PDA

View Full Version : [OLL] 57 trường hợpMad
17-05-2011, 09:06 PM
NOTE:
-Toàn bộ những ct mình ghi trên mỗi TH k phải là công thức để giải TH ấy mà là CT để tráo (scramble) ra TH ấy
-Những công thức đc ghi sau * là ct để giải TH đấy
-Mỗi một * là 1 ct để giải TH đấy
-1 TH có nhiều ct để giải nên các bạn chọn ct nào dễ ft nhất để dùng chứ k phải học hết
-Có nhiều ct được để trong ( ) là để tách ra cho dễ nhìn và có 1 tác dụng khác là mỗi 1 cái ( ) đấy là 1 ft (finger trick) để th dùng dễ dàng hơn, tuy có th công thức dài nhưng mà ft dễ thì mình khuyên các bạn nên dùng ct có ft dễ để giải th đấy1.Tất cả các cạnh đc lật (7TH)
TH1:R U2 R' U' R U' R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3e/O27.gif
* R U R' U R U2 R'
* y' R' U2 R U R' U R
* y L' U2 L U L' U L
* y2 L U L' U L U2 L'
* R U' L' U R' U' L

TH2:R U R' U R U2 R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/fe/O26.gif
* y2 R' U' R U' R' U2 R
* y' R U2 R' U' R U' R'
* y' L U2 L' U' L U' L'
* L' U' L U' L' U2 L
* L' U R U' L U R'
* y' L' U R U' L U R'

TH3:R U R' U R U' R' U R U2' R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c4/O21.gif
* R U R' U R U' R' U R U2 R'
* y R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
* y F (R U R' U') (R U R' U') (R U R' U') F'
* y F' (L' U' L U) (L' U' L U) (L' U' L U) F
* R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
* L U L' U L U' L' U L U2 L'
* y (R' U R U) (R' U R U') (R' U R U') R' U' R U2 R' U R

TH4:R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/a6/O22.gif
* R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R
* f (R U R' U') f' F (R U R' U') F'
* y2 f' (L' U' L U) f F' (L' U' L U) F
* y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L'
* R U2 R2 U' R' U R U' R U' R' y M' U2 M
* R' U L U' R U' L' U' L U' L'
* y2 L U' R' U L' U R U R' U R

TH5:R U2 R D R' U2 R D' R2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/50/O23.gif
* R2 D' R U2 R' D R U2 R
* L2 D L' U2 L D' L' U2 L'
* R' U2 R F U' R' U' R U F'
* l2 U' R D2 R' U R D2 R
* y' R U R' U' (R U' R' U2)(R U' R' U2) R U R'
* y2 R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'

TH6:R' F' L' F R F' L F
http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/56/O24.gif
* r U R' U' L' U R U' x'
* r U R' U' r' F R F'
* y' F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
* R U R2' U' R2 U' R2' U2' R U' R U' R'
* y' R U' R' (U2 R U R') (U2 R U R') (U R U' R')
* y x D' R' U R D R' U' R x'
* y x D L U' L' D' L U L' x'

TH7:R' F' L F R F' L' F
http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/51/O25.gif
* y2 R' F R B' R' F' R B
* y' F' r U R' U' r' F R
* y' x U R' U' L U R U' r'
* R' F' L' F R F' L F
* y R' U' (R U R' F') (R U R' U') (R' F R2)
* y2 R U2' R D R' U2 R D' R2'
* y2 F R' F' r U R U' r'

2. Không có cạnh nào được lật (8TH)
TH1:F R' F' R U R2 B' R' B U' R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/55/O1.gif
* (R U2) (R2' F R F' U2') (R' F R F')
* R U B' R B R2 U' R' F R F'

TH2:R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/7/7f/O2.gif
* F (R U R' U') F' f (R U R' U') f'
* y2 F' (L' U' L U) F f' (L' U' L U) f
* y r U r' U2 r U2 R' U2 R U' r'
* y l' U' l U2 l' U2 L U2 L' U l
* y2 F R' F' R U R2 B' R' B U' R'

Cách nhận biết: Đây là 2 TH tương tự nhau chỉ cần để ý có 2 viên vàng đối nhau là ok 1 TH thì có 2 viên đối 1 TH chỉ có 1 viên rất dễ nhìn

