PDA

View Full Version : [Thanh Hóa]Điểm danh các memkaka_bs
19-06-2011, 05:04 PM
Ai là mem Thanh Hoá thì vô điểm danh nha
có gì anh em thảo thuận nếu có thể thì tổ chức off một bữa( cái này thấy khó:D )

kaka_bs
29-11-2011, 10:33 PM
sau gần nẳ năm bây giờ bay lên nào:smile:
chẳng nhẽ cả 4rum ko còn ai Thanh Hóa sao:cry:
ai mem Thanh Hóa vô làm quen nào

bboypro
06-04-2012, 06:02 PM
mình mem thanh hóa đây. bạn ở đâu thanh hóa vậy?

lechilong809
05-02-2013, 09:36 PM
Mình member thanh hoá đây,mình ở tp.th.ai vô làm quen đi

sopy
25-01-2014, 04:43 PM
Mình mem thanh hóa đây!

sopy
15-03-2014, 04:23 PM
lechilong bạn học trường gì