PDA

View Full Version : giúp mình vớivanderxa
27-08-2011, 09:55 PM
các anh ơi xoay 1 tay làm f2l hay x- cross hơn hả
em đang xoay công thức x-cross của hai tay

Dan_choi_rubik
27-08-2011, 09:59 PM
nói chung là tùy bạn.thấy cái nào hợp thì làm:smile:

vanderxa
27-08-2011, 10:09 PM
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào[hr]
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào

kaka_bs
27-08-2011, 10:15 PM
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào[hr]
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào

3x3 hình như ko có w

wochuy91
17-09-2011, 10:59 AM
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào[hr]
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào

3x3 hình như ko có w

Uw = u
Dw = d
R'w = r'
.........

kaka_bs
17-09-2011, 12:44 PM
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào[hr]
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào

3x3 hình như ko có w

Uw = u
Dw = d
R'w = r'
.........

Uw,Dw,R'w hình như chỉ cho big cube thôi
nó = u,d,r nhưng 3x3 ko kí hiệu vậy

wochuy91
13-10-2011, 01:09 AM
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào[hr]
e
cho hỏi cái
trong công thức ý nó có cái kí hiệu w thì xoay thế nào

3x3 hình như ko có w

Uw = u
Dw = d
R'w = r'
.........

Uw,Dw,R'w hình như chỉ cho big cube thôi
nó = u,d,r nhưng 3x3 ko kí hiệu vậy

sao lại ko
1 số web thay
x = r còn r như của mình thì = Rw