TH3:L' R B' L U2 L' B' R B' R2 L U
http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/6f/O3.gif
* y f (R U R' U') f' U' F (R U R' U') F'
* y2 r' R2 U R' U r U2 r' U R' r
* y2 M U l' U2 l U L' U L M'

TH4:R L' B R' U2 R B L' B L2 R' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/55/O4.gif
* f (R U R' U') f' U F (R U R' U') F'
* R' U2 x R' U R U' y R' U' R' U R' F
* y r' R U' r U2 r' U' R U' R2' r
* y M U' r U2' r' U' R U' R' M'
* l L2 U' L U' l' U2 l U' M'

Cách nhận biết: 2 TH là đối nhau cách nhận biết của mình là xem 2 chấm vàng đó là 2 dấu chéo hướng xuống 2 mặt vàng thì lúc đó mình cầm đúng. TH3 là đường chéo hướng xuống 2 mặt vàng bên phải còn TH4 là ngược lại--> đơn giản

TH5:F R' F' R U2 F R' F' R U' R U' R' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/16/O17.gif
* R U R' U (R' F R F') U2 (R' F R F')
* f (R U R' U') y' r' (R U R' U') R' F R F'
* F R' F' l R L' U R U' R' U' M'
* F' R U2 r' U F2 U' r U2 R' F
* (F' R U2 r' d) R2 U' F R2 f' R
* y2 (F R' F' R2 r' U) (R U' R' U' M')

Cách nhận biết: TH này đơn giản chỉ là 1 dấu chéo khi xoay t chỉ cần để ý các mặt vàng trong đó có 2 mặt hướng ra bên trái, 1 mặt hướng xuống dưới còn nếu ngược lại thì ta thực hiên CT đối là xong. Cách xoay khá giống với TH 1

TH6:F R' F' R U2 R d' R U' R' F'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/e4/O18.gif
* y' r U R' U R U2 r2' U' R U' R' U2 r
* y F R U R' d R' U2 R' F R F'
* R U2 R2 F R F' U2 M' U R U' r'
* l' U' r' U2 L U2 L' U2 r U l
* y2 (R' F R F') U2 (R' F R F') (U F' U F)
* y (F R' F' R) U2 (F R' F' R)(U' R U' R')
* y x (U R' U' R) B2 (U R' U' R)(B' R B' R')

TH7:R' F' U2 F2 U R U' R' F' U2 R U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/0c/O19.gif
* r' U2 R U R' U r2 U2' R' U' R U' r'
* R' U2 F R U R' U' y' R2 U2 R B
* r' R U R U R' U' r R2' F R F'
* M U R U R' U' r R2' F R F'
* M U R U R' U' M' l' U R U'
* y2 M' U' R' U' R U r' R2 B' R' B

TH8:r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/2/2e/O20.gif
* r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r'
* M U R U R' U' M2 U R U' r'
* r U R' U' M2 (U R U' R') U' M'
* (x) U R' U' M2 U R U' M' (x') U' M'
* M' U2 M' U2 M' U M U2 M U2 M
* M' U2 M U2 M' U M U2 M' U2 M
* M U2 M' U2 M U M' U2 M U2 M' U'

3. Chữ "P" (4TH)
TH1:F' L' U' L U F U
http://www.speedsolving.com/wiki/images/5/5b/O43.gif
* f' L' U' L U f
* B' U' R' U R B
* y2 F' U' L' U L F
* U R U R' F' L' U' L F
* y2 R' U' F R' F' R U R
* y' (R U l') U' (r' U' r) U x'

TH2:F R U R' U' F' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/d6/O44.gif
* f R U R' U' f'
* y2 F U R U' R' F'
* y R U y' L U' L' B'
* y F U R' F R F' U' F'

TH3:R' F R U R' d' L' d R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/16/O31.gif
* y (F R' F' R) (U R U R') (U' R U' R')
* L' d' R d L U' L' B' L
* S' L' U' L U L F' L' f
* y x U R' U' l U R U R' U' R U' R'
* y2 R' U' F U R U' R' F' R
* L' U' B U L U' L' B' L

TH4:R B' R' U' R d L d' R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/6b/O32.gif
* R U x' U' F' R' F R U R'
* R d L' d' R' U R B R'
* S R U R' U' R' F R f'
* y x' U' R U l' U' R' U' R U R' U R
* R U B' U' R' U R B R'
* y2 F U R U' F' r U R' U' r'

