PDA

View Full Version : clip hướng dẫn YAU của Sebastian Weyer ( WR holder)sun123
03-05-2011, 09:21 PM
channel của bác ấy :
http://www.youtube.com/user/Cubastian1#p/u

clip:
http://WWW.youtube.com/watch?v=kcobrLYWNVU&feature=channel_video_title

gaconvn
03-05-2011, 09:25 PM
Có hướng dẫn tiếng việt rồi.