PDA

View Full Version : Xin mọi người giúp đỡ em về một trường hợp M2!littlekeixi
04-08-2011, 10:06 AM
Em mới học phương pháp M2/3OP nhưng khi học đến phần M2 nhưng bị vướng ở một chỗ sau: khi giải vòng tròn không có UF thì giải được nhưng mà có UF thì dù nó ở lượt chẵn hay lẻ em lại bị giải sai. Ví dụ như trường hợp này
DF (UF UR) (thiết lập D' L2 R2 U R U R' U' R' U' R' U R' L2 D) . Em giải với công thức
UF: U2 M' U2 M'
UR:R' U R U' M2 U R' U' R
Khi giải xong thì từ 3 cạnh sai thành 4 cạnh sai:((
Xin mọi người giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn

yakpro
21-09-2011, 09:12 PM
Em mới học phương pháp M2/3OP nhưng khi học đến phần M2 nhưng bị vướng ở một chỗ sau: khi giải vòng tròn không có UF thì giải được nhưng mà có UF thì dù nó ở lượt chẵn hay lẻ em lại bị giải sai. Ví dụ như trường hợp này
DF (UF UR) (thiết lập D' L2 R2 U R U R' U' R' U' R' U R' L2 D) . Em giải với công thức
UF: U2 M' U2 M'
UR:R' U R U' M2 U R' U' R
Khi giải xong thì từ 3 cạnh sai thành 4 cạnh sai:((
Xin mọi người giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn


Uh