4. Chữ "W" (2TH)
TH1:B' R B R' U' R' U' R U R' U R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/9/9a/O36.gif
* R’ U’ R U’ R’ U R U R y R’ F’ R
* R' U' R U' R' U R U R B' R' B
* y2 (L' U' L U') (L' U L U) (L F' L' F)
* (R U R' U') y (L' U2' L U) y' (R U R')

TH2:F R' F' R U R U R' U' R U' R' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/cb/O38.gif
* L U L' U L U' L' U' L' B L B'
* y2 R U R' U R U' R' U' R' F R F'
* (L' U' L U) y' (R U2 R' U') y (L' U' L)

4. Chữ "L" (6TH)
TH1:F U R U' R' U R U' R' F'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/37/O48.gif
* F R U R' U' R U R' U' F'
* y2 f U R U' R' U R U' R' f'
* y r U2 R' U' R U' r' R' U' R U' R' U2 R
* y' r' U' R U' R' U2 r R U2 R' U' R U' R'

TH2:F' U' L' U L U' L' U L F
http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/db/O47.gif
* F' L' U' L U L' U' L U F
* y' r U R' U R U2 r' R' U2 R U R' U R
* R' U' x (R' U R U')*2 x' U R

TH3:r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/42/O54.gif
* r U R' U R U' R' U R U2 r'
* y' r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
* y2 l U L' U L U' L' U L U2 l'
* y l' U2 L U L' U' L U L' U' l
* y2 r' U' R U' R' U2 r R' U' R U' R' U2 R
* y r' U2 R U R' U r R' U2 R U R' U R
* y f (R U R' U') (R U R' U') f' F (R U R' U') F'

TH4:r' U2 R U R' U' R U R' U r
http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8d/O53.gif
* l' U' L U' L' U L U' L' U2 l
* y' l U2 L U L' U' L U L' U' l'
* y2 r' U' R U' R' U R U' R' U2 r
* y' r' U2 R U R' U' R U R' U r
* y' r U2 R' U' R U' r' R U2 R' U' R U' R'
* r U R' U R U2 r' R U R' U R U2 R'
* F R U R' U' F' R U R' U' R' F R F'

TH5:R B' R' B U2 R2 F R F' R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/ed/O49.gif
* R B' R2 F R2 B R2 F' R
* l U' l2' U l2 U l2' U' l
* y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r
* y2 R' F R' F' R2 d2 y' R' F R F'
* y2 r U2 R2' U' R2 U' r'R' U2 R
* (y' x') U l' U2 R U2 l U2 R' U (x)
* y' R' U2 R U R' U R F R U R' U' F'

TH6:B' R B R' y' d2 R2 B' R' B R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/e9/O50.gif
* y2 R' F R2 B' R2 F' R2 B R'
* y2 x' R' D R2 U' R2 D' R2 U R' x
* r' U r2 U' r2' U' r2 U r'
* R B' R B R2' U2 F R' F' R
* y2 l' U l2 U' l2 U' l2 U l'
* r' U2 R2' U R2 U rR U2 R'
* y' (R U2 R' U' R U' R') (F R U R' U' F')

5. Chữ "C" (2TH)
TH1:R U B' R B R' U' R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/de/O46.gif
* R' U' R' F R F' U R
* R' U' l' U l F' U R
* y F U F l' U' l U' F'
* R U l U' R' U F' l'
* y2 L F U' R U R' F' L'
* R U R'2 U' R' F R U R U' F

TH2:B' F R' F' R B U R U' R'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/11/O34.gif
* R U R' U' x D' R' U R E' z'
* y2 R' U' R U y' x' R U L' U' M'
* R U R' U' y' r' U' R U M'
* (R U R' U') B' l' U R d' D
* (R U R' U') B' (R' F R F') B
* R U R' d' l' U' L U r' R
* R U R2 U' R' F R U R U' F'
* y2 F R U R' U' R' F' r U R U' r'

6. Chữ "T" (2TH)
TH1:F U R U' R' F'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b2/O45.gif
* F (R U R' U') F'
* f' (U' L' U L) f
* y2 f (U R U' R') f'
* y2 F' (L' U' L U) F

TH2:F R U' R' U' R U R' F'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/cd/O33.gif
* R U R' U' R' F R F'
* R' U' R U l U' R' U (x)

