PDA

View Full Version : Patterns for 5x5x5Baoquoc007
01-06-2009, 09:51 AM
Quy ước ký hiệu: http://www.randelshofer.ch/rubik/professor/notation/randelshofer_eng.html
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/90201243824639.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358078.html)
X-Flip
MR MD’ MF (R L U2 B R U R B2 R' B D B D' B' U' R2 LU2 L2) MF’ MD MR’
U B R’ D’B L F2 B2 D’ R B’ U’ R F R2 L2
NU2 TF2 TD2 TF TR2TU TD TR TU2 TR TF2 TL TU2 TR TF’ TB’ TR2 TD TR’ TL
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/53031243824642.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358080.html)
Speckled Anaconda
D2 R2 F B NL MD’ NL’ MD MR’ NU MR NU’F’B’R2 D2
TUTB2 TL TD TF TB’ TL’ TU’ TD TR TL’ TF’ TD2 TR’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/73091243824645.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358081.html)
1 Cube in a Cube (2x2x2)
F’ R F U2 (F TB’ NU F’NU’ TB NU F NU’ F’) U2 F’ R’ F
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/57651243824648.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358082.html)
6 Diamonds
TR’ TF2 TB2 ‘ TR2 MD2 TR’ MF’ TU’ MF2 TD2 MR2 TD’ MF’U D’ R L’ F B’ U D’
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/74881243824655.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358086.html)
Peak (Backside) Big Peak
NB2 ND2 TL2 (U F2 L2 D’ L’ D L’ F U’ F)TL2 ND2 NB2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/22501243824658.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358088.html)
2 Propellers
R’D2F2L’(NF ND NF’ ND’) L F2 D2 R (R’ D2 R B’ U2 B)2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/61251243824661.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358089.html)
2 Spirals
U L2 D F D’ B’ U L’ B2 U2 F U’ F’ U2 B’ U’D2 R2 B F (MU MR’ MU’ MR) (NU VR’ NU’ VR) F’ B’ R2 D2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/72851243824664.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358090.html)
6 Orthogonal Double Stripes
F’UD L’U’(ND’ NU R U2 L’ NF NB’L U2 R’)ULU’ D’ F
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/87191243824668.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358091.html)
6 Triangles
F2 L2 U D (NF’ NR TF TB’ TU TD’ NR NU’ R L’F B’) R’ L’ B2 U2
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/01/09/22931243824670.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6358092.html)
Triskelion
L D2 B D2 F’ R’ D R2 F R B2 D’ R2 D2 R’ B
VU MR’ MD NL NU’ VL’ F B L2 U2

bokinhvan1203
05-06-2009, 08:27 AM
thank bạn rất nhiều
giờ mới rảnh để chơi cục rubik này đấy[hr]
lại gặp rắc rối:(
bạn có thể làm thêm 1 bài nữa nói về quy ước bằng tiếng việt ko, chứ Tiếng anh thì mình chịu:P
hy vọng bạn giúp cho trót:D

Baoquoc007
05-06-2009, 08:53 AM
À với lại em bổ sung ký hiệu luôn:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/10/02/49441244617435.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6581015.html)
Cái này là NU.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/10/02/83111244617450.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6581019.html)
Cái này là NF.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/10/02/85101244617463.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6581026.html)
Cái này là TU.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/10/02/94981244617391.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6580997.html)
Cái này là TF.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/10/02/73791244617405.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6581003.html)
Cái này là VU.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/10/02/53801244617420.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.6581010.html)
Cái này là VF.

cuongdhkt
03-08-2009, 03:16 PM
ảm ơn baoquoc mình đang định hỏi về cái kí hiệu của nó
nhiều quá trời má không hiểu ý nghĩa của nó. thanks nhiều

T M B
28-11-2009, 03:41 PM
Các kiểu đối xứng này thật lả hoàn hảo vả chuẩn mưc, nếu biết mở rộng từ 3.3 thì đếm hoài không hết, :-? ,nhưng mà đẹp thế này thì khó kiếm

Arsenal1997
03-12-2009, 11:57 AM
Anh baoquoc007 có pattern nào mà có các chữ cái ở các mặt của 5x5x5 không?

Baoquoc007
28-03-2010, 09:22 PM
http://konischev2009.narod.ru/wca.jpg
http://konischev2009.narod.ru/sitelogo.gif
Độc hàng chưa B-)

rubik4x4
05-06-2010, 09:38 AM
Cho miNk hoi? cac" co^ng thu*c" co" cac" ki" hie^u. canh. , ban. hay~ hu*o*g" da^n~ chut" it| vaE^` cac" ki" hie^. it" ga(p. nay` ....................

Cho mình hỏi các kí hiệu ít gặp , mong bạn giải thích dùm cái ............[hr]

empty1234
05-06-2010, 10:05 AM
Bó tay, đọc lại post 3 đi nhé .

rubik4x4
06-06-2010, 07:14 AM
Ban o*i the^" ban. ko de^? y"a` ??? TB' la` gi`??? NHie^u` ki"hie^. u da~ co" da^U ???

trung_italy
06-06-2010, 07:32 AM
viết Tiếng Việt tử tế đi :| Forum k ai biết đọc tiếng dân tộc đâu .

Còn cái TB' thì bạn phải suy ra từ cái TF Bảo Quốc đã cho chứ, là 2 lớp cuối phía mặt B đó.

chjphe0
22-02-2012, 12:07 PM
ô cái kí hiệu thế này là thế nòa đấy ạ? e vào link quy ước ko đc:-/

tienanh1998
19-02-2013, 02:17 PM
Anh ơi em ko vào trang kí hiệu được
Làm sao để vào?

cuongcs4
19-12-2013, 07:43 PM
Làm sao để xem dc ảnh vậy mn