PDA

View Full Version : [GAME] Virtual Cubesplantfat
07-08-2011, 07:54 PM
Đây là nơi dành cho những ai chưa có cube mình muốn nhưng vẫn học alg trước, thử cảm giác của nó, hay đơn giản là vì đã bán cube đi rồi mà vẫn nuối tiếc ;)):

http://www.randelshofer.ch/rubik/virtual_cubes/rubik/instructions/instructions.html

Một trang web hỗ trở các loại cube cơ bản từ 2x2x2 đến 7x7x7. Ngoài ra còn có hỗ trợ các dạng sticker khác để tạo sự thoải mái và vui vẻ khi chơi. (vui nhất là cái Dual-Colored Faces, quay thế nào nó cũng ra rứa =)))

Enjoy ;).