7. Chữ "l" (4TH)
TH1:B' R B U2 R' U' R U' R2 U2 R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/04/O55.gif
* R U2 R2 U' R U' R' U2 F R F'
* R' U2 R2 U R' U R U2 y l' U' l
* r U2 R2 F R F' U2 r' F R F'
* y R' F R U R' F R U' R' F' R U M' U' M
* L F' L' U' L F' L' U L F L' U' M' U M
* (L F' L' U' L F' L' U L F L' U' L)(R' F R) L'

TH2:L' B' L R' U' R U R' U' R U L' B L
http://www.speedsolving.com/wiki/images/1/1f/O56.gif
* r U r' U R U' R' U R U' R' r U' r'
* r' U' r U' R' U R U' R' U R r' U r
* L F L' U R U' R' U R U' R' L F' L'
* F R U R' U' R F' r U R' U' r'
* r U r' U R U' R' M' U R U2 r'

TH3:F R U R' U' R U R' U' F' U
http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/44/O51.gif
* F U R U' R' U R U' R' F'
* y2 f R U R' U' R U R' U' f'

TH4:B' R' U' R d' R U R' U R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/00/O52.gif
* R' U' R U' R' d R' U R B
* R U R' U R d' R U' R' F'
* y2 R' U' x U R' U' R U R' U' R x' U R
* (R U R' U R U2 R') U (F U R U' R' F')

8. Hình vuông (2TH)
TH1:L F R' F R F2 L' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b5/O6.gif
* y2 (r U2) (R' U' R U') r'
* l U2 L' U' L U' l'

TH2:R' F' L F' L' F2 R U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/e/ef/O5.gif
* (r' U2) (R U R' U r)
* y2 l' U2 L U L' U l

9. Tia chớp lớn (2TH)
TH1:L U F' U' L' U L F L' U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/42/O39.gif
* L F' L' U' L U F U' L'
* y2 f' L F L' U' L' U L S
* y2 R U R' F' U' F U R U2 R'
* y2 R B' R' U' R U B U' R'
* y2 x' R U' x R' U' R U x' U F' l'

TH2:R' U' F U R U' R' F' R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/a8/O40.gif
* R' F R U R' U' F' U R
* y2 f R' F' R U R U' R' S'
* y2 L' B L U L' U' B' U L

10. Tia chớp bé (4TH)
TH1:F R2 B' R' B R' F'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/a/ac/O7.gif
* r U R' U R U2 r'
* F R' F' R U2 R U2 R'
* L' U2 L U2 L F' L' F

TH2:B' R2 F R F' R B
http://www.speedsolving.com/wiki/images/7/74/O8.gif
* l' U' L U' L' U2 l
* y2 r' U' R U' R' U2 r
* R U2 R' U2 R' F R F'

Cách nhận biết: Để ý sẽ có 2 cặp mặt vàng ở 2 bên và chú ý hướng của dấu tia chớp luôn hướng về 2 mặt vàng.Cách xoay cũng khá giống với TH hình vuông

TH3:r R' U R' U2 R U R' U R2 r' U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/0/0c/O12.gif
* F R U R' U' F' U F R U R' U' F'
* y F R U R2 F R y' R2 U R U2 R'
* y' r R2 U' R U' R' U2 R U' R r'

TH4:r' R U' R U2 R' U' R U' R2 r U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8a/O11.gif
* r' R2 U R' U R U2 R' U r R'
* y2 r U R' U R' F R F' R U2 r'
* y F' L' U' L U F y F R U R' U' F'
* R U R' y' U' R' U' R y U R' F' R U R U' R' F
* y R U' R' U' R U' R' U2 F' U F U' R U R'

11. Con cá (4TH)
TH1:F R U' R' U R U R' F' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/6/64/O37.gif
* x' U' R U l' U' R' U R
* l U' R' U y' R U R' U' z'
* y F R U' R' U' R U R' F'
* y R' F R F' U' F' U F
* y F R' F' R U R U' R'
* R B' R' B U B U' B'

TH2:R' U2 l U' R U R' l' U2 R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/b/b7/O35.gif
* R U2 R2' F R F' R U2 R'
* y' R' U2 (R l) U' R' U l' U2 R

TH3:l U' R' F' R U R' (x y’) L' U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/9/9c/O9.gif
* y' R' U' R y' x' R U' R' F R U R' x
* y' R' U' R x U' R' U y R U y' R U' x'
* y' R U R' U' R' F R2 U R' U' F'
* y L' U' L y l U' l' U l U l'

