PDA

View Full Version : [3x3x3 Speed]Nguyễn Hoàng Tuấn 20s87nguyenhoangtuan
07-06-2009, 07:23 PM
lT2c7aiOYa4 clip này là scramble của anh QUyền đợi mình thêm chứng 1 tháng nữa thêm cái clip BLD :D

thiena2909
07-06-2009, 07:52 PM
nhanh thiệt nhưng mà cái clip của bạn sao mờ quá vậy

nguyenhoangtuan
07-06-2009, 08:33 PM
welcam quay chỗ tối quá nên vậy hj hj
:D