệ tử cái.
liên hệ với mình qua yahoo: tatnguyenbk@yahoo.com
gmail: vantatdt@gmail.com
xin cảm ơn mọi người.

wochuy91
18-04-2011, 10:52 PM
mọi người có thể giúp mình khoản BLD được ko? mình nghiên cứu mấy hôm rồi chưa được.
ai đã thành thạo rồi xin giúp mình với, nhận mình làm đệ tử cái.
liên hệ với mình qua yahoo: tatnguyenbk@yahoo.com
gmail: vantatdt@gmail.com
xin cảm ơn mọi người.


mình nói rất chi tiết trong này rùi
bạn vào tham khảo
chỗ nào chưa hiểu thì pm mình
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-1-so-vi-du

titikid91yb
22-04-2011, 06:52 PM
mọi người có thể giúp mình khoản BLD được ko? mình nghiên cứu mấy hôm rồi chưa được.
ai đã thành thạo rồi xin giúp mình với, nhận mình làm đệ tử cái.
liên hệ với mình qua yahoo: tatnguyenbk@yahoo.com
gmail: vantatdt@gmail.com
xin cảm ơn mọi người.


mấy hôm thì vẫn còn ít lắm bạn ạ :D

vantatdt
22-04-2011, 07:04 PM
mọi người có thể giúp mình khoản BLD được ko? mình nghiên cứu mấy hôm rồi chưa được.
ai đã thành thạo rồi xin giúp mình với, nhận mình làm đệ tử cái.
liên hệ với mình qua yahoo: tatnguyenbk@yahoo.com
gmail: vantatdt@gmail.com
xin cảm ơn mọi người.


mấy hôm thì vẫn còn ít lắm bạn ạ :D

vâng, em sẽ cố gắng.hi`, mà anh học BK năm thứ mấy vậy, em vào diễn đàn thấy anh học BK. mừng quá. em học K54, bao giờ anh em mình gặp nhau, anh chỉ dạy em chút nhé. cả speed nữa, em còn quá gà luôn.trường mình sắp thi rùi.hi`

hcuber
22-04-2011, 07:43 PM
mọi người có thể giúp mình khoản BLD được ko? mình nghiên cứu mấy hôm rồi chưa được.
ai đã thành thạo rồi xin giúp mình với, nhận mình làm đệ tử cái.
liên hệ với mình qua yahoo: tatnguyenbk@yahoo.com
gmail: vantatdt@gmail.com
xin cảm ơn mọi người.


mấy hôm thì vẫn còn ít lắm bạn ạ :D

vâng, em sẽ cố gắng.hi`, mà anh học BK năm thứ mấy vậy, em vào diễn đàn thấy anh học BK. mừng quá. em học K54, bao giờ anh em mình gặp nhau, anh chỉ dạy em chút nhé. cả speed nữa, em còn quá gà luôn.trường mình sắp thi rùi.hi`


ôi titi và van cùng k54 mà. gọi anh em hay quá .
em cũng BK đây k55 còn học nhiều. anh học ngành nào thế

titikid91yb
23-04-2011, 01:24 AM
mọi người có thể giúp mình khoản BLD được ko? mình nghiên cứu mấy hôm rồi chưa được.
ai đã thành thạo rồi xin giúp mình với, nhận mình làm đệ tử cái.
liên hệ với mình qua yahoo: tatnguyenbk@yahoo.com
gmail: vantatdt@gmail.com
xin cảm ơn mọi người.


mấy hôm thì vẫn còn ít lắm bạn ạ :D

vâng, em sẽ cố gắng.hi`, mà anh học BK năm thứ mấy vậy, em vào diễn đàn thấy anh học BK. mừng quá. em học K54, bao giờ anh em mình gặp nhau, anh chỉ dạy em chút nhé. cả speed nữa, em còn quá gà luôn.trường mình sắp thi rùi.hi`


:)) mềnh k54 mà, cuối tuần này đi off nhé