TH4:l' U R B R' U' R (x y') R U'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/47/O10.gif
* y' R U R' y R' F R U' R' F' R
* y' R U R' y' r' U r U' r' U' r
* y' R U R' U R' F R F' R U2 R'
* y' R' U' R U R B' R2 U' R U B

12. Chữ "L" (4TH)
TH1:F U F' R' F R U' R' F' R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/f7/O14.gif
* R' F R U R' F' R y' R U' R'
* l' U l U l' U' l y' R U' R'
* y' R' U' y' R' U R2 B R' U' R' U R
* y2 B' U' R' U R2 B R' U' R' U R
* y2 x' L' U L F L' U' L x y' L U' L'
* y2 r' U r U r' U' r y R U' R'

TH2:L' B' L U' R' U R L' B L
http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c9/O15.gif
* y2 l' U' l L' U' L U l' U l
* y2 R' F' R L' U' L U R' F R
* r' U' r R' U' R U r' U r

TH3:F' U' F L F' L' U L F L' U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3f/O13.gif
* F U R U' R2 F' R U R U' R'
* F U R U2 R' U' R U R' F'
* r U' r' U' r U r' y' R' U R
* y2 x' R U' R' F' R U R' x y R' U R
* y2 f R U R2 U' R' U R U' f'

TH4:L F L' U R U' R' L F' L'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/8/8d/O16.gif
* y2 r U r' R U R' U' r U' r'
* y2 r U M U R' U' r U' r'
* y2 F' R U R' U' R' F R U' y' R' U R U y R U' R'

13. Cá điện (4TH)
TH1:B2 R' U R U' R' U' R2 B R' B
http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/ce/O29.gif
* y2 R' F R F' R U2 R' d' L' U' L
* y2 R' F R F' R U2 R' U' y' R' U' R
* y2 R2' U' R F R' U R2' U' R' F' R
* y (R U R' U') (R U' R' F') U' (F R U R')
* y R' U2 R2 U R' U' R' U2 F R F'
* M U (R U R' U') (R' F R F') M'
* y2 r U2 R' U' R U' r' R' U2 R U R' U R

TH2:l U' l' U' R2 U R' B R U' R2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/3/3e/O30.gif
* y2 F R' F R2 U' R' U' R U R' F2
* l U' R' U l' U2 R d L U L'
* f R U R2 U' R' U R2 U' R' f'
* y2 F U R U' x' U R' D' R U' R'
* M U' (L' U' L U) (L F' L' F) M'
* y2 M' U' (R' U' R U) x (R U' R' U) M x
* r' U2 R U R' U r R U2 R' U' R U' R'

TH3:F U R U R' y' U' R' U2 R U R' U2
http://www.speedsolving.com/wiki/images/f/f8/O41.gif
* R U' R' U2 R U y R U' R' y' U' R'
* y R U2' R' U' R U' R2 (y) L' U' L U F
* y2 F U R U' R' F' R' U2 R U R' U R
* y2 R U R' U R U2 R' F R U R' U' F'
* y2 r R2 y' R' U' R U y R U' M
* y2 R2 L z' l' U' R d L U' L l'
* y' (L F' L' F)*2 L U' L' U L U' L

TH4:B' U' R' U' R y U R U2 R' U' R
http://www.speedsolving.com/wiki/images/d/d8/O42.gif
* r' R2 y R U R' U' y' R' U M'
* R' U' R U F R U R' U' R' U R U' F'
* L' U L U2 L' U' y' L' U L U F
* y R' U2 R U R' U R2 y R U R' U' F'
* y (R' F R F')*2 R U R' U' R U R'
* y2 L2 R' z r U L' d' R' U R' r

