PDA

View Full Version : Các bạn có tên sau đây vui lòng liên hệ mình gấpToàn.DC
09-08-2011, 07:39 AM
4 bạn bên dưới vui lòng liên hệ mình để cập nhật lại ngày sinh và giới tính (cái này hơi thừa, HCM Open chỉ có 1 nữ + 1 gay, còn lại nam hết):

Châu Hồng Phát http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011PHAT02
Mai Minh Phúc http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011PHAC01
Vũ Ngọc Minh Hoàng http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011HOAN03
Truong Phan Hoài Nam http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011NAMT01

có thể liên hệ mình qua SMS: 0909 05 15 45 hoặc email :atg.toan@gmail.com phòng khi mình ít online forum.

Xin cám ơn