PDA

View Full Version : 21 công thức PLL OH dành cho tay phảiempty1234
20-04-2011, 01:08 AM
Mình chơi OH tay phải, cơ mà lười học công thức quá, bây giờ mới tập tọe tí, nên mình post những công thức mà mình dùng lên cho các bạn :)

U1: L' U L' U' L' U' L' U L U L2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase02.png


U2: z' U L' U L U L U L' U' L' U2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image002.jpg


Z : (y) L U L' U L' U' L' U L U' L' U' L2 U L U2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image006.jpg


H : L2 U2 L U2 L2 U2 L2 U2 L U2 L2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image008.jpg


A1: (y) x' L' U L' D2 L U' L' D2 L2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase04oh.png


A2: (y2) x' L2 D2 L U L' D2 L U' L
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image010.jpg


E : x' L' U L' U z' U L' u z' x' U L' U L U z' U L' z L' U
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase16oh.png


G1: (y) L2 u L' U L' U' L D' x' U2 l' U R
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase18oh.png


G2: L' U' L y L2 u L' U L U' L D' x' U2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase21.png


G3: (y2) L2 D' y' L U' L U L' u L2 y' z' U L' U'
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image029.png


G4: (y2) L U L' y' L2 D' y' L U' L' U L' u L2
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image032.jpg


J1 : z' U' L D' L2 U L' U' L2 U D L'
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase11oh.png


J2: L U2 L' U' L U2 z' U' L D' L' U
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image016.jpg


R1: z' L' U L' U' L' U L U z' U L' z L' U l' y' x L' U2 L'
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase08.png


R2: U L' U L U L' U' L' D' L U L' u z' x' U L2 U
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase09oh.png


N1: (y) (R U' L U2 R' U L')x2 U
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase12oh.png


N2: (y) (R' U L' U2 R U' L)x2 U'
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase13oh.png


F: x L2 U' L' U L y' L U L' U' x U2 L' U L U' L'
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase06oh.png


T: L' U' L U x' z U L' U2 z' x U L U L' U' L F
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image037.png


V : L' U2 L U2 z' U L' z L' U z' U' L U L' u y z' U L
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/pllcase14oh.png


Y : L2 U L U' L' U x' U z U L' U L U z' U' L'
http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/image041.png

kaka_bs
28-05-2011, 12:43 PM
Hiện giờ anh đang bận, chưa up được hình nên em thông cảm. Trước có ngồi up hình 1 lần rồi, nhưng bị lỗi, nên nản.
Vs lại đây là PLL, em cứ làm theo công thức, thì sẽ ra trường hợp đó, trừ PLL chữ U và chữ A thì làm 2 lần

chữ G nữa anh...............shorttttttttt

empty1234
28-05-2011, 01:04 PM
ừ đúng rồi, thank e :)

Kibur KID
01-06-2011, 09:50 AM
Mình chơi OH tay phải, cơ mà lười học công thức quá, bây giờ mới tập tọe tí, nên mình post những công thức mà mình dùng lên cho các bạn :)
Ô thế hóa ra trước h ông anh vẫn chưa học công thức à ?
Thế xoay kiểu rì rứa ???

kaka_bs
01-06-2011, 09:51 AM
thì dùng những PLL 2H chứ còn gì

empty1234
14-05-2012, 01:13 PM
update thêm hình ảnh, nhưng vẫn chưa đúng hướng lắm, lúc nào rỗi mình sẽ sửa tiếp :-s