14. Có cạnh và góc được lật (2TH)
TH1:R U R' U' r R' U R U' r'
http://www.speedsolving.com/wiki/images/c/c7/O28.gif
* r U R' U' r' R U R U' R'
* y r U2 R' U' R U' r' R U R' U R U2 R'
* r U R' U R U2 r' R U2 R' U' R U' R'
* y r' U' R U' R' U2 r R' U2 R U R' U R
* y' r' U' R U M' U' R' U R
* r' U2 R U R' U r R' U' R U' R' U2 R
* F R U R' U' F' U2 F R U R' U' F'
* F R U R' U' F2 L' U' L U F
* M U M' U2 M U M'
* y M U' M' U2 M U' M'
* y2 M' U M U2 M' U M
* y' M U M2 U M' U2 M U M
* M U M U M' U' M U' M U M
* M U M' U M U2 M' U' M U' M'
* y M U' M U' M' U M U M U' M
* y2 M U' M2 U' M' U2 M U' M
* y' M U M' U M U M' U M U M'
* y' M' U' M U M U M U' M U' M' U M2
* y' M2 U M' U2 M U M U M U2 M' U M
* y2 M' U M U' M U' M U M U M' U' M2
* M U' M2 U2 M' U' M U2 M U' M U' M'
* y' M' U' F2 M2 U' M U F2 U M2
* y2 M' U F2 M2 U M U' F2 U' M2
* R' F R S R' F' R S'
* L2 S U' S' U L2 U S U S'
* y L F' L' S' L F L'S

TH2:F R' F' R L' U R U' R' L
http://www.speedsolving.com/wiki/images/4/40/O57.gif
* R U R' U' r R' U R U' r'
* (x') M' U' R U M U' R' U (x)
* R' U' R U M U' R' U r
* M U M U M U2 M' U M' U M'
* M' U' M' U' M' U2 M U' M U' M
* M U M' U' M U M' U M U2 M'
* M' U' M U M' U' M U' M' U2 M
* M U M2 U2 M U M U2 M U' M' U' M'
* M' U' M2 U2 M' U' M' U2 M' U M U M
* M2 U' M U M' U M' U' M' U' M' U M
* M2 U' M' U M U M U' M U' M U M'
* y M' U M' U M' U M' U M' U' M' U' M' U' M'
* y M' U M U M' U M U' M' U' M
* y M' U' M U' M' U' M U M' U M
* y M U' M' U' M U' M' U M U M'
* y M U M' U M U M' U' M U' M'
* M U M' U' F2 M U M' U' F2
* M' U' M U F2 M' U' M U F2
* M2 U' F2 U' M' U M2 F2 U M
* F M' F U M2 U2 M2 U F' M F'

gaconvn
17-05-2011, 09:14 PM
Tốt, anh sẽ ưu tiên cho chú 1 chỗ đặc biệt trên bài tổng hợp :))

wochuy91
17-05-2011, 09:17 PM
Tốt, anh sẽ ưu tiên cho chú 1 chỗ đặc biệt trên bài tổng hợp :))


thanks em !!!!!!!!!

matseo
17-05-2011, 09:58 PM
thanks bạn PLL được fix chừ đến OLL :X

1641996
18-05-2011, 11:29 AM
hay. nhưng mà nhiều ct quá đau cả mắt :))

Mad
19-05-2011, 09:04 PM
có khi phải để vào cái code spoiler mất http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/haizz.gif

1641996
19-05-2011, 09:07 PM
có khi phải để vào cái code spoiler mất http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/haizz.gif


để 1 2 ct thôi anh. nhiều đau mắt lắm :-S

MèoĐãngTrí
19-05-2011, 09:42 PM
hơi nhiều CT anh ạ :D a fix bớt đi cho dễ nhìn :P chứ nhiều TH e thấy dùng cả S hiếm ai dùng lắm @@

Mad
19-05-2011, 09:54 PM
có anh dùng http://rubikvietnam.com/forum/images/avatars/upload/avatar_13867.png

chipc0d0n
19-05-2011, 10:00 PM
Học F2L cực fết! Học 4 CT rồi làm mất 4'! Fải học hết 38 TH mới sub 30 wá! Thêm cái OLL với PLL nhìn muốn chết lun wá! I-)I-)I-)

MèoĐãngTrí
19-05-2011, 10:01 PM
có anh dùng http://rubikvietnam.com/forum/images/avatars/upload/avatar_13867.png


a FT kiểu gì :"> chả lẽ a dùng hết đống kia =)) chọn những cái dễ FT thôi a zai :">

devilevil123
19-05-2011, 10:04 PM
http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/onion/13.gif[/img]05817283']

http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/onion/13.gif[/img]05816873']
có anh dùng http://rubikvietnam.com/forum/images/avatars/upload/avatar_13867.png


a FT kiểu gì :"> chả lẽ a dùng hết đống kia =)) chọn những cái dễ FT thôi a zai :">


