PDA

View Full Version : [Mùa giải 18] kỳ 2 (29/8 - 3/9)WarKing
28-08-2011, 01:44 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles

1.B2 L2 B2 F2 U2 B2 D' B2 U L2 B2 L D' B' F R' B L' B L' D'
2.F D2 F L2 D2 U2 F' D2 B' L2 F D2 R' B' D' L U2 L' U2 B'
3.U B2 U' F2 R2 U2 B2 F2 U' R2 D' L' F L2 R' D F' L' U' F' R'
4.L F2 D2 L B2 L D2 R2 D2 U2 F2 L2 B' U' B2 U R' B D F L2
5.D2 L2 U2 L2 B2 U B2 U B2 U2 B L' R2 D' B' D2 B' R D' R

- Speed 2x2: 5 scramble

1.R' U R' U' R F U2 R' U2
2.U2 F' U F' U2 F R' U2 R'
3. R' U2 F2 U' F' R F2 R' F'
4.U2 R U2 F' U F' U2 R2 F'
5.R2 F' R' F U R' F2 R'

- Speed 3x3: 5 scramble

1.D B2 D' F2 D R2 F2 D U2 L2 F' U2 R' D' U2 R2 D B' L' D2 U2
2.B2 D2 F U2 R2 B' F2 D2 R2 U' F R F L B' U' R' F R' B' U
3. B' L2 R2 B2 L2 B L2 R2 U2 R2 F' R2 U B' L' B F D' R' B2 U2
4.U2 L2 U2 F2 R2 U2 F L2 B' R2 D R D2 L2 R D B2 F R' D' U2
5.D2 U2 R2 F2 R F2 R' U2 L' R2 U2 R' F R2 D2 R F' R D2 F' D'[/b]

- Speed 4x4: 3 scramble

1.B2 Uw2 U' Fw2 Rw R2 Uw' U R2 D' B2 Rw2 Uw U' R B2 F' D' B2 Uw Rw2 B Rw' U B' F R Fw2 R B' F U' B2 F D U' Rw2 Uw L' Rw'
2. Rw Fw' D' Uw B F' Rw B2 L2 Rw' U' Rw2 Uw2 U Fw' F' Uw Fw D' Fw2 D R2 Fw' Uw U L F D U L2 F2 L2 B L2 Rw D2 U2 R2 Fw' R2
3. D' L2 Uw2 Fw2 F D2 Rw2 B D' Uw2 L Rw D2 B Fw' L2 F2 R B' F2 Rw' U' B2 Fw2 F Uw2 R' B' Rw2 B F' Uw2 Fw D' Fw' Uw2 B' L2 U B

- Speed 5x5: 3 scramble

1.R B2 U' Bw2 Fw2 F' D' Rw2 Dw2 Uw U2 R U' F Dw' Rw' F2 U' B Lw2 Fw' Uw U B2 Fw' U2 L2 Fw Rw' Uw2 Fw D' Lw2 U' Lw2 Bw L D' Rw' Bw2 Lw2 R Dw L' Rw D2 Dw' Uw' U2 B Fw Uw2 L' Dw' B' U Rw' Bw2 Uw2 B2
2.Lw Rw R' B Fw D Uw2 Rw D' Rw Fw2 Uw' Lw B2 Lw2 R' Uw B Uw2 L2 Lw2 Rw2 B' Lw' Rw' D' R' D Lw2 U L Lw R' F L2 B2 Lw2 Bw Rw D2 Rw2 R2 Dw' Bw Dw2 L Rw2 Dw Lw Bw2 Lw U2 Fw Uw' B' Bw2 Fw2 U Rw Bw'
3.Rw' Dw Lw' Rw2 Uw2 U2 Lw2 B2 L2 D2 Dw Lw' Bw' Dw2 Uw Lw2 Fw Dw2 Uw' U Fw2 Uw L Bw2 L2 Lw R F2 D F' D2 B Rw' B Bw D2 Rw2 D' Lw2 Rw2 Uw2 U B Lw2 Rw2 D' Dw' F' L F' L Rw' Bw2 F L2 Fw U' L Lw2 R2


- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble

1. U R B U L' R' U r b
2. L B L U' L R L' R B l' r' u
3. R' B' U' B' R' L' U' r'


- OH 3x3: 3 scramble

1.L' D2 U2 L' B2 L F2 R2 B2 R2 F R2 U L U F2 U' L' D2 U2 F'
2.U2 L2 B2 U2 F L2 U2 L2 B2 U2 F D' F L2 B L' D' F2 R U2 F
3.L2 F2 D' L2 U2 L2 U' L2 B2 L2 R B2 R2 U' L B2 U B D2 L' F'

- BLD 3x3: 3 scramble

1.D2 L' U2 B2 L' B2 R U2 B2 R2 F D U R2 B' D L' R2 B2 L B2
2.B2 L D2 U2 L U2 F2 L' U2 R D' R F2 U' L2 D' F' U' L R' B'
3.D2 L2 B' D2 B' U2 R2 F L2 F' L B' D L' F' L' U' B2 R' D2 L'

Kết quả

http://farm3.anhso.net/upload/20110906/10/o/anhso-101505_f.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110906/10/o/anhso-101504_e.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110906/10/o/anhso-101502_c.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110906/10/o/anhso-101501_b.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110906/10/o/anhso-101500_a.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110906/10/o/anhso-101500_g.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110906/18/o/anhso-183401_Noname1.jpg

lecuong9691213
28-08-2011, 02:10 PM
Thể loại: pyraminx
Nick: lecuong9691213
Thời gian:3.54 8.18 8.85

vam_nnt
28-08-2011, 02:35 PM
Nick: vam_nnt
Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 6.09 5.17 6.08 5.55 6.80

Thể loại:Speed 2x2
Thời gian: 6.08 5.69 5.78 5.41 5.73

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 12.83 10.28 10.41 10.53 10.25

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 69.09 69.05 73.62

Thể loại:OH 3x3
Thời gian: 34.52 23.56 18.56

Thể loại: pyraminx
Thời gian: 5.39 7.89 5.36

Châu Pooh
28-08-2011, 03:04 PM
Nick: poohbeo1997

Thể loại: speed 2x2x2
Thời gian: 8.95 9.37 9.13 9.77 8.74

Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 22.41 24.28 24.35 22.71 19.98

Thể loại: magic
Thời gian: 1.74 1.92 1.84

ba0pr09x
29-08-2011, 07:27 PM
nick: ba0pr09x
TL 3x3 match the scrambles
Thời gian : 8.68 6.75 7.19 9.08 8.58

TL 2x2 speed
thời Gian: 5.50, 4.43, 5.76, 6.75, 4.94

TL speed 3x3
Thời gian:13.24, 13.23, 13.34, 12.31, 12.20

thangheo
02-09-2011, 12:00 PM
nick: thangheo
thể loại: speed 3x3x3
thời gian: 15.25 15.61 14.72 15.55 14.17

kaka_bs
02-09-2011, 12:46 PM
nick: kaka_bs

Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 7.61 5.86 6.08 6.21 6.57

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 15.97 19.36 16.14 16.30 13.73

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 83.54 86.28 76.98
cmt: chưa bao h tốt thế này:smile:

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 32.90 31.77 38.17

hoanghiep64
03-09-2011, 09:32 PM
Nick: hoanghiep64
Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 14.97 16.56 18.55 14.28 14.69

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 82.25 81.31 80.83

Thể loại:OH 3x3
Thời gian: 37.39 35.47 36.41

WarKing
06-09-2011, 10:23 AM
đã up kết quả, vì mấy hôm nay bận nên up trễ :D