PDA

View Full Version : [Mùa giải 18] kỳ 1 (22/8 - 27/8)WarKing
21-08-2011, 12:46 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles

1.U2 R B2 L' R2 B2 F2 D2 L B2 R' B' F2 L2 F D R2 U2 L R' F'
2.D2 B2 R' F2 R2 U2 R' D2 B2 L2 F' R U L2 F2 U' F D L' U R'
3.L' R2 U2 B2 R B2 D2 U2 F2 U' B' U L2 U F' D' F U' F L'
4.R2 F' L2 B U2 B D2 R2 B' L2 B2 D' R B F' R' B2 L R2 U' F'
5.F2 R' B2 L' F2 D2 L' U2 L D2 R' D' F' L' B' L' B2 U F2 R D2

- Speed 2x2: 5 scramble

1.U2 R F R2 F2 U R' U2 R'
2.F R U' R F' R F R' U'
3. U' R' U2 R' F R2 F' U F'
4.U2 R U F U2 R' U2 R U
5.U2 F' R' U' F U' F U2

- Speed 3x3: 5 scramble

1.D2 U R2 U2 R2 F2 D F2 R2 F2 U2 R2 F' L F2 D2 U F2 R D2 U
2.R2 F L2 F L2 F L2 F L2 B' L U B' D L' R2 D B' U' B' F
3.B' L2 F' L2 F' D2 B D2 F D2 L B2 D' R F L2 D2 B L D2 R2
4.F2 U2 B2 R2 F U2 R2 D2 F2 L2 R B2 F' L U F' D L' B2 F R'
5.B2 L2 U2 R U2 R' F2 L B2 D2 R D' R2 U L' B L R2 B2 L'

- Speed 4x4: 3 scramble

1.Fw U2 Fw R D Uw' B2 L Fw Rw2 B2 Fw' L' Uw2 U2 Fw F' D2 U' Rw' Fw' Uw2 F U2 B2 L2 Fw Rw U B2 F L' Rw Uw' F2 D2 L D' B Uw'
2.L' R' U B2 F R2 B' Rw Fw2 U' Rw2 R' D' Fw' Rw2 U R' Uw Fw L Rw2 U R' U Fw2 Uw Fw' L D' L Rw D Fw' L' R Fw2 F U2 L' Uw2
3. Uw' Rw Uw2 Rw U' Fw2 L R' D Fw2 R D2 F' Rw' Fw L Rw' B Uw' Rw2 Uw2 U Rw U L R B Fw' R D2 Fw' Uw U' Fw2 L' R' D2 Uw U2 R2

- Speed 5x5: 3 scramble

1. B D Fw' L2 Uw2 F Rw R2 Bw' L' F2 Uw' R' D2 L' Lw' Rw R U2 F Lw Uw2 Rw Bw2 F Rw D2 R' Fw2 D2 B' Uw2 L Lw2 U' Bw' Lw2 R Dw' Rw' Fw2 U2 Fw Lw' Uw2 Rw D2 Lw2 Rw B2 Dw2 U' F2 Uw Bw' Lw F' Rw2 Bw' L
2.Lw' Dw2 Bw2 D Fw2 Lw Rw Fw2 L Lw D2 Lw' U Fw' R2 U' Lw Fw2 Dw' Uw L2 Fw Lw R2 Bw' Fw F' Lw' Bw' Uw2 Lw2 Rw R Bw Uw U Lw Rw2 F2 Dw' Uw' B' Fw' F2 Dw2 U' Fw F2 U2 L' U2 Bw2 Uw' L Dw' Uw' B2 Dw Uw U
3.L2 R Bw2 L2 Rw2 R Uw2 Lw2 F L2 Lw2 Fw Rw2 Fw' L' F Uw' Fw2 L2 Dw Bw' R' Uw Fw F2 Lw2 Bw' Rw2 U2 Lw2 U' B' D Lw' B2 Bw F2 Dw' Uw Rw Fw Dw' F' Dw2 L' Fw' D Dw' Rw Fw' F2 R F2 Lw D Fw2 Rw' R2 B L


- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble

1. R' B' L R' B' L' R' L' l r' b u
2.U' L' B L' B L U' L'
3.L U L' U B' L B' l r b u'


- OH 3x3: 3 scramble

1.B2 D2 B2 D U' B2 D' L2 B2 U2 B' L' F L2 R2 B D2 L B D' L2
2.U2 B2 U R2 U B2 F2 R2 U' B2 U' L' D F2 D' L' B' L U2 F' U'
3.R2 U2 F2 D2 L U2 L U2 F2 L D B' U2 L2 B' R U2 R' U B' L

- BLD 3x3: 3 scramble

1.R2 B L2 F D2 B' R2 F2 L2 B' R2 D2 R' D L B F2 U2 B2 U F2
2.D' U' B2 D' L2 B2 D' R2 U2 L U L2 R2 B' R' B' F L2 F' U' F'
3.L2 U2 F2 L B2 F2 L' D2 F2 U2 B2 U2 B' R2 F R' D2 L' D' B2