Thích cái nào thì dùng cái đấy ... thấy cái nào hợp vs FT của mình thì dùng http://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_51.gif

zhiming
19-05-2011, 11:02 PM
Học F2L cực fết! Học 4 CT rồi làm mất 4'! Fải học hết 38 TH mới sub 30 wá! Thêm cái OLL với PLL nhìn muốn chết lun wá! I-)I-)I-)

Mình thấy F2L tự nghiệm ra dễ hơn. Sau đó mới học CT để bổ sung những TH mình làm chậm >:D<>:D<
@Mad: Nhiều CT wa', nhìn hơi hoa mắt :72::72:

rubikfan1996
21-05-2011, 06:50 PM
Thks chú, lâu lâu k cubing bh quay lại quên dăm ba cái OLL r, có sẵn bài này đây đỡ phải lục :)) Arigatou ;)

kkkbik
22-01-2013, 02:00 PM
* y2 F R' F' r U R U' r'
Công thức này Y là gì vậy a @@

kkkbik
23-01-2013, 09:13 PM
Cái TH chữ H cuối cùng có cách nào dễ giải nhất k mấy a :((

Bùi Tuấn Long
23-02-2013, 11:30 PM
Trang của thằng badmephisto này cũng đk nè http://www.badmephisto.com/oll.php

phan man97
24-02-2013, 08:16 AM
http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/OLL bạn vào tìm công thức chữ H hợp với mình nhé
làm nhiều lần là speed tốt rồi

betomtep
13-04-2013, 10:25 AM
dành ra 1s làm cross tầng 3 rồi học 7TH đầu tiên có dễ hơn ko haiz

Châu Pooh
14-04-2013, 12:14 AM
dành ra 1s làm cross tầng 3 rồi học 7TH đầu tiên có dễ hơn ko haiz
Dễ hơn vì ko phải học nhiều công thức thôi, chứ như thế khó có thành tích cao đc bạn ạ.

tunlsvn
13-06-2013, 10:21 PM
hình die hết rồi,thớt up lại đi

hoangtrung1999
14-06-2013, 09:08 AM
HÌnh vẫn còn xem được mà,bác F5 thử xem:sweat:

VuQuan
14-06-2013, 09:39 AM
Hình như mới được sửa lại. Nhưng mà 57 thì hơi nản nhỉ :sweat:. Có khi vẫn trung trành với 2 look oll :good:

rubikmar
15-06-2013, 04:37 PM
Hình như mới được sửa lại. Nhưng mà 57 thì hơi nản nhỉ :sweat:. Có khi vẫn trung trành với 2 look oll :good:

cũng đc thôi bạn, học 57 TH có khi cũng khó làm đó, hơi dễ quên, tốn thời gian,
Nhưng thành thạo rồi thì khỏi phải chê :haha:

hoangcube2013
17-06-2013, 10:40 AM
mấy cái ct ở phía dưới hình nhìn khó hiểu quá. Mấy chỗ đó là sao vậy anh?

VuQuan
17-06-2013, 11:01 AM
mấy cái ct ở phía dưới hình nhìn khó hiểu quá. Mấy chỗ đó là sao vậy anh?
Khó hiêu là sao bạn. Nó ghi cái gì thì mình xoay theo thôi =D

hero_start
17-06-2013, 11:30 AM
không phải khó hiễu bạn ạ các đó anh chủ topic up lên nhiều là cho bạn chọn nếu bạn thấy ct nào để và hợp vói FT của mình thì
học thôi bạn

delgrylls
17-06-2013, 06:08 PM
mấy cái ct ở phía dưới hình nhìn khó hiểu quá. Mấy chỗ đó là sao vậy anh?
Bạn chưa học thuộc hết ký hiệu sao mà hỏi vậy

tunlsvn
09-07-2013, 10:42 AM
anh ơi có link down không cho em xin

Kaito_aries
19-08-2013, 06:12 PM
Nkưg sao mk làm tkeo k đk.Tkế ở mấy CT này ta lấy mặt nào làm mặt F mặt nào mặt U?

9_GaDiBo_6
19-08-2013, 06:41 PM
Hồi còn lúa mình từng search google trúng ngay bài viết này của anh Mad giờ nhìn lại mới thấy được nó thật quý giá, có cả công thức setup, thật tuyệt vời!!!, Cảm ơn anh rất nhiều.