PDA

View Full Version : Cần tim anh Warkingshyn114
21-05-2011, 09:21 PM
Do buổi Off ngày 20/5 e có chuyện gấp nên lúc sửa soạn đồ đạc e bỏ quên con rubik 28k .. tuy giá trị nó không cao nhưng con đó speed cũng khá ổn :-b .. Nếu có buổi off sau thi phiền a mang dùm .. #:-S
P/s: Hèn gì về thấy thiếu thiếu .. để quên Guhong thi chắc tối mất ngủ :))