PDA

View Full Version : [CVA] có ai không:|



The_Death
07-08-2011, 04:09 PM
nghe ông poy bảo trong cva có hội rubik. năm nay có em vs lecuong thì phải, trong hội có ai không cho em làm quen với:D em gà mới sub 1 phút thôi:">

sniper3776
07-08-2011, 04:11 PM
nghe ông poy bảo trong cva có hội rubik. năm nay có em vs lecuong thì phải, trong hội có ai không cho em làm quen với:D em gà mới sub 1 phút thôi:">

CVA II hay III anh
em II :">

lecuong9691213
07-08-2011, 04:12 PM
chu văn 3
chú em cố mà vào ;))

The_Death
07-08-2011, 04:18 PM
anh a1 07-011 chu 2 :|......................................

The_Death
08-08-2011, 11:24 AM
up phát nào haizz..................................

The_Death
08-08-2011, 04:19 PM
chả nhẽ con poy chém gió với mình à:@