PDA

View Full Version : Patterns for 2x2x2Baoquoc007
28-05-2009, 10:56 AM
Đây là những kiểu patterns cho rubik 2x2x2 mà em cảm thấy đẹp nhất, các anh xem xong rồi cho em nhận xét nha!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/68401243482941.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243935.html)
2 Mambas
D’ L2 D
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/86041243482944.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243938.html)
2 Peaks
F U’ R U’ F’ R’ U2 F R U2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/48631243482947.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243942.html)
Two-One-One
U F R’ F R U R’ U2 F2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/56801243482949.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243947.html)
3 Orthogonal Bricks
B L2 B’ D B2 D’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/32041243482952.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243951.html)
1 Brick
U R U’ R2 U’ R’ F’ D L2 F R’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/81281243482955.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243956.html)
6 Chessboards
U R F2 U R F2 R U F’ R
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/15971243482958.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243965.html)
6 Corner Twists 2 Color Framed Cubes
U F’ (U R’)3 F U’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/49841243482963.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243975.html)
2 Cube in a Cube
R F’ R U R’ D2 L’ U’ B’ U B2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/90481243482967.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243983.html)
2 Corner Triangles
U R2 U R2 U2 F2 U R2 U’ F2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/28/10/91311243482971.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6243989.html)
6 Orthogonal Stripes
U2 F2 R2 U2
Mà nếu thấy cũng hay hay, các anh nhấn thanks nha, please!!!

TonyHuy1208
28-05-2009, 11:12 AM
Thank bạn nhiều cái này hay đó :D