PDA

View Full Version : (Hà Giang)Thông báo off chủ nhật tuần nàyDan_choi_rubik
12-05-2011, 08:23 AM
Tình hình là tuần này thì coi như tất cả đã thi xong nên anh em ta nên có buổi off chứ nhỉ.ai mem hà giang thì vaòoooooooooooooooooooooooooooooooo:D

Dan_choi_rubik
12-05-2011, 03:29 PM
nào anh em................................................ .:((:((:((:((:((

hgly
12-05-2011, 04:41 PM
:D, OK (ToooooooooooooooShoooooooooooooort)