PDA

View Full Version : bị cầm nhầm stackmat v2 [HN]ba0pr09x
31-07-2011, 07:34 AM
Hôm qua em về sau khi thi đấu xong BLD 3x3 , em nhớ stacktimer của em là có một ông quay 4x4 trắng cầm em định lấy lại thì lúc đó chưa kết thúc BLD nên vẫn để ổng mượn. Sau khi về thì hóa ra chưa cầm :d
Nếu anh ý để quên ở đấy hoặc ai cầm nhầm thì hoàn trả em nhé :d

Rubik_NMN
31-07-2011, 07:35 AM
Nhà giàu mua cái mới luôn em =))

ba0pr09x
31-07-2011, 07:36 AM
Nhà giàu mua cái mới luôn em =))


:no: đắt vãi nhà em nghèo mái lá nhà tranh =))))

ba0pr09x
31-07-2011, 12:49 PM
Igyxychcuvkvhduvk ydjvzgkc

Gxixhcufjvjvxuvgv