PDA

View Full Version : Kết quả offline 24/4/2011empty1234
02-05-2011, 11:27 AM
http://i623.photobucket.com/albums/tt313/titikid91yb/ketquahn23042011.jpg

ai chưa có tên thì gửi vào đây để sửa lại nhé
đang tìm lại tờ kết quả 4x4 và 2x2 :(

Jerry ViKing
02-05-2011, 11:32 AM
Em tên Nguyễn Thanh Hải nhá
Kent9x là Vũ Minh Tiến,k fải Nguyễn =))
Mà sao đứng bét thế kia #:-S

tuantu94
05-05-2011, 06:38 PM
Up kết quả 22 và 44 đi a