PDA

View Full Version : Phần hoán vị 2 cạnh và 2 góc1641996
14-08-2011, 10:51 PM
mọi ng có kinh nghiệm gì về phần này ko ? cho mình học hỏi với, tại mình thấy đây là phần khó nhất trong bld!

Ria Sakurai
14-08-2011, 10:53 PM
Hoán vị 2 cạnh và 2 góc à? PLL chữ T thì phải, cái ct hoàn từng cạnh 1 trong old pochman ấy.

wochuy91
14-08-2011, 10:57 PM
Hoán vị 2 cạnh và 2 góc à? PLL chữ T thì phải, cái ct hoàn từng cạnh 1 trong old pochman ấy.


chữ T
Ra
Rb
Y
Ja
Jb
F
V
Na
Nb

kaka_bs
14-08-2011, 10:59 PM
mọi ng có kinh nghiệm gì về phần này ko ? cho mình học hỏi với, tại mình thấy đây là phần khó nhất trong bld!

tùy từng trường hợp thôi bạn
nên setup vào PLL dễ FT,ít xoay cube