Vì đây là lần đầu tiên tổ chức TĐHT nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
nếu ai có ý kiến thêm hay bớt bộ môn nào thì pm mình để mình biết, tkshttp://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182900_a.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182901_b.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182902_c.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182902_d.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182904_e.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182906_f.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182906_g.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182907_h.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182907_i.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110828/18/o/anhso-182908_j.jpg

lecuong9691213
21-08-2011, 01:00 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 6.81 5.02 8.60
đú tí pyra thôi các thể loại còn lại mình k có cơ đâu =))

Châu Pooh
21-08-2011, 02:35 PM
Nick: poohbeo1997
Thể loại: Rubik's Magic
Thời gian: 1.91 1.86 1.98
cm: sub 2 :42:~

hoanghiep64
21-08-2011, 03:20 PM
nick: hoanghiep64
Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 17.86 18.12 17.28 15.73 18.03

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 95.24 80.95 91.44

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 40.62 36.42 46.72

cmt: nên có thêm thể loại megaminx và 33 WF

legend260
21-08-2011, 03:24 PM
Nick: legend260
Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 5.71 4.53 6.77 5.76 2.32
Comment: Scram cuối khá dễ :P

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 9.72 13.64 16.14 9.67 13.76
Comment: 2 phát skip PLL :P

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 73.52 83.29 69.84
Comment: Bình thường :|

Thể loại: Speed 5x5
Thời gian: 2:41.84 2:37.62 2:34.39
Comment: Đã bắt đầu cải thiện :D

Thể loại: Rubik's Magic
Thời gian: 1.65 1.68 1.52
Comment: Kém :(

Thể loại: Master Magic
Thời gian: 5.30 5.15 5.21
Comment: Sub 5 rồi mà sao bây giờ lại thế này :@

Thể loại: Pyraminx
Thời gian: 11.67 13.37 12.43
Comment: Bình thường :|

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 47.28 50.62 38.54
Comment: Không có

GunNhox
21-08-2011, 05:46 PM
Nik: GunNhox

Thể loại: speed 3x3x3

Thời gian: 12.34 10.80 11.53 11.45 11.46

titikid91yb
21-08-2011, 07:09 PM
nick: titikid91yb
nd: 3x3x3 speed
time:10.91 12.52 12.83 12.24 16.24

zhiming
21-08-2011, 08:06 PM
Nick: zhiming

Match the Scrambles
11.43 10.45 10.29 11.41 10.91 (Lần đầu chơi cái này, trông như Speed 3x3 của thằng Gun @@)

2x2
6.17 5.20 6.77 7.26 3.35 (Bình thường :|)

3x3
19.71 16.07 18.74 19.01 18.16 (Ô hình như mình đã thực sự sub 20 \:D/)

3x3 OH
36.62 35.31 38.50 (Cũng bt :| )

Pyraminx
19.31 23.96 23.67 (Lâu lắm mới lại sờ Pyra, vẫn thế >:) )

kaka_bs
21-08-2011, 11:06 PM
Tên nick trên forum: kaka_bs

Thể loại thi đấu: speed 3x3x3
thời gian: 13.21 18.07 17.30 17.80 15.56

Thể loại thi đấu: 3x3x3 OH
thời gian: 34.27 31.44 31.05

Thể loại thi đấu: 3x3 BLD
thời gian : DNF 295.25 243.98

ba0pr09x
21-08-2011, 11:30 PM
nick: ba0pr09x
thể loại : 3x3
12.50 14.03 12.54 13.76 12.66
thể loại 4x4:
58.16 56.16 58.65

Kurei96
22-08-2011, 10:22 PM
Nick: Kurei96
Thể loại: Speed 3x3
Thời gian:
14.55 16.64 15.62 17.66 15.22

Nick: Kurei96
Thể loại: Speed 2x2
Thời gian:
6.41 6.73 7.27 5.09 4.78

Vừa chơi lại dc vài tuần :D

mr_apao
24-08-2011, 05:05 PM
Nick: mr_apao
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian:14.60 16.32 17.91 17.98 16.85

Thể loại: speed 2x2x2
Thời gian:7.72 7.47 7.04 9.97 6.81

Thể loại: speed 4x4x4
Thời gian: 137.20 108.95 150.39

Cm: cảm ơn mọi người vì đã tham gia box TĐHT. Ôi cái single 3x3:))
ủa, warking ơi sao không thấy chú thanks cho mọi người thế?

WarKing
28-08-2011, 01:55 PM
Đã tổng hợp và up kết quả ở post 1

Rubik_NMN
28-08-2011, 06:07 PM
Trời ơi up ảnh hẳn hoi xem nào :ah:

WarKing
28-08-2011, 06:36 PM
Trời ơi up ảnh hẳn hoi xem nào :ah:


đã up lại rồi đó
P/s: web con ếch làm ăn chán quá