PDA

View Full Version : Thông báo về việc đóng góp của các shop rubikkieuphong
02-06-2011, 11:57 PM
Hiện nay, để duy trì hoạt động của forum (thuê host và domain) nên chúng ta cần một khoản tiền không phải nhỏ. Vì vậy BQT đã quyết định yêu cầu các shop mua bán rubik lớn đóng tiền duy trì hàng tháng, việc đóng tiền đã được quy định ở đây: http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Qui-dinh-khi-tham-gia-muc-mua-ban-cap-nhat-ngay-02-06-2011-ai-mo-shop-vui-long-vao mình xin được nhắc lại:
Topic nào mua bán lớn, hoạt động từ 1 tháng trở lên sẽ phải đóng tiền 50k/tháng, shop nào muốn được stick lên cho dễ nhìn thì đóng 100k/tháng. Đóng tiền 1 lượt 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm cho chủ tài khoản Trịnh Nguyên Anh ngân hàng Techcombank: 10522611605018 sau đó nhắn tin cho mình qua sdd 0984540908 để thông báo lên forum (tại topic này). Sau ngày 15/6 nếu shop nào không đóng tiền mình sẽ xóa topic mà không báo trước.

kieuphong
14-06-2011, 04:43 PM
Thông báo hôm nay đã là 14/6 mà mới chỉ có shop của anh Bình smarkid đóng tiền. Đến ngày mai sẽ tiến hành delete các shop chưa đóng tiền.

kieuphong
15-06-2011, 04:01 PM
Shop của Leokey: http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Toan-Quoc-Dai-ly-Thegioirubik-com-CHUONG-TRINH-KHUYEN-MAI-KHACH-HANG-THAN-THIEN đã đóng 150k tiền tháng 6, tháng 7, tháng 8/ 2011.

Shop của anh Bình smartkid: http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Rubiks-vn-148-Doi-Can-hang-moi-sticker-CS-3x3-standard-Sili-Maru-Lunhui-mau đã đóng 800k tiền tháng 5 đến tháng 12/2011.

kieuphong
03-04-2012, 07:55 PM
Shop của leokey: http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Ha-Noi-TQ-SHOP-RUBIK-S-OCEAN-HA-NOI-CT-KHUYEN-MAI-28-3-15-4-VE-NHIEU-C4-ZHANCHI-GHV2-LY-LV2-ZSTICKER đã đóng 300k tiền tháng 6, 7, 8/2012 và được stick lên box mua bán.

kieuphong
26-06-2012, 12:00 PM
Invishop http://rubikvietnam.com/forum/Thread-iNviShop-Zhanchi-WitTwo-2x2-SS-55-66-77-V7-GIA-CUC-TOT-CHO-CUBER-MIEN-NAM đã đóng 150k tiền tháng 6,7,8/2012
Elite shop http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Elite-shop-DOT-KHUYEN-MAI-CHUA-TUNG-CO-LON-NHAT-HE-2012 đã đóng 75k tiền tháng 6,7,8/2012

kieuphong
21-11-2012, 12:38 PM
XT' shop http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=16918 đã đóng 150k tiền tháng 6 - 12 /2012
Cube4cuber shop http://rubikvietnam.com/forum/Thread-HN-TQ-Cube4Cuber-Shop-HANG-MOI-VE đã đóng 100k tiền tháng 9-12/2012

kieuphong
24-02-2013, 09:44 PM
Shop của leokey http://rubikvietnam.com/forum/Thread-RUBIK-OCEAN-CHUONG-TRINH-KHUYEN-MAI-MUNG-XUAN-XA-HANG-CUOI-NAM đã đóng 300k tiền tháng 1-3/2013